Sugestie

Przetargi: woj. warmińsko-mazurskie

Poniższa lista zawiera zamówienia publiczne, przetargi i zapytania ofertowe z województwa warmińsko-mazurskiego. Nasza baza ofert składa się z aktualnie toczących się postępowań (przetargi nieograniczone i ograniczone, zamówienia poniżej 30 000 euro) oraz wyników już rozstrzygniętych ogłoszeń. Chcesz zobaczyć jakie ogłoszenia dotyczą Twojego regionu i branży? Skorzystaj z bezpłatnego testu.

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego (poniżej 30 tys. euro).

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 658. Strona: 1 ( z 266)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12-Odpady z mechanicznej obróbki odpadów innych niż 19 12 11. 01.07.16 30.06.18 Warmińsko-Mazurskie
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: DOSTAWA ELEKTROD ORAZ DRENÓW DO POMPY HISTEROSKOPOWEJ. 12.07.16 11.04.18 Warmińsko-Mazurskie
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Oleckiego. 15.10.16 18.10.17 Ełcki
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – autobusowych przewozów pasażerskich dla Gminy Olsztynek. 02.11.16 30.10.17 Olsztyński
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 01.12.16 14.12.17 Olsztyński
Dostawa materiałów promocyjnych 28.07.17 07.08.18 Warmińsko-Mazurskie, Olsztyński
Dostawa autobusów w ramach Projektu: Zrównoważony transport miejski w Ostródzie. 01.08.17 01.03.18 08:00 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa autobusów w ramach Projektu: Zrównoważony transport miejski w Ostródzie. 05.08.17 01.03.18 08:00 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa sukcesywna nawozu mineralno – organicznego do Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Łężanach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 17.08.17 Olsztyński
Dostawy sukcesywne odczynników laboratoryjnych. 17.08.17 Warmińsko-Mazurskie

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12-Odpady z mechanicznej obróbki odpadów innych niż 19 12 11.

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 01.07.16
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL:

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: DOSTAWA ELEKTROD ORAZ DRENÓW DO POMPY HISTEROSKOPOWEJ.

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 12.07.16
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Miejski Szpital Zespolony
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Oleckiego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.10.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Powiat Olecki Starostwo Powiatowe w Olecku
Miejsce realizacji: PL: Ełcki

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – autobusowych przewozów pasażerskich dla Gminy Olsztynek.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 02.11.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Gmina Olsztynek
Miejsce realizacji: PL: Olsztyński

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 01.12.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Nie dotyczy
Zamawiający: Powiat Iławski
Miejsce realizacji: PL: Olsztyński

Dostawa materiałów promocyjnych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 28.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa
Miejsce realizacji: PL: 10-562 Olsztyn

Dostawa autobusów w ramach Projektu: Zrównoważony transport miejski w Ostródzie.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 01.08.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miejska Ostróda
Miejsce realizacji: PL: Warmińsko-mazurskie

Dostawa autobusów w ramach Projektu: Zrównoważony transport miejski w Ostródzie.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 05.08.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miejska Ostróda
Miejsce realizacji: PL: Warmińsko-mazurskie

Dostawa sukcesywna nawozu mineralno – organicznego do Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Łężanach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Miejsce realizacji: PL: Olsztyński

Dostawy sukcesywne odczynników laboratoryjnych.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.08.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Miejsce realizacji: PL: Warmińsko-mazurskie