Sugestie

Przetargi: Budownictwo - mosty, kładki

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo-oczyszczalnie
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Budownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 424. Strona: 20 ( z 43)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Optymalizuj i buduj - Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach zadania: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego 04.07.18 08.08.18 09:00 Opolski
Dostosowanie byłego przejścia granicznego w ciągu DK 18 na odc. granica państwa – węzeł „Olszyna” do parametrów drogi klasy A. 04.07.18 22.08.18 09:30 Lubuskie
Budowa kładki przeznaczonej dla ruchu pieszego, usytuowanej nad korytem rzeki Lindy. Przedmiotem zamówienia jest budowa kładki przeznaczonej dla ruchu pieszego, usytuowanej nad korytem rzeki Lindy, 02.07.18 23.07.18 Łódzkie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie - Zadanie Nr 1 - RDW Jarosław 03.07.18 Podkarpackie
PRZEBUDOWA MOSTU Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP.4.2410.1.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego mostu JNI 35000758, na stalowy obiekt mostowy średnicy 1600 mm, w 03.07.18 Wielkopolskie
CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Pzdw w Rzeszowie -Zadanie Nr 3 RDW Lubaczów 03.07.18 Podkarpackie
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie prac zieleniarskich i budowlanych. Wykonanie prac zieleniarskich i budowlanych, obejmujących w szczególności: - remont oczka wodnego - wykonanie nawierzchni z kostki 03.07.18 Śląskie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1 Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Kozodrza w km 5+873 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu 03.07.18 Podkarpackie
Wykonanie remontu kapitalnego konstrukcji stalowej mostu i zgarniacza oraz robót naprawczych konstrukcji żelbetowej osadnika wstępnego na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków Numer referencyjny 03.07.18 Śląskie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN-II.272.26.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R 03.07.18 Podkarpackie

Optymalizuj i buduj - Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach zadania: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 04.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Miejsce realizacji: PL: Opolski

Dostosowanie byłego przejścia granicznego w ciągu DK 18 na odc. granica państwa – węzeł „Olszyna” do parametrów drogi klasy A.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 04.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Miejsce realizacji: PL: Lubuskie

Budowa kładki przeznaczonej dla ruchu pieszego, usytuowanej nad korytem rzeki Lindy. Przedmiotem zamówienia jest budowa kładki przeznaczonej dla ruchu pieszego, usytuowanej nad korytem rzeki Lindy,

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 02.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: NADLEŚNICTWO GROTNIKI
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie - Zadanie Nr 1 - RDW Jarosław

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 03.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

PRZEBUDOWA MOSTU Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP.4.2410.1.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego mostu JNI 35000758, na stalowy obiekt mostowy średnicy 1600 mm, w

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 03.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OBORNIKACH
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Pzdw w Rzeszowie -Zadanie Nr 3 RDW Lubaczów

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 03.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie prac zieleniarskich i budowlanych. Wykonanie prac zieleniarskich i budowlanych, obejmujących w szczególności: - remont oczka wodnego - wykonanie nawierzchni z kostki

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 03.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKI ZARZĄD ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BYTOMIU
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1 Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Kozodrza w km 5+873 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 03.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W ROPCZYCACH
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie remontu kapitalnego konstrukcji stalowej mostu i zgarniacza oraz robót naprawczych konstrukcji żelbetowej osadnika wstępnego na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków Numer referencyjny

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 03.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WARTA S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN-II.272.26.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 03.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE
Miejsce realizacji: PL: