Sugestie

Przetargi: Budownictwo - hydrotechnika

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo-oczyszczalnie
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Budownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 138. Strona: 3 ( z 214)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Przebudowa i modernizacja instalacji zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej 21.07.18 Bialski
Nadzór inwestorski nad budową zbiornika małej retencji w leśnictwie Dobra w oddz. 232. 21.07.18 Dolnośląskie
Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 22 części 21.07.18 28.08.18 10:00 Bydgosko-Toruński, Inowrocławski, Włocławski, Płocki
Budowa dworca kolejowego Bielsk Podlaski 21.07.18 28.08.18 11:00 Białostocki
Przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20Modernizacja pomieszczeń znajdujących się w budynku głównym Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20 BOI i s. 221Wymiana okien w budynku przy al. Zwycięstwa 20Wymiana okien na system PCV i remont elewacji sali gimnastycznej oraz przewiązki w budynku przy ul. LegionówPrzebudowa dachu z dociepleniem w Szkole Podstawowej nr 36, ul. CzołgistówRemont pokrycia dachu na budynku warsztatów przy ul. Braci MieroszewskichRemont pokrycia dachu - II etap w Przedszkolu Miejskim nr 59, ul. DługoszaRemont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 23, ul. ZapałyRemont pokrycia dachu w Przedszkolu Miejskim nr 22, ul. HutniczaPrzebudowa dachu Sali K 21.07.18 06.08.18 11:30 Sosnowiecki
Remont kanałów sanitarnych na terenie miasta Bielsk Podlaski metodami bezwykopowymi 21.07.18 POLSKA, Podlaskie
Budowa zbiornika małej retencji w leśnictwie Dobra w oddz. 232. 21.07.18 Dolnośląskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie ETAP II zad. 4 i ETAP III w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie ... 21.07.18 Bielski
Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul.Popowickiej,Starogroblowej–Długiej we Wrocławiu z przebudową wiaduktu, budową węzła tramwajowo-kolejowego oraz zaprojektowaniem i wybudowaniem przystanku kolejowego 21.07.18 Miasto Wrocław
Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej drogi i tereny położone na os. Budziwój wraz z budową zbiorników retencyjnych w Rzeszowie (5 części) 21.07.18 Rzeszowski

Przebudowa i modernizacja instalacji zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Bialski

Nadzór inwestorski nad budową zbiornika małej retencji w leśnictwie Dobra w oddz. 232.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bolesławiec
Miejsce realizacji: PL: Dolnośląskie

Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 22 części

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni we Włocławku
Miejsce realizacji: PL: Bydgosko-toruński
PL: Inowrocławski
PL: Płocki
PL: Włocławski

Budowa dworca kolejowego Bielsk Podlaski

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Miejsce realizacji: PL: Białostocki

Przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20Modernizacja pomieszczeń znajdujących się w budynku głównym Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20 BOI i s. 221Wymiana okien w budynku przy al. Zwycięstwa 20Wymiana okien na system PCV i remont elewacji sali gimnastycznej oraz przewiązki w budynku przy ul. LegionówPrzebudowa dachu z dociepleniem w Szkole Podstawowej nr 36, ul. CzołgistówRemont pokrycia dachu na budynku warsztatów przy ul. Braci MieroszewskichRemont pokrycia dachu - II etap w Przedszkolu Miejskim nr 59, ul. DługoszaRemont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 23, ul. ZapałyRemont pokrycia dachu w Przedszkolu Miejskim nr 22, ul. HutniczaPrzebudowa dachu Sali K

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezycenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego
Miejsce realizacji: PL: Sosnowiecki

Remont kanałów sanitarnych na terenie miasta Bielsk Podlaski metodami bezwykopowymi

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: POLSKA
PL: Podlaskie

Budowa zbiornika małej retencji w leśnictwie Dobra w oddz. 232.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bolesławiec
Miejsce realizacji: PL: Dolnośląskie

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie ETAP II zad. 4 i ETAP III w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie ...

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Chybie - Urząd Gminy w Chybiu
Miejsce realizacji: PL: Bielski

Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul.Popowickiej,Starogroblowej–Długiej we Wrocławiu z przebudową wiaduktu, budową węzła tramwajowo-kolejowego oraz zaprojektowaniem i wybudowaniem przystanku kolejowego

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Wrocław

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej drogi i tereny położone na os. Budziwój wraz z budową zbiorników retencyjnych w Rzeszowie (5 części)

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski