Sugestie

Przetargi: Budownictwo - hydrotechnika

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo-oczyszczalnie
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Budownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 971. Strona: 20 ( z 198)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Roboty budowlane na linii 227/249 i stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz linii 722 w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” 19.06.18 02.07.18 11:00 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie 19.06.18 27.06.18 10:00 Pilski
Wykonanie kompleksowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii zgodnie z załączonym zakresem – Załącznik nr 1) w JW. 4824 m. Stawy i m. Stężyca pow.Ryki 19.06.18 MAKROREGION WSCHODNI, Lubelskie
Południowy Kanał Obry w km 35+520 - 50+500 19.06.18 19.07.18 10:00 Leszczyński
Udrożnienie rzek, kanałów i rowów z roślinności na terenie działania Zarządu Zlewni w Tczewie w podziale na 13 części. 19.06.18 02.07.18 11:00 Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie
Kontrakt Nr 8 (Zadanie 1) Zadania realizowane na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”, gmina Sitkówka-Nowiny: Modernizacja piaskowników nr 1, nr 2 i nr 3 19.06.18 Kielecki
Biała Woda w km 0+000 – 11+492 19.06.18 26.07.18 10:00 Zielonogórski
„Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji wodnych w 2018 r. – Nadzór Wodny Oborniki” 19.06.18 24.07.18 11:00 Poznański
Wykonanie robót budowlanych na projekcie: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” 19.06.18 02.07.18 09:45 POLSKA
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” 19.06.18 27.07.18 10:00 Łódzkie

Roboty budowlane na linii 227/249 i stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz linii 722 w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.06.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION PÓŁNOCNY

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.06.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Pilski

Wykonanie kompleksowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii zgodnie z załączonym zakresem – Załącznik nr 1) w JW. 4824 m. Stawy i m. Stężyca pow.Ryki

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.06.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: AMW Sinevia Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Lubelskie
PL: MAKROREGION WSCHODNI

Południowy Kanał Obry w km 35+520 - 50+500

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.06.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Miejsce realizacji: PL: Leszczyński

Udrożnienie rzek, kanałów i rowów z roślinności na terenie działania Zarządu Zlewni w Tczewie w podziale na 13 części.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.06.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Miejsce realizacji: PL: Kujawsko-pomorskie
PL: Pomorskie

Kontrakt Nr 8 (Zadanie 1) Zadania realizowane na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”, gmina Sitkówka-Nowiny: Modernizacja piaskowników nr 1, nr 2 i nr 3

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.06.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Kielecki

Biała Woda w km 0+000 – 11+492

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Miejsce realizacji: PL: Zielonogórski

„Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji wodnych w 2018 r. – Nadzór Wodny Oborniki”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Miejsce realizacji: PL: Poznański

Wykonanie robót budowlanych na projekcie: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.06.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Miejsce realizacji: POLSKA

Opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Miejsce realizacji: PL: Łódzkie