Sugestie

Przetargi: Budownictwo - instalacje przemysłowe

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo-oczyszczalnie
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg
Budownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 233. Strona: 1 ( z 24)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego w Radomiu; CZĘŚĆ nr 1 - Dostawa reflektorów i dimerów; CZĘŚĆ nr 2 – Dostawa i montaż sztankietu, torowiska kurtyny oraz zapadni osobowej wraz ze 19.07.18 13.08.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
„Wykonanie instalacji łącznego odpylania i odsiarczania spalin metodą suchą z jednoczesną redukcją tlenków azotu metodami pierwotnymi, dla kotła WR-25 o mocy 30 MW w Ciepłowni MEC Ostrowiec Św, wraz 19.07.18 20.08.18 Świętokrzyskie
821/18/GZ Wykonanie badań i pomiarów terenowych propagacji fal radiowych wraz z aktualizacją dla Zamawiającego pozwolenia radiowego UKE oraz wykonanie robót budowlanych związanych z montażem i 19.07.18 17.08.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
820/18/GZ Wykonanie badań i pomiarów terenowych propagacji fal radiowych wraz z aktualizacją dla Zamawiającego pozwolenia radiowego UKE oraz wykonanie robót budowlanych związanych z montażem i 19.07.18 17.08.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
755/P/18/Wejherowo wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Miłoszewo Linia gmina wiejska - nr dzial.: Miłoszewo-96/14 sprawa ZN/4279/3636MZI/2018/1802440 Wykonanie projektu: budowa przyłacza 19.07.18 30.07.18 Pomorskie
Budowa hali produkcyjnej oraz hali magazynowej z wewnętrzną infrastrukturą techniczną. Szczegółowy zakres prac wymieniony jest w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego (Specyfikacja 19.07.18 01.08.18 Lubelskie
Wykonanie rob. bud. polegających na budowie akomodacyjnych sygnalizacji świetlnych w Rzeszowie w trzech lokalizacjach, real. w ram. zad. pn. „Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym" 20.07.18 Rzeszowski
Budowa Ośrodka Zaawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej 20.07.18 10.08.18 11:30 POLSKA
Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie 20.07.18 27.07.18 10:00 Wrocławski
Budowa Międzynarodowego Centrum Badawczo- Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” w formule (...) 20.07.18 09.08.18 10:00 Opolski

Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego w Radomiu; CZĘŚĆ nr 1 - Dostawa reflektorów i dimerów; CZĘŚĆ nr 2 – Dostawa i montaż sztankietu, torowiska kurtyny oraz zapadni osobowej wraz ze

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: TEATR POWSZECHNY IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU
Miejsce realizacji: PL:

„Wykonanie instalacji łącznego odpylania i odsiarczania spalin metodą suchą z jednoczesną redukcją tlenków azotu metodami pierwotnymi, dla kotła WR-25 o mocy 30 MW w Ciepłowni MEC Ostrowiec Św, wraz

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Miejsce realizacji: PL:

821/18/GZ Wykonanie badań i pomiarów terenowych propagacji fal radiowych wraz z aktualizacją dla Zamawiającego pozwolenia radiowego UKE oraz wykonanie robót budowlanych związanych z montażem i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA
Miejsce realizacji: PL:

820/18/GZ Wykonanie badań i pomiarów terenowych propagacji fal radiowych wraz z aktualizacją dla Zamawiającego pozwolenia radiowego UKE oraz wykonanie robót budowlanych związanych z montażem i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA
Miejsce realizacji: PL:

755/P/18/Wejherowo wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Miłoszewo Linia gmina wiejska - nr dzial.: Miłoszewo-96/14 sprawa ZN/4279/3636MZI/2018/1802440 Wykonanie projektu: budowa przyłacza

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ENERGA-OPERATOR S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Budowa hali produkcyjnej oraz hali magazynowej z wewnętrzną infrastrukturą techniczną. Szczegółowy zakres prac wymieniony jest w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego (Specyfikacja

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: BUDMAN SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie rob. bud. polegających na budowie akomodacyjnych sygnalizacji świetlnych w Rzeszowie w trzech lokalizacjach, real. w ram. zad. pn. „Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym"

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski

Budowa Ośrodka Zaawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Miejsce realizacji: POLSKA

Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Wołów
Miejsce realizacji: PL: Wrocławski

Budowa Międzynarodowego Centrum Badawczo- Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” w formule (...)

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Uniwersytet Opolski
Miejsce realizacji: PL: Opolski