Sugestie
I.D.: 26543474

Rozbudowa przestrzeni dyskowej Prokuratury Krajowej

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
08.03.18
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
30233141 30233132
Zamawiający:
Prokuratura Krajowa
 
 
Miejsce realizacji:
POLSKA
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
1. Nazwa zamówienia: Rozbudowa przestrzeni dyskowej Prokuratury Krajowej., 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa przestrzeni dyskowej Prokuratury Krajowej, polegającej na realizacji dostawy i wdrożenia Sprzętu wraz z niezbędnym Oprogramowaniem, zwanego dalej „Sprzęt” oraz przeprowadzenia szkoleń- zgodnie ze specyfikacją techniczną Sprzętu, która stanowi załącznik nr 1 do Umowy., 3. Opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ., 4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i wniesienia Sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz pozostałych jednostek organizacyjnych prokuratury do pomieszczeń wskazanych przez lokalnych administratorów oraz wdrożenia Sprzętu zgodnie z Harmonogramem wdrożenia. W ramach wdrożenia Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne kable zasilające i sygnałowe, złącza, przejściówki itp. konieczne do prawidłowego podłączenia i uruchomienia dostarczonego Sprzętu., 5. Dostarczony Sprzęt musi być: fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż, W roku 2017, sprawny technicznie, spełniać wymagania określone w SIWZ i Opisie przedmiotu zamówienia, zostać dostarczony wraz z certyfikatami, licencjami, deklaracjami zgodności CE, kartami gwarancyjnymi oraz instrukcjami w języku polskim lub języku angielskim. Sprzęt należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach producenta, na których widoczne będzie logo i nazwa producenta, opis zawartości i numer katalogowy., 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakupu i dostaw Sprzętu,, O których mowa w pkt 2 (zamówienia podstawowego), to jest przewiduje możliwość zwiększenia ilości zakupywanego Sprzętu o wartości do 40 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy (Opcja). Zamawiający może w ramach Opcji dokonać zwiększenia zamówienia dostawy Sprzętu jedno lub wielokrotnie., 7. Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne., 8. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się taki, który posiada lub realizuje te same funkcje/ funkcjonalności jak produkt określony za pomocą wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz jego zastosowanie nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów (finansowych, programistycznych, sprzętowych) związanych z dostosowaniem infrastruktury Zamawiającego określonej w Opisie przedmiotu zamówienia., 9. Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test