Sugestie

Przetargi: Budownictwo - kanalizacja, wodociągi, rurociągi

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo-oczyszczalnie
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg
Budownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 590. Strona: 1 ( z 159)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Modernizacja i rozbudowa (w tym zwiększenie przepustowości) oczyszczalni ścieków w Tylmanowej Numer referencyjny: IGŚ.271.1.1.2019 Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 21.01.19 05.02.19 Małopolskie
Kompleksowe wykonanie robót termoizolacyjnych rurociągów, zbiorników i instalacji przemysłowych 1. Upust procentowy od wartości kosztorysowej robót. 1 % 21.01.19 31.01.19 Zachodniopomorskie
TI-261.30.2018 Budowa sieci wodociągowych w ul. Pienińskiej i Muszyńskiej, ul. Konwaliowej oraz w ul. Jasnej, Pasteura i Próżnej w Częstochowie 21.01.19 12.02.19 Śląskie
Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przebudową, przepięciem i wymianą przyłączy w ul. Polnej w miejscowości Wrzosowa i ul. Prostej w miejscowości Nowa Rybna (TI-261.01.2019). 21.01.19 07.02.19 Śląskie
Przetarg nieograniczony dla zadania Modernizacja ulicy Św. Jacka w Rydułtowach Numer referencyjny: BZP.271.000002.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi publicznej, 21.01.19 04.02.19 Śląskie
„Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie – 2 przetarg” Numer referencyjny: RG.271.2.2019.AŻ Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie Inwestycja rozbudowy 21.01.19 05.02.19 Podlaskie
Rozbudowa na terenie gminy Sulęczyno: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci wodociągowej. Numer 21.01.19 05.02.19 Pomorskie
BIEŻĄCA EKSPLOATACJA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ SŁUŻĄCEJ DO PRZESYŁU WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Numer referencyjny: AZK 220.001.2019 4. Przedmiotem 21.01.19 05.02.19 Śląskie
Przebudowa ul. Granicznej w Tychach Numer referencyjny: 1/DDT/3/19 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty drogowe, w tym: - wymagania ogólne (tymczasowa organizacja ruchu, docelowa organizacja 21.01.19 05.02.19 Śląskie
Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych 21.01.19 Miasto Warszawa

Modernizacja i rozbudowa (w tym zwiększenie przepustowości) oczyszczalni ścieków w Tylmanowej Numer referencyjny: IGŚ.271.1.1.2019 Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY OCHOTNICA DOLNA
Miejsce realizacji: PL:

Kompleksowe wykonanie robót termoizolacyjnych rurociągów, zbiorników i instalacji przemysłowych 1. Upust procentowy od wartości kosztorysowej robót. 1 %

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GRUPA AZOTY POLICE SERWIS SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

TI-261.30.2018 Budowa sieci wodociągowych w ul. Pienińskiej i Muszyńskiej, ul. Konwaliowej oraz w ul. Jasnej, Pasteura i Próżnej w Częstochowie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przebudową, przepięciem i wymianą przyłączy w ul. Polnej w miejscowości Wrzosowa i ul. Prostej w miejscowości Nowa Rybna (TI-261.01.2019).

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Przetarg nieograniczony dla zadania Modernizacja ulicy Św. Jacka w Rydułtowach Numer referencyjny: BZP.271.000002.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi publicznej,

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY
Miejsce realizacji: PL:

„Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie – 2 przetarg” Numer referencyjny: RG.271.2.2019.AŻ Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie Inwestycja rozbudowy

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY DROHICZYN
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa na terenie gminy Sulęczyno: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci wodociągowej. Numer

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

BIEŻĄCA EKSPLOATACJA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ SŁUŻĄCEJ DO PRZESYŁU WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Numer referencyjny: AZK 220.001.2019 4. Przedmiotem

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa ul. Granicznej w Tychach Numer referencyjny: 1/DDT/3/19 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty drogowe, w tym: - wymagania ogólne (tymczasowa organizacja ruchu, docelowa organizacja

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W TYCHACH
Miejsce realizacji: PL:

Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa