Sugestie
I.D.: 22968037

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: ciek Mleczna w km 4+350 – 12+000 wraz z obustronnym obwałowaniem w m. Bieruń, Tychy, Katowice, gm. Bieruń, Tychy, Katowice (zakres rzeczowy ciek: 7,650 km; wały: 15,300 km)

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
06.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
77310000 45244000
Zamawiający:
ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KATOWICACH
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Śląskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 10/08/2017 Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba odrzuconych ofert: Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 154504.37 Cena wybranej oferty: 89430,72 Oferta z najniższą ceną: 89430,72 Oferta z najwyższą ceną: 144060,99 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Wykonanie konserwacji

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Dostawa wyposażenia niemedycznego Zad. 1 – Światłomierz do sprawdzania monitorów medycznych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZ/3321/274/17 Dostawa wyposażenia niemedycznego Zad. 1 –  
Część NR: 26 Nazwa: Theophyllinum 1 Theophyllinum i.v. 0,3/250ml szt. 640  
CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: „Miesięczne utrzymanie czystości na parkingu przy drodze wojewódzkiej nr 791 DK-1 – Osiny - Poraj- Myszków - gr. powiatu w m. Myszków ul. Al. Wolności oraz utrzymanie czystości na  
CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: pakiet 13 Kurs fotografii dla 12 uczniów Przedmiotem Części 13 jest przeprowadzenie kursu fotografii. 1) termin realizacji: od podpisania umowy do 28.02.2018 r. 2) liczba  
CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pełnienie funkcji Specjalisty ds. rekrutacji w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie w projekcie pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i  
Kompleksowe opracowanie redakcyjne, graficzne, skład oraz przygotowanie do druku, druk oraz kolportaż wydawnictwa „Twój Chorzów” wraz z publikacją wersji elektronicznej artykułów i całego  
„Utworzenie pracowni energetyki odnawialnej EkoLAB – Energy w PZS w Lędzinach.” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP 2/2018; RF.272.3.2018 Przedmiotem zamówienia pod ww. nazwą jest  
Obsługa i zabezpieczenie energetyczne imprez lokalnych w Gminie Bieruń w roku 2018. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.2018 1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): główny  
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń w roku 2018: Pielegnacja zieleni - drzewa i krzewy. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.3.2018 1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 77211500-7  
Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń w roku 2018: Obsada kwiatowa jednoroczna. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.5.2018 1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 77310000-6 Usługi