Sugestie

Przetargi: Budownictwo - mosty, kładki

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo-oczyszczalnie
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Budownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 405. Strona: 1 ( z 41)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Remont sieci drogowej na terenie administrowanym przez Oddział Rzeszów GDDKiA: Część I, Część II, Część III 18.08.18 24.09.18 11:00 Podkarpackie
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze 17.08.18 Kujawsko-Pomorskie
Remont wiaty (obiekt nr 51) i wykonanie pomostu do obsługi przepływomierzy w pompowni PFK na terenie oczyszczalni ścieków „Fordon”. - wymiana pokrycia dachowego wiaty i kominów wentylacyjnych, - 17.08.18 30.08.18 Kujawsko-Pomorskie
Wymiana uszkodzonych urządzeń dylatacyjnych blokowych na obiekcie mostowym znajdującym się w km 2+194 na drodze ekspresowej S10 – Południowa obwodnica Torunia Numer referencyjny: 17.08.18 03.09.18 Kujawsko-Pomorskie
Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Brzóze w ciągu drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie – Grudunki – Brzóze Numer 17.08.18 03.09.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Wykonanie remontu rurociągu transportu pneumatycznego DN150 nr TP-150-10 ok. 325 mb wraz z remontem słupów estakady oraz konstrukcji kratownic I. Zakres prac A. Wykonanie wzmocnienia istniejących 17.08.18 07.09.18 Małopolskie
Wykonanie wymiany nawierzchni chodników z żywic epoksydowych wraz z robotami towarzyszącymi na wiadukcie nad linią kolejową w ciągu drogi krajowej nr 25 Bobolice – Oleśnica w km 188+282 w 17.08.18 24.08.18 Kujawsko-Pomorskie
Budowa drogi równoległej i przebudowa wiaduktu drogowego w km 80,025 w związku z likwidacją przejazdu kolejowego kat. A w km 82,163 na szlaku Idzikowice – Opoczno Płd. linii kolejowej nr 4 (CMK) w 17.08.18 31.08.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Przebudowa drogi gminnej Nr 114848R Iskrzynia - Budzyń z przebudową przepustu w miejscowości Iskrzynia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPP.271.14.2018 Przedmiotem zamówienia jest 17.08.18 Podkarpackie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP.DB.272.2.11.2018 Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa obiektu mostowego w 17.08.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Remont sieci drogowej na terenie administrowanym przez Oddział Rzeszów GDDKiA: Część I, Część II, Część III

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie
Miejsce realizacji: PL: Podkarpackie

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BRZUZE
Miejsce realizacji: PL:

Remont wiaty (obiekt nr 51) i wykonanie pomostu do obsługi przepływomierzy w pompowni PFK na terenie oczyszczalni ścieków „Fordon”. - wymiana pokrycia dachowego wiaty i kominów wentylacyjnych, -

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Wymiana uszkodzonych urządzeń dylatacyjnych blokowych na obiekcie mostowym znajdującym się w km 2+194 na drodze ekspresowej S10 – Południowa obwodnica Torunia Numer referencyjny:

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
Miejsce realizacji: PL:

Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Brzóze w ciągu drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie – Grudunki – Brzóze Numer

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie remontu rurociągu transportu pneumatycznego DN150 nr TP-150-10 ok. 325 mb wraz z remontem słupów estakady oraz konstrukcji kratownic I. Zakres prac A. Wykonanie wzmocnienia istniejących

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE BOLESŁAW S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie wymiany nawierzchni chodników z żywic epoksydowych wraz z robotami towarzyszącymi na wiadukcie nad linią kolejową w ciągu drogi krajowej nr 25 Bobolice – Oleśnica w km 188+282 w

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
Miejsce realizacji: PL:

Budowa drogi równoległej i przebudowa wiaduktu drogowego w km 80,025 w związku z likwidacją przejazdu kolejowego kat. A w km 82,163 na szlaku Idzikowice – Opoczno Płd. linii kolejowej nr 4 (CMK) w

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. CENTRUM REALIZACJI INWESTYCJI REGION CENTRALNY
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa drogi gminnej Nr 114848R Iskrzynia - Budzyń z przebudową przepustu w miejscowości Iskrzynia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPP.271.14.2018 Przedmiotem zamówienia jest

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KORCZYNA
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP.DB.272.2.11.2018 Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa obiektu mostowego w

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
Miejsce realizacji: PL: