Sugestie

Przetargi: Brukarstwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 411. Strona: 1 ( z 242)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Roboty budowlane polegające na budowie ścieżki rowerowej przy al. Wyzwolenia 16.10.18 22.11.18 11:00 Rzeszowski
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 relacji Święcice – Myszczyn – Zaborów odcinek od km 0+200 (Święcice) do km 5+821 (ul. Południowa w Zaborowie)” – nr postępowania 152/17. 16.10.18 Żyrardowski
Budowa przyłącza i instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej zewnętrznej odprowadzającej wody opadowe z terenu utwardzonego w otoczeniu budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy Al. Piłsudskiego na 15.10.18 30.10.18 Podlaskie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.39.2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodników, 15.10.18 Podkarpackie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Rewitalizacja rynku w Lubomierzu 15.10.18 Dolnośląskie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łukawiec – budowa chodnika w km 4+110 do 4+250 w miejscowości Łąka 15.10.18 Podkarpackie
Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie "WDA Świecie" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR-ROŚiGK.271.18.2018 1.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa parkingu polegająca na: 15.10.18 Kujawsko-Pomorskie
Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OSO.271.24.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Miasteczko rekreacji i ruchu 15.10.18 Kujawsko-Pomorskie
Remont drogi gminnej nr 151005W ul. Żydowska w Grodzisku Mazowieckim. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.104.2018 Projektowany zakres robót Projektuje się wykonanie nakładki 15.10.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Przedmiot Zamówienia: Remont podjazdu przy obiekcie Biały Orzeł w Sokołowsku, polegający na wymianie nawierzchni betonowej i bitumicznej wraz z podbudową na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o 15.10.18 Dolnośląskie

Roboty budowlane polegające na budowie ścieżki rowerowej przy al. Wyzwolenia

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 relacji Święcice – Myszczyn – Zaborów odcinek od km 0+200 (Święcice) do km 5+821 (ul. Południowa w Zaborowie)” – nr postępowania 152/17.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Miejsce realizacji: PL: Żyrardowski

Budowa przyłącza i instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej zewnętrznej odprowadzającej wody opadowe z terenu utwardzonego w otoczeniu budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy Al. Piłsudskiego na

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W BIAŁYMSTOKU
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.39.2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodników,

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Rewitalizacja rynku w Lubomierzu

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY LUBOMIERZ
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łukawiec – budowa chodnika w km 4+110 do 4+250 w miejscowości Łąka

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie "WDA Świecie" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR-ROŚiGK.271.18.2018 1.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa parkingu polegająca na:

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY ŚWIECIE
Miejsce realizacji: PL:

Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OSO.271.24.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Miasteczko rekreacji i ruchu

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY CHEŁMŻA
Miejsce realizacji: PL:

Remont drogi gminnej nr 151005W ul. Żydowska w Grodzisku Mazowieckim. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.104.2018 Projektowany zakres robót Projektuje się wykonanie nakładki

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY GRODZISK MAZOWIECKI
Miejsce realizacji: PL:

Przedmiot Zamówienia: Remont podjazdu przy obiekcie Biały Orzeł w Sokołowsku, polegający na wymianie nawierzchni betonowej i bitumicznej wraz z podbudową na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL: