Sugestie

Przetargi: Budownictwo - kanalizacja, wodociągi, rurociągi

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo-oczyszczalnie
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg
Budownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 867. Strona: 1 ( z 287)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonanie budowy instalacji wodociągowej, doziemnej instalacji elektrycznej oraz instalacji oświetlenia na terenie lasu Pietrasze. Wykonanie budowy instalacji wodociągowej, doziemnej instalacji 22.07.18 Podlaskie
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kwitnącej , w Mościskach. 20.07.18 27.07.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna, Kościuszki w Wołowie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej (sieć główna wraz z odcinkami bocznymi) w Wołowie przy ul. Leśna 21.07.18 09.08.18 Dolnośląskie
Uruchomienie narzędzi ICT poprzez uruchomienie serwisu do komunikacji z użytkownikami gminnej sieci wodociągowej poprzez wykonanie serwisu www.Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku 21.07.18 31.07.18 Lubelskie
„Rozbudowa i przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Stryszowie” realizowana w ramach Projektu „Ochrona Zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba - rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w 21.07.18 07.08.18 Małopolskie
Budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Pogorzelec i Podłęż w ramach projektu "Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości położonych w północnej części gminy Maciejowice- 21.07.18 13.08.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Usługi w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych 21.07.18 Wałbrzyski
„Budowa przyłączy cieplnych do nowych obiektów w rejonie u. Załęskiej i Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie – II przyłącze do osiedla Korona i III Etap – przyłącze do projektowanych budynków przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego”, z wyłączeniem odcinka przy ul. Olchowej (od pkt. 1 do pkt. 2) realizowana w ramach projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła 21.07.18 19.09.18 11:15 Rzeszowski
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę gazociągów ś/c w m. Górsk, gm. Zławieś Wielka 21.07.18 05.09.18 10:00 Kujawsko-Pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę gazociągu n/c wraz z przyłączem w m. Nowe, ul. Akacjowa, dz. 133/1, gm. Świecie 21.07.18 06.09.18 09:00 Kujawsko-Pomorskie

Wykonanie budowy instalacji wodociągowej, doziemnej instalacji elektrycznej oraz instalacji oświetlenia na terenie lasu Pietrasze. Wykonanie budowy instalacji wodociągowej, doziemnej instalacji

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W BIAŁYMSTOKU
Miejsce realizacji: PL:

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kwitnącej , w Mościskach.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI IZABELIN MOKRE ŁĄKI SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna, Kościuszki w Wołowie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej (sieć główna wraz z odcinkami bocznymi) w Wołowie przy ul. Leśna

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO-KANALIZACYJNE WOŁÓW SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Uruchomienie narzędzi ICT poprzez uruchomienie serwisu do komunikacji z użytkownikami gminnej sieci wodociągowej poprzez wykonanie serwisu www.Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY STĘŻYCA
Miejsce realizacji: PL:

„Rozbudowa i przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Stryszowie” realizowana w ramach Projektu „Ochrona Zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba - rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY STRYSZÓW
Miejsce realizacji: PL:

Budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Pogorzelec i Podłęż w ramach projektu "Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości położonych w północnej części gminy Maciejowice-

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY MACIEJOWICE
Miejsce realizacji: PL:

Usługi w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
Miejsce realizacji: PL: Wałbrzych

„Budowa przyłączy cieplnych do nowych obiektów w rejonie u. Załęskiej i Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie – II przyłącze do osiedla Korona i III Etap – przyłącze do projektowanych budynków przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego”, z wyłączeniem odcinka przy ul. Olchowej (od pkt. 1 do pkt. 2) realizowana w ramach projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: w rejonie ul. Załęskiej, al. Żołnierzy I Armii Woj

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę gazociągów ś/c w m. Górsk, gm. Zławieś Wielka

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Miejsce realizacji: PL: Kujawsko-pomorskie

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę gazociągu n/c wraz z przyłączem w m. Nowe, ul. Akacjowa, dz. 133/1, gm. Świecie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Miejsce realizacji: PL: Kujawsko-pomorskie