Sugestie
I.D.: 25064460

Wykonanie prac konserwatorskich i kamieniarskich zwiazanych z konserwacją i restauracją kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Zamówienie realizowane w ramach zadania pn. „Rewitalizacja

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
03.01.18
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
45262510 45453000 45453100 92520000
Termin składania wniosków:
17.01.18
Zamawiający:
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W GDAŃSKU
Miejsce realizacji:
PL:
 
 
Miejsce realizacji:
Pomorskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Wykonanie prac konserwatorskich i kamieniarskich zwiazanych z konserwacją i restauracją kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Zamówienie realizowane w ramach zadania pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku nr POIS.08.01.00-00-1063/16” współfinansowanego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich w celu przywrócenia stateczności XVI wiecznego spichlerza Błękitny Baranek na Wyspie Spichrzów w Gdańsku – etap 3 (powtórna procedura) Numer 27.04.18
roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn. „.Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – budynki przy ul. Długiej 17 , 07.05.18
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Rewitalizacja Kamiennej Góry w Gdyni ” – I etap Numer referencyjny: EZP.271.20.2018 27.04.18
Bieżące prace porządkowo-utrzymaniowe oraz sprzątanie nawierzchni ulic i chodników w ciągu dróg wojewódzkich w podziale na części/zadania Numer referencyjny: 12/DZP/2018/PN/WUDIM Przedmiotem 24.04.18
Rewitalizacja Kamiennej Góry w Gdyni – I etap Numer referencyjny: EZP.271.17.2018 Rewitalizacja Kamiennej Góry w Gdyni – I etap, w ramach projektu: „Przebudowa elementów zagospodarowania terenu: 26.04.18
Jasieński Park – odwodnienie – zadanie realizowane, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): I/PN/025/2018/MK 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania  
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie” realizowane w  
Wykonanie i dostawa „umundurowania” (odzieży i akcesoriów wraz z oznakowaniem logotypami dostarczonymi przez Zamawiającego) dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu 23.04.18
Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim – etap IV Numer referencyjny: ZP.272.01.2018.PN/ZSOiO Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zadania: zadanie nr 27.04.18
Akademia Fiku-Miku – wodny świat Przedmiotem zamówienia jest doposażenie placu zabaw „Akademia- Fiku-Miku” w urządzenie do zabaw z woda w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Akademia Fiku-Miku – 24.04.18