Sugestie
I.D.: 23686912

Budowa obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46.

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
07.11.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
45000000 45220000 45233122 45221121 45230000
Termin składania wniosków:
15.12.17 10:50
Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Miejsce realizacji:
PL: Opolskie
 
 
Miejsce realizacji:
Opolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46., W ramach zadania zrealizowane zostaną w szczególności:, droga krajowa nr 46 (nowy przebieg) o długości 3 150 m o nawierzchni bitumicznej, drogi dojazdowe, chodniki drogowe, zatoki autobusowe, wiadukty drogowe, przejazd gospodarczy, przepusty drogowe, a także przebudowa istniejących sieci: wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, urządzeń branżowych PKP, budowa oświetlenia drogowego, budowa ekranów akustycznych, urządzeń ochrony środowiska, wycinka i nasadzenie drzew i krzewów, rozbiórka istniejących budynków, budowa kanalizacji deszczowej, budowa urządzeń melioracyjnych, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, oraz kosztów ogólnych Wykonawcy. Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 EUR.

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Budowa obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46.  
Projekt i budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46.  
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94 ( km 167+223 ) w m. Skarbiszów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94 ( km 167+223 ) w m. Skarbiszów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach na oprawy LED w ciągu drogi krajowej nr 45 oraz drogi wojewódzkiej nr 409 w Krapkowicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.14.2018  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): O.Op.D-3.2412.19.2018(32) Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w pasie drogi krajowej nr 46 (46+588) w m. Wójcice. Zakres robót budowlanych: -  
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku granica województwa - obwodnica Kamienicy - Paczków” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 110+874 w m. Zawada” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 411 W M. NOWY ŚWIĘTÓW Numer referencyjny: WP.3211.29.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Nowy 23.07.18
„Remont mostu nad kanałem rz. Odry w ciągu drogi powiatowej nr 1165 O w km 1+935 m. Prędocin” - w formule zaprojektuj i wybuduj Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): T.242.7.2018 Zamówienie