Sugestie

Przetargi: Doradztwo finansowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 551. Strona: 1 ( z 156)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. i spółek zależnych 17.01.19 POLSKA
Wybór instytucji finansującej świadczącej usługę linii gwarancyjnej w wysokości 350 000 000,00 PLN na okres 4 lat. 17.01.19 28.02.19 10:00 Miasto Poznań
Umowy ramowe na udzielenie linii gwarancyjnych 17.01.19 18.01.19 POLSKA
Udzielenie kredytu konsolidacyjnego długoterminowego 17.01.19 Chełmsko-zamojski
Kompleksowe ubezpieczenie Copernicus Podmiot Leczniczy Sp z o.o. 17.01.19 21.01.19 13:00 POLSKA
Realizacja zadania publicznego w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu w formie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 17.01.19 Lubuskie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 10 700 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytó... 17.01.19 Wrocławski
Nadzór inwestorski, wsparcie konsultingowe /doradztwo/ oraz opracowanie i przeprowadzenie audytu ex-post w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków 16.01.19 25.01.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wg Indywidualnego Planu Działania dla 50 uczestników/uczestniczek projektu „AKTYWNIE W STRONĘ 17.01.19 23.01.19 Świętokrzyskie
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia autocasco, Ubezpieczenia następstw 16.01.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. i spółek zależnych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Dialog konkurencyjny
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
Miejsce realizacji: POLSKA

Wybór instytucji finansującej świadczącej usługę linii gwarancyjnej w wysokości 350 000 000,00 PLN na okres 4 lat.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Enea S.A.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Poznań

Umowy ramowe na udzielenie linii gwarancyjnych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura negocjacyjna
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Miejsce realizacji: POLSKA

Udzielenie kredytu konsolidacyjnego długoterminowego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Łaszczów
Miejsce realizacji: PL: Chełmsko-zamojski

Kompleksowe ubezpieczenie Copernicus Podmiot Leczniczy Sp z o.o.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: POLSKA

Realizacja zadania publicznego w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu w formie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Miejsce realizacji: PL: Lubuskie

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 10 700 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytó...

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Wołów
Miejsce realizacji: PL: Wrocławski

Nadzór inwestorski, wsparcie konsultingowe /doradztwo/ oraz opracowanie i przeprowadzenie audytu ex-post w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: INSTYTUT LOTNICTWA W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wg Indywidualnego Planu Działania dla 50 uczestników/uczestniczek projektu „AKTYWNIE W STRONĘ

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: CENTRUM BIZNESU I PROMOCJI KADR SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia autocasco, Ubezpieczenia następstw

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
Miejsce realizacji: PL: