Sugestie

Przetargi: woj. świętokrzyskie

Jeśli interesują Cię przetargi z województwa świętokrzyskiego zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą. Możemy wyselekcjonowąć dla Ciebie ogłoszenia z interesującej Cię branży. Przetestuj nasze możliwości - skorzystaj z darmowego 14 dniowego testu. Zobacz jakie postępowania odbywają się w Twoim regionie.

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego (poniżej 30 tys. euro).

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 106. Strona: 3 ( z 211)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
: Podniesienie jakości rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury zdrowotnej i społecznej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie. Rozbudowa, 19.02.18 Świętokrzyskie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Sprawa ZP/01/2018 Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawy pieczywa, wg ilości określonych w załączniku nr 1, który stanowi integralną część specyfikacji 19.02.18 Świętokrzyskie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowej wysokociśnieniowej maszyny do oczyszczania i udrażniania kanalizacji sanitarnej do zabudowy na samochodach transportowych wraz z samochodem i kamerą – 19.02.18 Świętokrzyskie
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego – sztuk 1 19.02.18 Świętokrzyskie
Organizacja wyjazdów turystycznych dzieci, młodzieży i pracowników 19.02.18 Łódzkie, Mazowieckie, Małopolskie, Śląskie, Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Podlaskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie
Zlecę malowanie dachu - Nowy Korczyn Zlecę malowanie 100 m2 dachu pokrytego prostą blachą. Proszę o oferty cenowe. 01.02.18 20.02.18 Świętokrzyskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berezów i w ul. Koszykowej w Suchedniowie Numer referencyjny: GNI.271.3.2018 1. Przedmiotem zamówienia 15.02.18 23.02.18 Świętokrzyskie
Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy biurze Nadleśnictwa Skarżysko ul. Wiejska 1 w Skarżysku-Kamiennej Numer referencyjny: SA.270.1.8.2018 Budowa budynku garażowo- gospodarczego murowanego w 15.02.18 02.03.18 Świętokrzyskie
Wykonywanie usług badania próbek gazu skroplonego (LPG) w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą 15.02.18 23.02.18 Łódzkie, Mazowieckie, Małopolskie, Śląskie, Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Podlaskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie
Usługi reklamowe w pięciu zadaniach Numer referencyjny: PZP.271.5.2018 1. Przedmiotem zamówienia są Usługi reklamowe – w pięciu zadaniach. 2. Zamawiający wskazuje, iż w skład przedmiotu zamówienia 15.02.18 23.02.18 Łódzkie, Mazowieckie, Małopolskie, Śląskie, Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Podlaskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie

: Podniesienie jakości rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury zdrowotnej i społecznej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie. Rozbudowa,

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Sprawa ZP/01/2018 Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawy pieczywa, wg ilości określonych w załączniku nr 1, który stanowi integralną część specyfikacji

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowej wysokociśnieniowej maszyny do oczyszczania i udrażniania kanalizacji sanitarnej do zabudowy na samochodach transportowych wraz z samochodem i kamerą –

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BRODY
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego – sztuk 1

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BRODY
Miejsce realizacji: PL:

Organizacja wyjazdów turystycznych dzieci, młodzieży i pracowników

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:

Zlecę malowanie dachu - Nowy Korczyn Zlecę malowanie 100 m2 dachu pokrytego prostą blachą. Proszę o oferty cenowe.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 01.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: **** DANE PRYWATNE ****
Miejsce realizacji: PL:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berezów i w ul. Koszykowej w Suchedniowie Numer referencyjny: GNI.271.3.2018 1. Przedmiotem zamówienia

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SUCHEDNIÓW
Miejsce realizacji: PL:

Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy biurze Nadleśnictwa Skarżysko ul. Wiejska 1 w Skarżysku-Kamiennej Numer referencyjny: SA.270.1.8.2018 Budowa budynku garażowo- gospodarczego murowanego w

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: NADLEŚNICTWO SKARŻYSKO-KAMIENNA
Miejsce realizacji: PL:

Wykonywanie usług badania próbek gazu skroplonego (LPG) w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:

Usługi reklamowe w pięciu zadaniach Numer referencyjny: PZP.271.5.2018 1. Przedmiotem zamówienia są Usługi reklamowe – w pięciu zadaniach. 2. Zamawiający wskazuje, iż w skład przedmiotu zamówienia

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 15.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL: