Sugestie
I.D.: 26541563

Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - 3 części

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
08.03.18
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45000000 45200000 71320000 45110000 45230000
Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Miejsce realizacji:
PL: Rzeszowski
Miejsce realizacji:
Rzeszowski
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Roboty budowlane Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Engineering design services Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
„Przebudowa sieci ciepłowniczej osiedlowej preizolowanej wysokich parametrów 2xDn 300 mm od komory E-5 do komory E-7/1 przy ul. Mochnackiego w Rzeszowie”, realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 1” przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.  
„Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm i 2 x Dn 400mm w rejonie ul. Popiełuszki, Seniora, Karowej, Pelczara i Podwisłocze” Etap I, Etap II, Etap III, Etap IV i Etap V, realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 1” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu  
„Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn600 od komory J-30 przy al. W. Witosa do komory N-5 przy ul. Chełmońskiego oraz sieci ciepłowniczej 2x Dn300mm od komory N-3 przy ul. Sportowej do komory F-15/21 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie” Etap I, Etap II, Etap III realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 2” przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.  
„Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn350 mm od komory J-32 przy al. Witosa do punktu Z-7 przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn350 mm od komory J-32 przy al. Witosa do komory B-49 (punktu Z-7), budowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn350 mm od punktu Z-7 do komory B-48 przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie”, realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 1” (POIS.01.05.00-00-0008-01) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20  
„Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn600 od komory J-30 przy al. W. Witosa do komory N-5 przy ul. Chełmońskiego oraz sieci ciepłowniczej 2x Dn300mm od komory N-3 przy ul. Sportowej do komory F-15/21 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie” Etap IV, Etap V, Etap VI realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.  
Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu w formule „zaprojektuj i wybuduj” 20.07.18
Roboty budowlane w zakresie rozbudowy hali sportowo-widowiskowej PODPROMIE w Rzeszowie 17.07.18
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Zbiornik Brzóza oraz wykonanie zadania: Zbiornik Brzóza w procedurze zaprojektuj i wybuduj.  
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Odtworzenie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w L-ctwie Czarna oraz wykonanie zadania: Odtworzenie stawów wraz z infrastrukturą tow. w L-ctwie Czarna.  
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Zbiornik Korniaktów oraz wykonanie zadania: Zbiornik Korniaktów w procedurze zaprojektuj i wybuduj.