Sugestie

Przetargi: Budownictwo - magazyny i hale

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo-oczyszczalnie
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Budownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 190. Strona: 19 ( z 19)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu 03.05.18 Gliwicki
Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKiM. 271.13.2018 1. 02.05.18 Kujawsko-Pomorskie
Modernizacja budynku magazynowego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DT.270.2.1.2018 Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót budowlanych pod nazwą 30.04.18 Zachodniopomorskie
Zaprojektowanie i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Bornem Sulinowie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PUK.4.2018 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie i 30.04.18 Zachodniopomorskie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GIK.271.7.2018 Przedmiotem postępowania jest zadanie inwestycyjne pn: Rozbudowa stacji wodociągowej w Krynicy. Zadanie obejmuje dokończenie robót 30.04.18 Mazowieckie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Kz.272.3.2018 1.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku hali i wiaty targowej w ramach projektu „Mój Rynek” w miejscowości Somianka - Parcele na 30.04.18 Mazowieckie
Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 27.04.18 Kujawsko-Pomorskie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.5.2018 Przedmiotem zamówienia jest: Remont pomieszczeń w budynku głównym i magazynie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, który 27.04.18 POLSKA
REMONT DACHU WRAZ Z OPRACOWANIEM PROJEKTU NA WYMIANĘ INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ JEJ WYKONANIEM – BUD. NR 6 UL. HALLERA 62 W GRUDZIĄDZU - SPRAWA NR 16/2018 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 27.04.18 Kujawsko-Pomorskie
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ BUDOWY MAGAZYNU W SKŁADZIE DUNINÓW Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 12/VII/WB/18/U 1. W ramach opracowania dokumentacji Wykonawca 23.04.18 POLSKA

Obiekt dawnej Cechowni – wykonanie prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 03.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Miejsce realizacji: PL: Gliwicki

Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKiM. 271.13.2018 1.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 02.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KOWALEWO POMORSKIE
Miejsce realizacji: PL:

Modernizacja budynku magazynowego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DT.270.2.1.2018 Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót budowlanych pod nazwą

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 30.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE
Miejsce realizacji: PL:

Zaprojektowanie i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Bornem Sulinowie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PUK.4.2018 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie i

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 30.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W BORNEM SULINOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GIK.271.7.2018 Przedmiotem postępowania jest zadanie inwestycyjne pn: Rozbudowa stacji wodociągowej w Krynicy. Zadanie obejmuje dokończenie robót

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 30.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SUCHOŻEBRY
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Kz.272.3.2018 1.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku hali i wiaty targowej w ramach projektu „Mój Rynek” w miejscowości Somianka - Parcele na

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 30.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SOMIANKA
Miejsce realizacji: PL:

Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 27.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.5.2018 Przedmiotem zamówienia jest: Remont pomieszczeń w budynku głównym i magazynie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, który

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 27.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KIELCACH

REMONT DACHU WRAZ Z OPRACOWANIEM PROJEKTU NA WYMIANĘ INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ JEJ WYKONANIEM – BUD. NR 6 UL. HALLERA 62 W GRUDZIĄDZU - SPRAWA NR 16/2018 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 27.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4503
Miejsce realizacji: PL:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ BUDOWY MAGAZYNU W SKŁADZIE DUNINÓW Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 12/VII/WB/18/U 1. W ramach opracowania dokumentacji Wykonawca

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 23.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY WE WROCŁAWIU