Sugestie

Przetargi: Budownictwo - oczyszczalnie

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 156. Strona: 1 ( z 16)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: „Remont Stacji Uzdatniania Wody w Butrynach, gmina Purda” Numer referencyjny: ZP.271.7.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 19.02.19 06.03.19 Warmińsko-Mazurskie
Zmiana lokalizacji stacji zlewnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków” Numer referencyjny: ZP.271.1.06.2019 Przedmiotem zamówienia jest 20.02.19 07.03.19 Śląskie
Budowa zbiorników retencyjnych na terenie GOŚ ŁAM (2 szt.) dofinansowana z POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” 20.02.19 26.03.19 Miasto Łódź
Wykonanie czyszczenia zbiornika buforowego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu. 19.02.19 25.02.19 Świętokrzyskie
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem Numer referencyjny: UMiG.271.2.1.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem, zgodnie z dokumentacją projektową/techniczną 19.02.19 07.03.19 Kujawsko-Pomorskie
Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Energetyczna Gmina – montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wojaszówka” Numer referencyjny: IŚ: 271.2.19 - 19.02.19 07.03.19 Podkarpackie
Okresowe czyszczenie z osadów i piasku zbiorników technologicznych w obiektach nr 5, 16, 17, 122/13, 105/30, 201.1 i 2 zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków "Wschód" w Gdańsku w 2019/2020 19.02.19 04.03.19 Pomorskie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Białośliwiu oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Białośliwie 19.02.19 08.03.19 Wielkopolskie
Przeglądy eksploatacyjne dwóch modułów kogeneracyjnych typu VITOBLOC 200 BM-190/238 wraz z konserwacją programu sterującego modułami zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Chełmie 1. 19.02.19 Lubelskie
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Spiczyn Numer referencyjny: UZP.271.4.2019 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające 19.02.19 08.03.19 Lubelskie

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: „Remont Stacji Uzdatniania Wody w Butrynach, gmina Purda” Numer referencyjny: ZP.271.7.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY PURDA
Miejsce realizacji: PL:

Zmiana lokalizacji stacji zlewnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków” Numer referencyjny: ZP.271.1.06.2019 Przedmiotem zamówienia jest

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA USTROŃ
Miejsce realizacji: PL:

Budowa zbiorników retencyjnych na terenie GOŚ ŁAM (2 szt.) dofinansowana z POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
Miejsce realizacji: PL: Miasto Łódź

Wykonanie czyszczenia zbiornika buforowego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu.

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 19.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SANDOMIERZU SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem Numer referencyjny: UMiG.271.2.1.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem, zgodnie z dokumentacją projektową/techniczną

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 19.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY I MIASTA SKĘPE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Energetyczna Gmina – montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wojaszówka” Numer referencyjny: IŚ: 271.2.19 -

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 19.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY WOJASZÓWKA
Miejsce realizacji: PL:

Okresowe czyszczenie z osadów i piasku zbiorników technologicznych w obiektach nr 5, 16, 17, 122/13, 105/30, 201.1 i 2 zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków "Wschód" w Gdańsku w 2019/2020

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 19.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Białośliwiu oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Białośliwie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BIAŁOŚLIWIE
Miejsce realizacji: PL:

Przeglądy eksploatacyjne dwóch modułów kogeneracyjnych typu VITOBLOC 200 BM-190/238 wraz z konserwacją programu sterującego modułami zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Chełmie 1.

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 19.02.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Spiczyn Numer referencyjny: UZP.271.4.2019 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SPICZYN
Miejsce realizacji: PL: