Sugestie

Przetargi: woj. świętokrzyskie

Jeśli interesują Cię przetargi z województwa świętokrzyskiego zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą. Możemy wyselekcjonowąć dla Ciebie ogłoszenia z interesującej Cię branży. Przetestuj nasze możliwości - skorzystaj z darmowego 14 dniowego testu. Zobacz jakie postępowania odbywają się w Twoim regionie.

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego (poniżej 30 tys. euro).

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 833. Strona: 1 ( z 184)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich na liniach autobusowych 1, 3, C funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej na obszarze miasta Jędrzejowa. 08.10.16 20.11.17 Sandomiersko-jędrzejowski
Dostawa kompaktora kołowego 06.07.17 01.08.18 Świętokrzyskie
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap I w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze ekologicznego transportu i infrastruktury oświetleniowej” 16.08.17 Świętokrzyskie
Część 1 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0417 T Wincentów – Nowy Dziebałtów – Stary Sokołów - Strzęboszów – Dęba - Koliszowy w km 1+710 – 2+700 na długości 990 mb w m. Nowy Dziebałtów ( przebudowa chodnika )Część 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka – Maleniec – gr.woj.świętokrzyskiego – (Grębenice) (budowa chodnika) Część 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Młotkowice - Lipa - Jakimowice w km 5+842 - 5+927 (budowa chodnika) Część 4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0392 T Lipa – Szkucin – Wol 16.08.17 Świętokrzyskie
„Budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową 0907T (ulicą Szkolną) w Starachowicach" 16.08.17 Świętokrzyskie, Kielecki
Udrożnienie rzeki Wschodniej, gm. Połaniec, Łubnice, Oleśnica, Tuczępy, Gnojno. 16.08.17 Świętokrzyskie
Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój w roku szkolnym 2017/2018. 16.08.17 Świętokrzyskie
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora 16.08.17 Świętokrzyskie
zakup i dostawy ogólnoszpitalnych artykułów medycznych 16.08.17 Świętokrzyskie
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rowu otwartego w Gminie Ćmielów 16.08.17 Świętokrzyskie

Świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich na liniach autobusowych 1, 3, C funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej na obszarze miasta Jędrzejowa.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 08.10.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Gmina Jędrzejów
Miejsce realizacji: PL: Sandomiersko-jędrzejowski

Dostawa kompaktora kołowego

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 06.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: 27552 Baćkowice

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap I w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze ekologicznego transportu i infrastruktury oświetleniowej”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Burmistrz Miasta i Gminy
Miejsce realizacji: PL: 28100- Busko-Zdrój

Część 1 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0417 T Wincentów – Nowy Dziebałtów – Stary Sokołów - Strzęboszów – Dęba - Koliszowy w km 1+710 – 2+700 na długości 990 mb w m. Nowy Dziebałtów ( przebudowa chodnika )Część 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka – Maleniec – gr.woj.świętokrzyskiego – (Grębenice) (budowa chodnika) Część 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Młotkowice - Lipa - Jakimowice w km 5+842 - 5+927 (budowa chodnika) Część 4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0392 T Lipa – Szkucin – Wol

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich
Miejsce realizacji: PL: 26200 Końskie

„Budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową 0907T (ulicą Szkolną) w Starachowicach"

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Gmina Starachowice
Miejsce realizacji: PL: 27-200 Starachowice

Udrożnienie rzeki Wschodniej, gm. Połaniec, Łubnice, Oleśnica, Tuczępy, Gnojno.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Miejsce realizacji: PL: 25561 Kielce

Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój w roku szkolnym 2017/2018.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Burmistrz Miasta i Gminy
Miejsce realizacji: PL: 28100- Busko-Zdrój

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Miejsce realizacji: PL: 25371 Kielce

zakup i dostawy ogólnoszpitalnych artykułów medycznych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Zespół Opieki Zdrowotnej
Miejsce realizacji: PL: 27400 Ostrowiec Świętokrzyski

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rowu otwartego w Gminie Ćmielów

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający:
Gmina Ćmielów
Miejsce realizacji: PL: 27440 Ćmielów