Sugestie

Przetargi: woj. podlaskie

Na załączonej liście znajdują się najnowsze zamówienia publiczne, zapytania ofertowe i przetargi z województwa podlaskiego. Jeśli Państwa firma działa w tym województwie możemy wysyłać powiadomienia tylko z tego regionu. Pomagamy w dotarciu do interesujących Państwa informacji. Zachęcamy do skorzystania z 14 dniowego bezpłatnego testu.
Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego (poniżej 30 tys. euro).

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 845. Strona: 1 ( z 285)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża wraz z obejściem m. Stare Kupiski. 24.01.18 PL84
CZĘŚĆ NR: 2 1 Modeling liquid 250ml. szt 3 2 Opaque fluid 250ml szt. 3 3 Transpa Dentin 2M2 50g szt 3 4 Base Dentin 2M2 50g szt 3 5 ENAMEL EN 50 g szt 3 6 Efect stains PASTE ES 05 ; 5 g szt. 3 24.01.18 Podlaskie
Część nr: 1 Nazwa: Dostawy wędlin wieprzowych Część 1: Lp Opis przedmiotu zamówienia j.m Ilość szacunkowa 1 2 3 4 1 Kiełbasa zwyczajna – z mięsa wieprzowego w osłonce naturalnej- jelicie naturalnym, 24.01.18 Podlaskie
Część nr: 1 Nazwa: Dostawy ziemniaków Ziemniaki jadalne - klasa I, kształtne, sortowane, owalne o zbliżonym wymiarze 8-12 cm średnicy, odmiana żółta, bez uszkodzeń mechanicznych i zmian 24.01.18 Podlaskie
Część nr: 1 Nazwa: Dostawy jaj kurzych Jaja kurze konsumpcyjne kl. A, grupa wagowa L, CPV 03142500-3, PN-A 86503:1998/Az 1 :2002 szt. 100 000 24.01.18 Podlaskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.7.2017 Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i 24.01.18 Podlaskie
Część nr: 2 Nazwa: Dostawy produktów sojowych granulat sojowy - luzem opakowanie zbiorcze do 50 kg., bez zanieczyszczeń, suchy, o odpowiedniej barwie i zapachu, worki całe, bez uszkodzeń, termin 24.01.18 Podlaskie
Część NR: 2 Nazwa: Dostawy warzyw i owoców nieprzetworzonych 24.01.18 Podlaskie
Część NR: 3 Nazwa: Dostawy warzyw kiszonych 24.01.18 Podlaskie
Część NR: 4 Nazwa: Dostawy roślin strączkowych 24.01.18 Podlaskie

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża wraz z obejściem m. Stare Kupiski.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 24.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Miejsce realizacji: PL: Podlaskie

CZĘŚĆ NR: 2 1 Modeling liquid 250ml. szt 3 2 Opaque fluid 250ml szt. 3 3 Transpa Dentin 2M2 50g szt 3 4 Base Dentin 2M2 50g szt 3 5 ENAMEL EN 50 g szt 3 6 Efect stains PASTE ES 05 ; 5 g szt. 3

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 24.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 1 Nazwa: Dostawy wędlin wieprzowych Część 1: Lp Opis przedmiotu zamówienia j.m Ilość szacunkowa 1 2 3 4 1 Kiełbasa zwyczajna – z mięsa wieprzowego w osłonce naturalnej- jelicie naturalnym,

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 24.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD KARNY CZERWONY BÓR
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 1 Nazwa: Dostawy ziemniaków Ziemniaki jadalne - klasa I, kształtne, sortowane, owalne o zbliżonym wymiarze 8-12 cm średnicy, odmiana żółta, bez uszkodzeń mechanicznych i zmian

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 24.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD KARNY CZERWONY BÓR
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 1 Nazwa: Dostawy jaj kurzych Jaja kurze konsumpcyjne kl. A, grupa wagowa L, CPV 03142500-3, PN-A 86503:1998/Az 1 :2002 szt. 100 000

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 24.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD KARNY CZERWONY BÓR
Miejsce realizacji: PL:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanowiec Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.7.2017 Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA CIECHANOWIEC
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawy produktów sojowych granulat sojowy - luzem opakowanie zbiorcze do 50 kg., bez zanieczyszczeń, suchy, o odpowiedniej barwie i zapachu, worki całe, bez uszkodzeń, termin

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 24.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD KARNY CZERWONY BÓR
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 2 Nazwa: Dostawy warzyw i owoców nieprzetworzonych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 24.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD KARNY CZERWONY BÓR
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 3 Nazwa: Dostawy warzyw kiszonych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 24.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD KARNY CZERWONY BÓR
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 4 Nazwa: Dostawy roślin strączkowych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 24.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD KARNY CZERWONY BÓR
Miejsce realizacji: PL: