Sugestie

Przetargi: Budownictwo - oczyszczalnie

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 192. Strona: 1 ( z 20)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Modernizacja rurociągów tłocznych 2xDn600 doprowadzających ścieki z Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków Numer referencyjny: BZP/MODER/TŁOCZNE/31/2018 1. Przedmiotem zamówienia jest: 17.12.18 03.01.19 Wielkopolskie
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce” Numer referencyjny: GMR.ZP.271.51.2018 Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w 14.12.18 03.01.19 Świętokrzyskie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny Numer referencyjny: DG.271.17.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” 14.12.18 31.12.18 Wielkopolskie
Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu. 15.12.18 Gliwicki
Roboty budowlane projektu: „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława” – etap II – zlewnia Oczyszczalni Sława 15.12.18 22.01.19 11:00 Zielonogórski
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie 15.12.18 Pilski
Budowa ulicy Produkcyjnej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury technicznej 15.12.18 09.01.19 09:45 Białostocki
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków – część II - Przebudowa 14.12.18 02.01.19 Podkarpackie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w technologii biohybrydowej o 14.12.18 Lubelskie
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa oczyszczalni przydomowej w technologii biohybrydowej o nominalnej 14.12.18 Lubelskie

Modernizacja rurociągów tłocznych 2xDn600 doprowadzających ścieki z Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków Numer referencyjny: BZP/MODER/TŁOCZNE/31/2018 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Miejsce realizacji: PL:

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce” Numer referencyjny: GMR.ZP.271.51.2018 Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY DALESZYCE
Miejsce realizacji: PL:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny Numer referencyjny: DG.271.17.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 14.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY ZDUNY
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.12.18
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Gliwicki

Roboty budowlane projektu: „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława” – etap II – zlewnia Oczyszczalni Sława

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Zielonogórski

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.12.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Pilski

Budowa ulicy Produkcyjnej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury technicznej

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.12.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Białystok
Miejsce realizacji: PL: Białostocki

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków – część II - Przebudowa

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY GORZYCE
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w technologii biohybrydowej o

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 14.12.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY HRUBIESZÓW
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa oczyszczalni przydomowej w technologii biohybrydowej o nominalnej

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 14.12.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY HRUBIESZÓW
Miejsce realizacji: PL: