Sugestie

Przetargi: Budownictwo - mosty, kładki

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo-oczyszczalnie
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Budownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 302. Strona: 1 ( z 31)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Łomża Zachód (z węzłem) – węzeł Kolno (bez węzła), na długości około 12,922 km [S61] + DK64 [GP] 6,963 km. 16.10.18 Podlaskie
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) 16.10.18 14.01.19 09:00 Miasto Szczecin
„Rozbudowa odcinka DW 694 Przyjmy-Brok-gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Małkinia Górna. 16.10.18 21.11.18 10:00 Mazowiecki regionalny
Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską... 16.10.18 21.11.18 09:30 Kielecki
Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)” 16.10.18 11.12.18 10:50 Opolskie
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45” 16.10.18 10.12.18 10:50 Opolskie
Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 o 16.10.18 22.11.18 10:00 Zielonogórski
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Rewitalizacja rynku w Lubomierzu 15.10.18 Dolnośląskie
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa dróg w Witoszowie Dolnym i Witoszowie Górnym 15.10.18 Podkarpackie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD.I.252.1.28.2018 Przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą: Remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3334W Wir – 15.10.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Łomża Zachód (z węzłem) – węzeł Kolno (bez węzła), na długości około 12,922 km [S61] + DK64 [GP] 6,963 km.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53 Warszawa, 00-874 Polska, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Miejsce realizacji: PL: Podlaskie

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Szczecin

„Rozbudowa odcinka DW 694 Przyjmy-Brok-gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Małkinia Górna.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Miejsce realizacji: PL: Mazowiecki regionalny

Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską...

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Miejsce realizacji: PL: Kielecki

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Miejsce realizacji: PL: Opolskie

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Miejsce realizacji: PL: Opolskie

Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 o

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Zielona Góra - Urząd Miasta Zielona Góra
Miejsce realizacji: PL: Zielonogórski

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Rewitalizacja rynku w Lubomierzu

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY LUBOMIERZ
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa dróg w Witoszowie Dolnym i Witoszowie Górnym

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY W WIĄZOWNICY
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD.I.252.1.28.2018 Przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą: Remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3334W Wir –

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W RADOMIU
Miejsce realizacji: PL: