Sugestie

Przetargi: Budownictwo - hydrotechnika

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo-oczyszczalnie
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Budownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 126. Strona: 1 ( z 213)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Usunięcie namułu z rowów melioracyjnych, wykoszenie skarp oraz naprawa przepustów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.2.2018 Usuniecie osadu (namułu) z rowów melioracyjnych wykoszenie 18.08.18 Opolskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borkowo w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 18.08.18 21.09.18 08:45 Pomorskie
Roboty budowlane na linii 227/249 i stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz linii 722 w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” 18.08.18 31.08.18 11:00 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Wykonanie zbiorników retencyjno-osadowych przy pompowni T-7. 18.08.18 Jeleniogórski
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę zbiornika Bardo i mokradła Żabiniec w ramach projektu małej retencji nizinnej 18.08.18 04.09.18 08:15 Kaliski
„Usługa czyszczenia separatorów” 18.08.18 Pomorskie, Trójmiejski, Słupski
Utrzymanie wód i budowli regulacyjnych, utrzymanie obiektów piętrzących, utrzymanie wałów, pompowni oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarką wodną RZGW NW Chełmno - 6 części 18.08.18 Świecki
„Remont i przebudowa śluzy na stopniu wodnym Ratowice na rz. Odrze w km 227+400, gm. Czernica wraz z dostosowaniem śluzy do min. IV klasy drogi wodnej”. 18.08.18 03.09.18 09:30 Miasto Wrocław
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: „Odbudowa zbiorników i budowa nowych urządzeń wodnych na terenie Nadleśnictwa Kolumna” 18.08.18 25.09.18 13:00 Łódzki
Zaprojektowanie i wybudowanie typowych dworców kolejowych w wersji IDS- A i IDS- B dla 20 lokalizacji 18.08.18 28.09.18 POLSKA

Usunięcie namułu z rowów melioracyjnych, wykoszenie skarp oraz naprawa przepustów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SA.270.2.2018 Usuniecie osadu (namułu) z rowów melioracyjnych wykoszenie

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: NADLEŚNICTWO OPOLE
Miejsce realizacji: PL:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borkowo w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Pomorskie

Roboty budowlane na linii 227/249 i stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz linii 722 w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION PÓŁNOCNY

Wykonanie zbiorników retencyjno-osadowych przy pompowni T-7.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
Miejsce realizacji: PL: Jeleniogórski

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę zbiornika Bardo i mokradła Żabiniec w ramach projektu małej retencji nizinnej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Antonin
Miejsce realizacji: PL: Kaliski

„Usługa czyszczenia separatorów”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni
Miejsce realizacji: PL: Pomorskie
PL: Słupski
PL: Trójmiejski

Utrzymanie wód i budowli regulacyjnych, utrzymanie obiektów piętrzących, utrzymanie wałów, pompowni oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarką wodną RZGW NW Chełmno - 6 części

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Miejsce realizacji: PL: Świecki

„Remont i przebudowa śluzy na stopniu wodnym Ratowice na rz. Odrze w km 227+400, gm. Czernica wraz z dostosowaniem śluzy do min. IV klasy drogi wodnej”.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Wrocław

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: „Odbudowa zbiorników i budowa nowych urządzeń wodnych na terenie Nadleśnictwa Kolumna”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna
Miejsce realizacji: PL: Łódzki

Zaprojektowanie i wybudowanie typowych dworców kolejowych w wersji IDS- A i IDS- B dla 20 lokalizacji

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Miejsce realizacji: POLSKA