Sugestie

Przetargi: woj. podlaskie

Na załączonej liście znajdują się najnowsze zamówienia publiczne, zapytania ofertowe i przetargi z województwa podlaskiego. Jeśli Państwa firma działa w tym województwie możemy wysyłać powiadomienia tylko z tego regionu. Pomagamy w dotarciu do interesujących Państwa informacji. Zachęcamy do skorzystania z 14 dniowego bezpłatnego testu.
Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego (poniżej 30 tys. euro).

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 212. Strona: 1 ( z 222)
  Tytuł Data publikacji:   Termin składania ofert Region
Wykonanie infrastruktury IT na III i IV piętrze budynku E Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku na potrzeby funkcjonowania Centrum Infor 11.09.17 12.09.17 Podlaskie
[Sprostowanie BZP] WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZARZĄDU MIENIA KOMUNALNEGO W BIAŁYMSTOKU - CZĘŚĆ IX/2017, tj.: Zadanie nr 1 Opracowanie doku 01.09.17 14.09.17 Podlaskie
Zakup i montaż pionowego centrum obróbkowego – 1 szt. zgodnie ze specyfikacją wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/09/2017, na po 15.09.17 16.10.17 Podlaskie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 340.000 PLN (Trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie pl 27.09.17 16.10.17 Podlaskie
Termomodernizacja budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku 28.09.17 16.10.17 Podlaskie
Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo i drogi gminnej w miejscowości Bukowo Numer referencyjny: ZP.271.14.2017 Przedmiotem zamówienia jest „Przeb 28.09.17 16.10.17 Podlaskie
09/29/09/2017 Budowa budynku do magazynowania pasz o powierzchni zabudowy 1232,80 m2 29.09.17 16.10.17 Podlaskie
Przebudowa cześci ul. Łąkowej w Czyżewie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - Przebudowa części ul. 29.09.17 16.10.17 Podlaskie
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389B w miejscowości Jaworówka Numer referencyjny: Or.271.24.2017 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budo 29.09.17 16.10.17 Podlaskie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Stary Laskowiec – Rykacze w lokalizacji roboczej 0+000 – 0+260 Numer referencyjny: IR.272.17.2017 Przedmiotem za 29.09.17 16.10.17 Podlaskie

Wykonanie infrastruktury IT na III i IV piętrze budynku E Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku na potrzeby funkcjonowania Centrum Infor

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 11.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PODLASKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W BIAŁYMSTOKU
Miejsce realizacji: PL:

[Sprostowanie BZP] WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZARZĄDU MIENIA KOMUNALNEGO W BIAŁYMSTOKU - CZĘŚĆ IX/2017, tj.: Zadanie nr 1 Opracowanie doku

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 01.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W BIAŁYMSTOKU
Miejsce realizacji: PL:

Zakup i montaż pionowego centrum obróbkowego – 1 szt. zgodnie ze specyfikacją wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/09/2017, na po

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 15.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Miejsce realizacji: PL:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 340.000 PLN (Trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie pl

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 27.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY DZIADKOWICE
Miejsce realizacji: PL:

Termomodernizacja budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 28.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PODLASKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo i drogi gminnej w miejscowości Bukowo Numer referencyjny: ZP.271.14.2017 Przedmiotem zamówienia jest „Przeb

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 28.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY RAJGRÓD
Miejsce realizacji: PL:

09/29/09/2017 Budowa budynku do magazynowania pasz o powierzchni zabudowy 1232,80 m2

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 29.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: **** DANE PRYWATNE ****
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa cześci ul. Łąkowej w Czyżewie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - Przebudowa części ul.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 29.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY CZYŻEW
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389B w miejscowości Jaworówka Numer referencyjny: Or.271.24.2017 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budo

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 29.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023B Stary Laskowiec – Rykacze w lokalizacji roboczej 0+000 – 0+260 Numer referencyjny: IR.272.17.2017 Przedmiotem za

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 29.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W ZAMBROWIE
Miejsce realizacji: PL: