Sugestie

Przetargi: woj. podlaskie

Na załączonej liście znajdują się najnowsze zamówienia publiczne, zapytania ofertowe i przetargi z województwa podlaskiego. Jeśli Państwa firma działa w tym województwie możemy wysyłać powiadomienia tylko z tego regionu. Pomagamy w dotarciu do interesujących Państwa informacji. Zachęcamy do skorzystania z 14 dniowego bezpłatnego testu.
Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego (poniżej 30 tys. euro).

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 522. Strona: 1 ( z 253)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Zlecę druk i dostawę książek oraz materiałów reklamowych Zlecę druk i dostawę książek oraz materiałów reklamowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego. Pozd 19.08.17 01.11.17 Łódzkie, Mazowieckie, Małopolskie, Śląskie, Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Podlaskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie
„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany”. 22.08.17 PL84
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 22.08.17 POLSKA, Łomżyński
„Przebudowa drogi gminnej nr 107620B Markowo Wólka – Stare Żochy w km 0+000 – 3+580” w tym „Przebudowa drogi gminnej nr 107620B Markowo Wólka – Stare Żochy w km 0+000 – 1+513” 22.08.17 Podlaskie
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/82/17 22.08.17 Podlaskie
modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych 22.08.17 Podlaskie, Białostocki
„Wyłonienie 14 wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w oparciu o program nauczania zgodny ze standardami BTEC w obszarze kompetencji społecznych”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach III Osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, zgodnie z podpi 22.08.17 Podlaskie
Usługi noclegowe i restauracyjne na potrzeby organizacji spotkania tematycznego ROPS i OWES 22.08.17 Podlaskie
DOSTAWA REJESTRATORÓW HOLTEROWSKICH CIŚNIENIOWYCH I EKG 22.08.17 Podlaskie
ZP-1/SP28/17 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 28 w Białymstoku. 22.08.17 Podlaskie

Zlecę druk i dostawę książek oraz materiałów reklamowych Zlecę druk i dostawę książek oraz materiałów reklamowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego. Pozd

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 19.08.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: **** DANE PRYWATNE ****
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:

„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany”.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Miejsce realizacji: PL: Podlaskie

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 22.08.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
Miejsce realizacji: PL: 18-230 Ciechanowiec

„Przebudowa drogi gminnej nr 107620B Markowo Wólka – Stare Żochy w km 0+000 – 3+580” w tym „Przebudowa drogi gminnej nr 107620B Markowo Wólka – Stare Żochy w km 0+000 – 1+513”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Urząd Gminy Nowe Piekuty
Miejsce realizacji: PL: 18212 Nowe Piekuty

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/82/17

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 22.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Politechnika Białostocka
Miejsce realizacji: PL: 15351 Białystok

modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Miejsce realizacji: PL: 15-569 Białystok

„Wyłonienie 14 wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w oparciu o program nauczania zgodny ze standardami BTEC w obszarze kompetencji społecznych”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach III Osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, zgodnie z podpi

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Miejsce realizacji: PL: 16400 Suwałki

Usługi noclegowe i restauracyjne na potrzeby organizacji spotkania tematycznego ROPS i OWES

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Miejsce realizacji: PL: 15110 Białystok

DOSTAWA REJESTRATORÓW HOLTEROWSKICH CIŚNIENIOWYCH I EKG

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 22.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejsce realizacji: PL: 17100 Bielsk Podlaski

ZP-1/SP28/17 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 28 w Białymstoku.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 22.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Szkoła Podstawowa Nr 28 w Białymstoku
Miejsce realizacji: PL: 15553 Białystok