Sugestie

Przetargi: Chemia


Poniżej znajdują się wszystkie aktualne zapytania, jak również wyniki przetargów publicznych z branży chemicznej. Lista bazuje na 10.000 źródłach, które są aktualizowane codziennie przez nasz dział. Monitorowane przez nas przetargi, oraz baza jaką posiadamy pozwoli zaoszczędzić Twój czas. Dodatkowo możemy zmaksymalizować wydajność, wysyłając tylko te oferty na chemię gospodarczą i środki czystości, które są najbardziej odpowiednie dla Twojej firmy.

Zarejestruj się już teraz na 14-dniowy darmowy okres próbny i otrzymuj nowe powiadomienia biznesowe prosto na Twoją skrzynkę e-mail.

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tys EUR.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 41 410. Strona: 1 ( z 4141)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Dostawa samochodu ratowniczo–gaśniczego klasy ciężkiej dla SA PSP w Poznaniu. 20.07.18 Miasto Poznań
Dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gmin: Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne. 20.07.18 02.08.18 10:00 POLSKA, Krośnieński
Sukcesywne dostarczanie sprzętu jednorazowego użytku. 20.07.18 02.08.18 10:00 Miasto Łódź
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Chmielnik 20.07.18 28.08.18 Kielecki
Dostawa i montaż nowoczesnej wycinarki laserowej do rur i profili 20.07.18 17.08.18 POLSKA, MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI, Wielkopolskie, Leszczyński
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala św. Anny w Miechowie. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym. 20.07.18 29.08.18 10:00 Krakowski
Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych II 20.07.18 24.08.18 10:00 Podlaskie
Dostawa zestawu komputera stacjonarnego, monitorów i dysków zewnętrznych na potrzeby IRTM 20.07.18 Miasto Warszawa
Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych 20.07.18 Katowicki
Dostawa statycznych wielostrefowych 4-kwadrantowych liczników energii elektrycznej klasy dokładności C wraz z urządzeniami transmisji danych pomiarowych wykorzystujących standard 3G 20.07.18 28.08.18 10:00 POLSKA

Dostawa samochodu ratowniczo–gaśniczego klasy ciężkiej dla SA PSP w Poznaniu.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
Miejsce realizacji: PL: SA PSP w Poznaniu, ul. Czechosłowacka 27, 61-459 P

Dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gmin: Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Ustrzyki Dolne
Miejsce realizacji: PL: Krośnieński
POLSKA

Sukcesywne dostarczanie sprzętu jednorazowego użytku.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Miejsce realizacji: PL: Miasto Łódź

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Chmielnik

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Chmielnik
Miejsce realizacji: PL: Kielecki

Dostawa i montaż nowoczesnej wycinarki laserowej do rur i profili

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: „POJ-KON” Import-Export Michałowska Maria, Michałowski Piotr Sp. j.
Miejsce realizacji: PL: Leszczyński
PL: MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
POLSKA
PL: Wielkopolskie

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala św. Anny w Miechowie. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Szpital św. Anny w Miechowie
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych II

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka
Miejsce realizacji: PL: Podlaskie

Dostawa zestawu komputera stacjonarnego, monitorów i dysków zewnętrznych na potrzeby IRTM

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Politechnika Warszawska
Miejsce realizacji: PL: Siedziba Zamawiającego – Wydział Elektroniki i Tec

Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa
Miejsce realizacji: PL: Główny Instytut Górnictwa, pl. Gwarków 1, 40-166 K

Dostawa statycznych wielostrefowych 4-kwadrantowych liczników energii elektrycznej klasy dokładności C wraz z urządzeniami transmisji danych pomiarowych wykorzystujących standard 3G

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Tauron Dystrybucja S.A.
Miejsce realizacji: POLSKA