Sugestie

Przetargi: Doradztwo - zarządzanie

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 681. Strona: 1 ( z 69)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Firma NS Konsulting Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy” nr projektu RPPK.07.01.00-18-0121/18 ( wartość projektu 4 368 471,88) planuje zrealizowanie 15.06.19 24.06.19 Podkarpackie
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi koordynatora projektu w związku z realizacją projektu pn. „Aktywność drogą do celu” w ramach RPO WM 2014 - 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 15.06.19 24.06.19 Małopolskie
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych dotyczących przeprowadzenia badania rynku dla nowego produktu - jednorazowych, kuchennych koszy, dla podmiotu inkubowanego przez Software 15.06.19 16.07.19 Małopolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Realizacja usługi polegającej na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przeprowadzenie audytu wzorniczego u 15.06.19 28.06.19 Lubelskie
Wsparcie lingwistyczne zespołu B+R realizującego badania przemysłowe i prace rozwojowe na metadanych tv zgromadzonych w 27 językach europejskich w ramach usługi „Wielojęzyczne tłumaczenia 15.06.19 21.06.19 Małopolskie
Przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej . Przeprowadzenie audytu wzorniczego i w jego wyniku opracowanie Strategii wzorniczej 15.06.19 24.06.19 Podkarpackie
Przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie Expran Sp. z o.o Przeprowadzenie audytu wzorniczego i w jego wyniku opracowanie 15.06.19 24.06.19 Świętokrzyskie
Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Dzialanie 1.4 Wzór na 15.06.19 24.06.19 Świętokrzyskie
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wkładek hydrożelowych na bazie dostarczonych materiałów oraz realizacja badania oceny biokompatybilności oraz bioaktywności próbek, zgodnie z normą ISO 10993, 15.06.19 24.06.19 Śląskie
Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Konsultanta medycznego w projekcie pn. “Wirtualny pacjent” - Inteligentny asystent dla studentów medycyny i młodych lekarzy 15.06.19 21.06.19 Lubuskie

Firma NS Konsulting Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy” nr projektu RPPK.07.01.00-18-0121/18 ( wartość projektu 4 368 471,88) planuje zrealizowanie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: NS KONSULTING SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi koordynatora projektu w związku z realizacją projektu pn. „Aktywność drogą do celu” w ramach RPO WM 2014 - 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GMINA PAŁECZNICA
Miejsce realizacji: PL:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych dotyczących przeprowadzenia badania rynku dla nowego produktu - jednorazowych, kuchennych koszy, dla podmiotu inkubowanego przez Software

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PUŁAWSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:

Realizacja usługi polegającej na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przeprowadzenie audytu wzorniczego u

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ANODO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Wsparcie lingwistyczne zespołu B+R realizującego badania przemysłowe i prace rozwojowe na metadanych tv zgromadzonych w 27 językach europejskich w ramach usługi „Wielojęzyczne tłumaczenia

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MEDIA-PRESS.TV SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej . Przeprowadzenie audytu wzorniczego i w jego wyniku opracowanie Strategii wzorniczej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: FIRMA STABROS ROBERT STABRYŁA
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie Expran Sp. z o.o Przeprowadzenie audytu wzorniczego i w jego wyniku opracowanie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: EXPRAN SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Dzialanie 1.4 Wzór na

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GOTEX STĄPÓR SP.K.
Miejsce realizacji: PL:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wkładek hydrożelowych na bazie dostarczonych materiałów oraz realizacja badania oceny biokompatybilności oraz bioaktywności próbek, zgodnie z normą ISO 10993,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH
Miejsce realizacji: PL:

Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Konsultanta medycznego w projekcie pn. “Wirtualny pacjent” - Inteligentny asystent dla studentów medycyny i młodych lekarzy

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: BD POLSKA SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL: