Sugestie

Przetargi: woj. podkarpackie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami z województwa podkarpackiego. Zawiera ona przetargi z sektora publicznego (BIP, BZP, TED) oraz prywatnego (źródła internetowe). Monitorujemy tysiące źródeł po to żeby dostarczyć naszym klientom jak największa bazę zamówień publicznych. Chcesz zobaczyć jak to działa? Zapisz się na bezpłatny 14 dniowy test.

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego (poniżej 30 tys. euro).

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 3 692. Strona: 20 ( z 370)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 18.10.17 28.11.17 11:00 PL823
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę publicznej drogi gminnej – ulicy Zofii Wallis na odcinku od ul. Anny i Zygmunta Chłapowskich do ul. Św. Rocha wraz z uzyskaniem decyzji(...). 18.10.17 27.11.17 11:00 PL823
Zapytanie ofertowe dot. dostawy „Linii drukarskiej”. 18.10.17 PL82
Dostawa laptopów do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej. 18.10.17 23.10.17 09:00 PL823
Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu. 18.10.17 02.11.17 10:45 PL823
Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 18.10.17 28.11.17 10:00 PL824
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI, POMPOWNIAMI I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI KLĘCZANY Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 18.10.17 Podkarpackie
Budowa placu manewrowego wraz z odwodnieniem dla OSP Stalowa Wola przy ul. Targowej 3 w Stalowej Woli. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OKZ – V.271.47.2017 1. Przedmiotem jest budowa placu 18.10.17 Podkarpackie
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Manasterz” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Jawornik Polski i Markowa – Etap I Budowa oczyszczalni 18.10.17 Podkarpackie
NL/PGNG/17/2319/GE/DIS Wykonanie, dostawa i montaż dwóch urządzeń NO do napełniania kontenerów MEGC sprężonym gazem ziemnym na OZG Pogwizdów - zadanie pod klucz 16.10.17 07.11.17 Podkarpackie

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę publicznej drogi gminnej – ulicy Zofii Wallis na odcinku od ul. Anny i Zygmunta Chłapowskich do ul. Św. Rocha wraz z uzyskaniem decyzji(...).

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski

Zapytanie ofertowe dot. dostawy „Linii drukarskiej”.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Tekpud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejsce realizacji: PL: Podkarpackie

Dostawa laptopów do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski

Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski

Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Miejsce realizacji: PL: Tarnobrzeski

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI, POMPOWNIAMI I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI KLĘCZANY Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
Miejsce realizacji: PL:

Budowa placu manewrowego wraz z odwodnieniem dla OSP Stalowa Wola przy ul. Targowej 3 w Stalowej Woli. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OKZ – V.271.47.2017 1. Przedmiotem jest budowa placu

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY STALOWA WOLA
Miejsce realizacji: PL:

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Manasterz” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Jawornik Polski i Markowa – Etap I Budowa oczyszczalni

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY JAWORNIK POLSKI
Miejsce realizacji: PL:

NL/PGNG/17/2319/GE/DIS Wykonanie, dostawa i montaż dwóch urządzeń NO do napełniania kontenerów MEGC sprężonym gazem ziemnym na OZG Pogwizdów - zadanie pod klucz

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 16.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL: