Sugestie
I.D.: 22968058

Remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej w km 26+580-26+950 i parkingu w km 27+400-27+510 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689, na ul. 3-go Maja w m. Hajnówka. Remont nawierzchni chodnika z

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
06.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45233142 45112730 45233000
Zamawiający:
PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Podlaskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 27/09/2017 Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 368501.27 Cena wybranej oferty: 451068.86 Oferta z najniższą ceną: 451068.86 Oferta z najwyższą ceną: 451068.86

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Część nr: 1 Nazwa: Remont ogrodzenia magazynu opałowego na terenie JW w Hajnówce Roboty demontażowe CPV 45111300-1 Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych wraz z bramami oraz  
Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych – konserwacja gruntowna rzeki Mień w km 20+000÷25+500 oraz rzeki Tłoczewka w km 2+750÷10+231, pow. wysokomazowiecki  
Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1549 B Horodniany - Turczyn (Gm. Juchnowiec Kościelny) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 67/D/2017 1. Stan istniejący  
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.196.465,00zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 1. Przedmiotem  
Część NR: 2 Nazwa: Część II - świadczenie usługi naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach krajowych, administrowanych przez GDDKIA Oddział w Białymstoku Rejon w Łomży  
Część NR: 2 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej: ul. Wojciechówka Nr 108637B z budową i remontem zjazdów na odcinku od istniejącej nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowania z ul. Meleszkowską do  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: remont ciągów pieszych na terenie Osiedla Północ (ul. Antoniewicza 1A, ul. Reja 66, 68, 70, )  
Dostawa kruszywa naturalnego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGN.271.6.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm do bieżącego utrzymania  
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów- Narew- Nowosady- Hajnówka- Kleszczele w km od 11+680 do km 13+675.  
Remont chodniaka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok-Supraśl –Krynki – Granica Państwa w m. Ostrów Północny w km 44+405,5 – 44+642,5 str. L” - II przetarg