Sugestie
I.D.: 26543170

Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłown. na terenie m .Lublin. Przedm. zamów. skł. się z 9 zadań. Każde zadanie stanowi odrębny przedm. postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
08.03.18
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
45231000 45111000 45112000 45233000 45312000 45320000 45232000 45330000
Termin składania wniosków:
17.04.18 10:00
Zamawiający:
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Miejsce realizacji:
PL: Lubelski
 
 
Miejsce realizacji:
Lubelski
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Instalowanie systemów alarmowych i anten Roboty izolacyjne Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin. Przedmiot zamówienia składa się z 11 odrębnych zadań.  
Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin. Przedmiot zamówienia składa się z 11 odrębnych zadań.  
Postępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej pn. Budowa nowych sieci ciepłowniczych w zakresie średnic do dn 150 związanych z podłączeniami nowych odbiorców do sieci na terenie miasta Lublin.  
Wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem II/1/1: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w dzielnicy Śródmieście i Rury w Lublinie”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudo  
Wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem II/2: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Lipskiej i Stary Gaj w Lublinie” wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap III".  
Budowa hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami  
Wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem III/3/1: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pobliżu ul. Bernardyńskiej oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowe  
Budowa ulicy Kusocińskiego w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul. Olimpijczyków do węzła Świdnik realizowana w ramach zadania pn. „Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem  
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem IX: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i uzupełnienie brakujących odcinków wodociągu w starej części ulicy Poligonowej i ulicach boc.  
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2116L Gardzienice - Fajsławice 20.06.18