Sugestie

Przetargi: Energetyka - elektrownie, elektrociepłownie


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ogłoszeń dla firm z sektora energetycznego. Oferty wyszukujemy w Internecie, prasie i oficjalnych źródłach (BZP, BIP, TED). Pomagamy w dotarciu do ofert dotyczących robót energetycznych, które są interesujące dla Twojej firmy.

Zarejestruj się na 7-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy branże do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 273. Strona: 20 ( z 228)
  Tytuł Data publikacji:   Termin składania ofert Region
Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - część południowa, etap II 05.07.18 20.08.18 10:00 Zielonogórski
Poprawa efektywności energetycznej w mieście Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych. 13.07.18 20.08.18 10:00 Podlaskie, Łomżyński
Obsługa bocznic kolejowych oraz ciągów rozładowczych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże 24.07.18 20.08.18 10:00 Miasto Kraków
Opracowanie dokumentacji budowy i przebudowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej 08.08.18 20.08.18 10:00 POLSKA, Miasto Warszawa
Obsługa bocznicy kolejowej oraz wywrotnic wagonowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie 04.08.18 20.08.18 10:00 Miasto Kraków
Udzielenie długoterminowych kredytów złotówkowych na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę WładysławowoUdzielenie kredytu na budowę ul. Ceynowy we WładysławowieUdzielenie kredytu na budowę ul. Górnej w Jastrzebiej GórzeUdzielenie kredytu na modernizację energetyczną budynków stanowiących własność GminyUdzielenie kredytu na budowę ul. Długiej we WładysławowieUdzielenie kredytu na realizacje zadania pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowymUdzielenie kredytu na realizację zadania pn. Budowa węzłów integracyjnych 04.08.18 20.08.18 10:00 POLSKA
Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok-gr. województwa od km 26+496 do km 28+042,70 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną 14.08.18 20.08.18 10:00 Mazowiecki regionalny
G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” - V paczka zadań 07.07.18 20.08.18 11:00 Gdański
Serwisowanie agregatów prądotwórczych GE Jenbacher typ JMS620GS-N.L eksploatowanych w KRNiGZ Lubiatów 13.07.18 20.08.18 11:00 POLSKA
EBI - Budowa lokalnego centrum sterowania na stacji kolejowej Wola Baranowska LHS (PL-Zamość) 21.07.18 20.08.18 11:00 Chełmsko-zamojski, Chełmsko-zamojski

Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - część południowa, etap II

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 05.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Zielona Góra
Miejsce realizacji: PL: Zielonogórski

Poprawa efektywności energetycznej w mieście Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Szczuczyn
Miejsce realizacji: PL: Podlaskie
PL: Łomżyński

Obsługa bocznic kolejowych oraz ciągów rozładowczych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Dialog konkurencyjny
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGE Energia Ciepla S.A.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków

Opracowanie dokumentacji budowy i przebudowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 08.08.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa
POLSKA

Obsługa bocznicy kolejowej oraz wywrotnic wagonowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 04.08.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Dialog konkurencyjny
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGE Energia Ciepła S.A.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków

Udzielenie długoterminowych kredytów złotówkowych na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę WładysławowoUdzielenie kredytu na budowę ul. Ceynowy we WładysławowieUdzielenie kredytu na budowę ul. Górnej w Jastrzebiej GórzeUdzielenie kredytu na modernizację energetyczną budynków stanowiących własność GminyUdzielenie kredytu na budowę ul. Długiej we WładysławowieUdzielenie kredytu na realizacje zadania pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowymUdzielenie kredytu na realizację zadania pn. Budowa węzłów integracyjnych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 04.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Władysławowo
Miejsce realizacji: POLSKA

Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok-gr. województwa od km 26+496 do km 28+042,70 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.08.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Miejsce realizacji: PL: Mazowiecki regionalny

G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” - V paczka zadań

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 07.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska
Miejsce realizacji: PL: Gdański

Serwisowanie agregatów prądotwórczych GE Jenbacher typ JMS620GS-N.L eksploatowanych w KRNiGZ Lubiatów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGNiG S.A.
Miejsce realizacji: POLSKA

EBI - Budowa lokalnego centrum sterowania na stacji kolejowej Wola Baranowska LHS (PL-Zamość)

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Program rozwojowy
Wymagania ofertowe: Submission for one lot only
Zamawiający: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu
Miejsce realizacji: PL: 22-400 Zamość
Co zapewniamy?
  • Największa baza ofert
  • Spersonalizowane profile wyszukiwania
  • Codzienne powiadomienia wysyłane mailem
  • Wsparcie naszych konsultantów
  • Eksport do pliku xls
Nasze źródła:
  • Biuletyn Zamówień Publicznych
  • TED
  • Biuletyny Informacji Publicznej
  • Prasa i Internet