Sugestie

Przetargi: woj. śląskie

Poniżej znajdują się przetargi oraz zapytania ofertowe z województwa śląskiego. Publikujemy zarówno przetargi ze źródeł oficjalnych (BIP, BZP, TED) jak i monitorujemy Internet i ogłoszenia spoza prawa zamówień publicznych. Wysyłamy na maila informacje z wybranych regionów oraz branż. Chcesz zobaczyć jak to działa? Skorzystaj z naszego testu - rejestracja dostępna tutaj. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 12 426 1470 .

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego (poniżej 30 tys. euro).

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 5 137. Strona: 1 ( z 514)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Dzimierz: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dzimierzy 22.07.17 Śląskie
Ogrodzenie 21.07.17 26.07.17 Śląskie
Prowadniki i końcówki MONO 21.07.17 24.07.17 Śląskie
Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach- etap II 22.07.17 04.08.17 Śląskie, Gliwicki
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „ Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach- etap II” 22.07.17 31.07.17 Śląskie, Gliwicki
Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych, dzierżawę analizatorów oraz dzierżawę laboratoryjnego systemu informatycznego na potrzeby Centralnego Laboratorium Analitycznego ul. Mickiewicza 9 w Katowicach. 22.07.17 Katowicki
Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. wraz z usługami dodatkowymi. 22.07.17 28.08.17 08:30 Gliwicki
Zaprojektowanie, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych pozwolenia na budowę (o ile są one wymagane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej, modernizację sieci wodociągowej oraz sieci ciepłowniczej na Osiedlu Mickiewicza w Mikołowie, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych pozwolenia na użytkowanie zgodnie z art. 55 pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 poz. 1409 ze zm.) lub zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki osadów ściekowych oraz uporządkowaniem gospo 22.07.17 29.08.17 10:00 Tyski
„Wdrażanie programu Ograniczania Niskiej Emisji przez PEC Bytom – Uciepłownienie Zabudowy Wielorodzinnej – Kontrakt II – opracowanie dokumentacji projektowej (2017). 22.07.17 30.08.17 10:00 Bytomski
Kontrakt 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Zadania 13 (ul. Broniewskiego, Dworcowa, Ogrodowa,Wagowa) w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Sosnowcu – Etap III”. 22.07.17 30.08.17 11:00 Sosnowiecki

Dzimierz: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dzimierzy

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna Dzimierz - Nowa Wieś
Miejsce realizacji: PL:

Ogrodzenie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: EKO-OKNA S.A.
Miejsce realizacji: PL: Śląskie

Prowadniki i końcówki MONO

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: RAFAKO S.A.
Miejsce realizacji: PL: śląskie

Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach- etap II

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych
Miejsce realizacji: PL: 44-100 Gliwice

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „ Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach- etap II”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych
Miejsce realizacji: PL: 44-100 Gliwice

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych, dzierżawę analizatorów oraz dzierżawę laboratoryjnego systemu informatycznego na potrzeby Centralnego Laboratorium Analitycznego ul. Mickiewicza 9 w Katowicach.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”
Miejsce realizacji: PL: Centralne Laboratorium Analityczne ul. Mickiewicza

Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. wraz z usługami dodatkowymi.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Zabrze.

Zaprojektowanie, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych pozwolenia na budowę (o ile są one wymagane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej, modernizację sieci wodociągowej oraz sieci ciepłowniczej na Osiedlu Mickiewicza w Mikołowie, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych pozwolenia na użytkowanie zgodnie z art. 55 pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 poz. 1409 ze zm.) lub zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki osadów ściekowych oraz uporządkowaniem gospo

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Mikołów.

„Wdrażanie programu Ograniczania Niskiej Emisji przez PEC Bytom – Uciepłownienie Zabudowy Wielorodzinnej – Kontrakt II – opracowanie dokumentacji projektowej (2017).

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Bytom.

Kontrakt 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Zadania 13 (ul. Broniewskiego, Dworcowa, Ogrodowa,Wagowa) w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Sosnowcu – Etap III”.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
Miejsce realizacji: PL: Sosnowiecki