Sugestie

Przetargi: Armatura przemysłowa

Branża zawierająca wszystkie przetargi związane z dostawą armatury, hydrantami, odwadniaczami, uszczelkami, zaworami itp

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 959. Strona: 1 ( z 96)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wyłonienie Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Kamień Mały 17.01.19 POLSKA
Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap II 17.01.19 30.01.19 10:45 Miasto Warszawa
Dostawa materiałów do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. 17.01.19 31.01.19 09:45 Śląskie
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na pellet i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Kęsowo w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 17.01.19 21.02.19 10:00 Świecki
Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka 17.01.19 31.01.19 09:00 Krakowski
Przebudowa przejść podziemnych oraz budowa ścieżek rowerowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót wraz z promocjąBudowa i rozbudowa małych wezłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III - przebudowa przejścia podziemnego, wraz z budową ścieżki rowerowejModernizacja infrastruktury autobusowo - tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych - Etap IRozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w SosnowcuRozbudowa ul. Kukułek w SosnowcuBudowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. NiepodległościRozbudowa skrzyżowania ul. Hubal 17.01.19 Sosnowiecki
Dostawa namiotów pneumatycznych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Numer referencyjny: WK-I.2370.4.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa namiotów pneumatycznych dla 16.01.19 24.01.19 Małopolskie
Nabycie instalacji sprężonego powietrza, instalacji wody przemysłowej oraz instalacji gazowej Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji: sprężonego powietrza, instalacji wody przemysłowej, 17.01.19 28.01.19 Łódzkie
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa 17.01.19 28.02.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Dostawa Koparki gąsienicowej zapytanie 01/RPOWL3.7/2019 Koparka gąsienicowa nowa lub używana, o następujących parametrach: - waga do 23 t, - szybko złącze hydrauliczne, - podwozie gąsienicowe, 17.01.19 24.01.19 Lubelskie

Wyłonienie Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Kamień Mały

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGNiG S.A.
Miejsce realizacji: POLSKA

Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap II

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Dostawa materiałów do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polska Grupa Górnicza S.A.
Miejsce realizacji: PL: Śląskie

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na pellet i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Kęsowo w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Kęsowo
Miejsce realizacji: PL: Świecki

Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Wieliczka
Miejsce realizacji: PL: Krakowski

Przebudowa przejść podziemnych oraz budowa ścieżek rowerowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót wraz z promocjąBudowa i rozbudowa małych wezłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III - przebudowa przejścia podziemnego, wraz z budową ścieżki rowerowejModernizacja infrastruktury autobusowo - tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych - Etap IRozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w SosnowcuRozbudowa ul. Kukułek w SosnowcuBudowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. NiepodległościRozbudowa skrzyżowania ul. Hubal

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wstępna informacja
Procedura: Nie dotyczy
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Miejsce realizacji: PL: Sosnowiecki

Dostawa namiotów pneumatycznych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Numer referencyjny: WK-I.2370.4.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa namiotów pneumatycznych dla

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Nabycie instalacji sprężonego powietrza, instalacji wody przemysłowej oraz instalacji gazowej Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji: sprężonego powietrza, instalacji wody przemysłowej,

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: AGRO-WIKT SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI IZABELIN MOKRE ŁĄKI SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa Koparki gąsienicowej zapytanie 01/RPOWL3.7/2019 Koparka gąsienicowa nowa lub używana, o następujących parametrach: - waga do 23 t, - szybko złącze hydrauliczne, - podwozie gąsienicowe,

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ECOMARX MARCIN KĘSKA
Miejsce realizacji: PL: