Sugestie

Przetargi: Budownictwo - hydrotechnika

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo-oczyszczalnie
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Budownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 936. Strona: 1 ( z 194)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
61/2018 Wykonanie utwardzenia terenu na placu manewrowym i drodze dojazdowej o łącznej powierzchni 380m2 przy kotłowni K-29MW. - W zakres wchodzi: • Skucie pozostałego betonu • Wybranie ziemi • 19.09.18 27.09.18 Lubelskie
„Przebudowa drogi gminnej przez wieś Kubrzany” Numer referencyjny: BIOŚ.271.11.2018 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane p.n.: „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Kubrzany”. 19.09.18 04.10.18 Podlaskie
IRZ-III.271.20.2018 wykonanie odwodnienia liniowego z załączoną dokumentacja i przedmiarem robót. 19.09.18 24.09.18 Dolnośląskie
Kontrakt 1: Zadanie 1 - Część 1 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanał grawitacyjny w sołectwie Mąchocice Scholasteria od studni ST3 do studni F12” Przedmiot 19.09.18 25.10.18 Świętokrzyskie
Przebudowa drogi Stryszów „Smagłówka” - odcinek dl. 110 m. Zakres robót: nawierzchnia z betonu asfaltowego (w-wa wiążąca i ścieralna), podbudowa z tłucznia, uzupełnienie poboczy klińcem. roboty 19.09.18 24.09.18 Małopolskie
Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” Usługi transportowe – Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów (PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW ROGOWIEC, ul. 19.09.18 04.10.18 Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie
Bieżące utrzymanie obiektów melioracyjnych w Nadleśnictwie Garwolin w 2018 wykonanie prac bieżącej konserwacji obiektów melioracyjnych (zbiorniki retencyjne z urządzeniami - zastawki przepusty, rowy 19.09.18 24.09.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kontrakt 1: Zadanie 1 - Część 1 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanał grawitacyjny w sołectwie Mąchocice Scholasteria od studni ST3 do studni F12” Numer 19.09.18 25.10.18 Świętokrzyskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań – Ryczów – Łączany wraz z poprawą odwodnienia na długości ok. 0,6 km Numer referencyjny: WIZ.272.PN.86.2018 Roboty drogowe obejmują: roboty 19.09.18 04.10.18 Małopolskie
Wykonanie badania gruntu przeznaczonego do wyczerpania z Basenu Gospodarczego na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje 19.09.18 27.09.18 Zachodniopomorskie

61/2018 Wykonanie utwardzenia terenu na placu manewrowym i drodze dojazdowej o łącznej powierzchni 380m2 przy kotłowni K-29MW. - W zakres wchodzi: • Skucie pozostałego betonu • Wybranie ziemi •

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ŁĘCZYŃSKA ENERGETYKA SP. Z O.O. W BOGDANCE
Miejsce realizacji: PL:

„Przebudowa drogi gminnej przez wieś Kubrzany” Numer referencyjny: BIOŚ.271.11.2018 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane p.n.: „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Kubrzany”.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY JEDWABNE
Miejsce realizacji: PL:

IRZ-III.271.20.2018 wykonanie odwodnienia liniowego z załączoną dokumentacja i przedmiarem robót.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY JERZMANOWA
Miejsce realizacji: PL:

Kontrakt 1: Zadanie 1 - Część 1 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanał grawitacyjny w sołectwie Mąchocice Scholasteria od studni ST3 do studni F12” Przedmiot

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa drogi Stryszów „Smagłówka” - odcinek dl. 110 m. Zakres robót: nawierzchnia z betonu asfaltowego (w-wa wiążąca i ścieralna), podbudowa z tłucznia, uzupełnienie poboczy klińcem. roboty

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY STRYSZÓW
Miejsce realizacji: PL:

Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” Usługi transportowe – Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów (PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW ROGOWIEC, ul.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHEŁMNO
Miejsce realizacji: PL:
PL:

Bieżące utrzymanie obiektów melioracyjnych w Nadleśnictwie Garwolin w 2018 wykonanie prac bieżącej konserwacji obiektów melioracyjnych (zbiorniki retencyjne z urządzeniami - zastawki przepusty, rowy

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: NADLEŚNICTWO GARWOLIN
Miejsce realizacji: PL:

Kontrakt 1: Zadanie 1 - Część 1 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanał grawitacyjny w sołectwie Mąchocice Scholasteria od studni ST3 do studni F12” Numer

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań – Ryczów – Łączany wraz z poprawą odwodnienia na długości ok. 0,6 km Numer referencyjny: WIZ.272.PN.86.2018 Roboty drogowe obejmują: roboty

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie badania gruntu przeznaczonego do wyczerpania z Basenu Gospodarczego na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Miejsce realizacji: PL: