Sugestie
I.D.: 2134892

NADZÓR INWESTORSKI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH na 1.Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 273 w torze nr 1 na odcinku Czerwieńsk Towarowy - Bytnica , 2. Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 273 w torze nr 2 na st. Zielona Góra oraz w torze nr 1 i 2 na st. Czerwieńsk Towarowy w ramach zadania pn.:Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra.

Rodzaj umowy Usługi Data publikacji: 11.03.14
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury) Miejsce realizacji: Warszawa
Miejsce realizacji:
POLSKA
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Musisz być zalogowany żeby dodawać notatki.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis: NADZÓR INWESTORSKI W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH na 1.Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 273 w torze nr 1 na odcink...

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

Rejestracja na test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
„Nadzór budowlany (inwestorski) nad realizacją projektów: a) Wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu, wykonanie układu torowego oraz wykonanie instalacji sanitarnych w Jasinie k. Poznania w ramach projektu pn. »Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II b) Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów oraz wykonanie trakcji w Jasinie k. Poznania w ramach projektu pn. «Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania – Etap II”.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru, nad robotami budowlanymi związanymi z rozbudową Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy „E” w zakresie piątego podetapu – I etap:Zadanie nr 1 – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;Zadanie nr 2 – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; Zadanie nr 3 – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych.
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Mostu Tczewskiego – Etap I.
Zarządzanie i nadzór nad realizacją robót dodatkowych w ramach projektu POIiŚ 7.1-21 „Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny-Mydlniki – Balice”.
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn:„Przebudowa przepompowni Wilczogeby gm. Sadowne, pow. węgrowski.”.
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory–Tczew na odcinku Bydgoszcz Główna–granica IZ Bydgoszcz.
Nadzór inwestorskiego w przedłużonym czasie wykonywania robót budowlanych realizowanych w ramach projektu POIŚ 7.1-1.1 „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa–Gdynia, obszar LCS Ciechanów”.
Prace związane z zielenią, zapewnienie usług remontowych oraz robót budowlanych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie.
Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na przebudowę Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku na odcinku od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną.
Pełnienie nadzorów inwestorskich na terenie Centrum Realizacji Inwestycji, Region Południowy. 05.10.15