Sugestie

Przetargi: Budownictwo - hydrotechnika

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo-oczyszczalnie
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Budownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 047. Strona: 2 ( z 205)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych z terenów zlewni cieku z Bronisina (w granicach administracyjnych Miasta Łodzi), tj. z terenu: Dzikich Pól, Czternastu Straconych, Kalinowskiego, 21.06.18 29.06.18 Łódzkie
Prace konieczne do wykonania w ramach budowy autostrady A1 Toruń-Stryków: Odcinek III Brzezie – Kowal od km 186+348 do km 215+850 Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2411.20.2018.42 Przedmiotem 21.06.18 09.07.18 Kujawsko-Pomorskie
Budowa pomp ciepła w Zespole Szkół w Resku Numer referencyjny: ZP.271.13.18.PN 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego roboty budowlanej, polegającej na budowie pomp ciepła w 21.06.18 10.07.18 Zachodniopomorskie
Remont drogi powiatowej Nr 1020T Owczary - Bronina od km 0+015 do km 1+645 dł. 1630 mb Numer referencyjny: 261.16.PN.2018 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 1020T Owczary 21.06.18 06.07.18 Świętokrzyskie
„Remont dróg gminnych na terenie Gminy Łękawica” Numer referencyjny: RI.271.1.5.2018.IS 1.Przedmiotem zamówienia jest remont następujących dróg gminnych: a) Remont ul. Słonecznikowej w km 21.06.18 06.07.18 Śląskie
„Odtworzenie sieci drenarskiej stabilizującej poziom zwierciadła wód na terenie nowo projektowanego amfiteatru oraz remont urządzeń wodnych na terenie Parku Radolińskich w Jarocinie” Numer 21.06.18 05.07.18 Wielkopolskie
MODERNIZACJA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W JADOWIE - ETAP I Numer referencyjny: ZP.2710.9.2018 W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane w zakresie 21.06.18 06.07.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Stanisławowskiej Numer referencyjny: BZP/KS/15/2018 Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje : - 21.06.18 06.07.18 Wielkopolskie
Zapytanie ofertowe nr 01/06/2018 z dnia 21.06.2018 na roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji odwodnienia dachu hali prodkcyjno- magazynowej (HALA EPS) w ramach projektu pt. Wdrożenie do 21.06.18 06.07.18 Lubuskie
„Zabezpieczenie drogi gminnej nr 1047710 R Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko czynne w m. Glinik” – Wykonanie właściwych prac budowlanych – Etap I Numer referencyjny: 21.06.18 06.07.18 Podkarpackie

Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych z terenów zlewni cieku z Bronisina (w granicach administracyjnych Miasta Łodzi), tj. z terenu: Dzikich Pól, Czternastu Straconych, Kalinowskiego,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA ŁODZI WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI
Miejsce realizacji: PL:

Prace konieczne do wykonania w ramach budowy autostrady A1 Toruń-Stryków: Odcinek III Brzezie – Kowal od km 186+348 do km 215+850 Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2411.20.2018.42 Przedmiotem

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
Miejsce realizacji: PL:

Budowa pomp ciepła w Zespole Szkół w Resku Numer referencyjny: ZP.271.13.18.PN 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego roboty budowlanej, polegającej na budowie pomp ciepła w

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 21.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY RESKO
Miejsce realizacji: PL:

Remont drogi powiatowej Nr 1020T Owczary - Bronina od km 0+015 do km 1+645 dł. 1630 mb Numer referencyjny: 261.16.PN.2018 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 1020T Owczary

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU
Miejsce realizacji: PL:

„Remont dróg gminnych na terenie Gminy Łękawica” Numer referencyjny: RI.271.1.5.2018.IS 1.Przedmiotem zamówienia jest remont następujących dróg gminnych: a) Remont ul. Słonecznikowej w km

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ŁĘKAWICA
Miejsce realizacji: PL:

„Odtworzenie sieci drenarskiej stabilizującej poziom zwierciadła wód na terenie nowo projektowanego amfiteatru oraz remont urządzeń wodnych na terenie Parku Radolińskich w Jarocinie” Numer

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY JAROCIN
Miejsce realizacji: PL:

MODERNIZACJA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W JADOWIE - ETAP I Numer referencyjny: ZP.2710.9.2018 W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane w zakresie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY JADÓW
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Stanisławowskiej Numer referencyjny: BZP/KS/15/2018 Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje : -

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Miejsce realizacji: PL:

Zapytanie ofertowe nr 01/06/2018 z dnia 21.06.2018 na roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji odwodnienia dachu hali prodkcyjno- magazynowej (HALA EPS) w ramach projektu pt. Wdrożenie do

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ARPACK POLSKA SP. Z O.O. W SŁUBICACH
Miejsce realizacji: PL:

„Zabezpieczenie drogi gminnej nr 1047710 R Glinik – Łysa Góra – Mała naruszonej przez osuwisko czynne w m. Glinik” – Wykonanie właściwych prac budowlanych – Etap I Numer referencyjny:

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Miejsce realizacji: PL: