Sugestie

Przetargi: Budownictwo - oczyszczalnie

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 271. Strona: 1 ( z 28)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Rozbudowa dyspozytorni oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem 20.07.18 23.07.18 11:00 POLSKA, MAKROREGION POŁUDNIOWY, Małopolskie
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi 20.07.18 24.08.18 11:00 Bydgosko-Toruński
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulęcin 20.07.18 24.08.18 Gorzowski
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów w zakresie obiektów technologicznych typu SUW i OŚ 20.07.18 02.08.18 10:00 Łódzki
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie” 20.07.18 06.08.18 Gorzowski
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie Numer referencyjny: ISR.271.2.2018 Przedmiotem zamówienia jest budowa 38 19.07.18 03.08.18 Zachodniopomorskie
Umowa Ramowa na serwis oczyszczalni ścieków na stacjach paliw PKN ORLEN SA PKN ORLEN SA zaprasza do składania ofert w zakresie postępowania zakupowego mające na celu wybór dostawców usług serwisu 19.07.18 07.08.18 Małopolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
ZPU/0642/2018 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja linii SN 15 kV GPZ Munina-Szówsko, etap I wraz z budową powiązania z linią 15 kV GPZ Munina - Oczyszczalnia” 19.07.18 10.08.18 Lubelskie, Podkarpackie
Powtórzenie podobnych robót budowlanych jak w postępowaniu nr SZP.271.2.2017 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja 19.07.18 POLSKA
Wymiana sieci gazowej wraz z urządzeniami Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 13/ZP/2018 Przedmiotem zamówienia jest realizacja Projektu „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji 19.07.18 Wielkopolskie

Rozbudowa dyspozytorni oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION POŁUDNIOWY
PL: Małopolskie
POLSKA

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Bydgosko-toruński

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulęcin

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Sulęcin
Miejsce realizacji: PL: Gorzowski

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów w zakresie obiektów technologicznych typu SUW i OŚ

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie
Miejsce realizacji: PL: Łódzki

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Sulęcin
Miejsce realizacji: PL: Gorzowski

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie Numer referencyjny: ISR.271.2.2018 Przedmiotem zamówienia jest budowa 38

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY WIDUCHOWA
Miejsce realizacji: PL:

Umowa Ramowa na serwis oczyszczalni ścieków na stacjach paliw PKN ORLEN SA PKN ORLEN SA zaprasza do składania ofert w zakresie postępowania zakupowego mające na celu wybór dostawców usług serwisu

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PKN ORLEN S.A.
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:

ZPU/0642/2018 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja linii SN 15 kV GPZ Munina-Szówsko, etap I wraz z budową powiązania z linią 15 kV GPZ Munina - Oczyszczalnia”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU
Miejsce realizacji: PL:
PL:

Powtórzenie podobnych robót budowlanych jak w postępowaniu nr SZP.271.2.2017 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BRZESZCZE

Wymiana sieci gazowej wraz z urządzeniami Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 13/ZP/2018 Przedmiotem zamówienia jest realizacja Projektu „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W PLESZEWIE
Miejsce realizacji: PL: