Sugestie

Przetargi: Energetyka - elektrownie, elektrociepłownie


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ogłoszeń dla firm z sektora energetycznego. Oferty wyszukujemy w Internecie, prasie i oficjalnych źródłach (BZP, BIP, TED). Pomagamy w dotarciu do ofert dotyczących robót energetycznych, które są interesujące dla Twojej firmy.

Zarejestruj się na 7-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy branże do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 273. Strona: 3 ( z 228)
    Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach - etap I Numer referencyjny: GK.271.045.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach - etap I. Zamieszczony do siwz 16.08.18 31.08.18 Śląskie
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Cepnie, Wabczu, oraz Rybieńcu wraz z remizą OSP Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SASI.271.07.2018.JF Przedmiotem 14.08.18 Kujawsko-Pomorskie
Montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie wiejskiej Radymno. Numer referencyjny: ZP.271.10.2018 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie t. j. opracowanie i 10.08.18 27.08.18 Podkarpackie
Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie Numer referencyjny: 271.17.2018 1. Przedmiot zamówienia: Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z 03.08.18 21.08.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
„Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RG.271.2.2018 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę 14.08.18 Opolskie
Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie Numer referencyjny: ZP.271.23.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych 10.08.18 07.09.18 Warmińsko-Mazurskie
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym - hybrydy Numer referencyjny: UG.271.26.2018.CT Przedmiotem zamówienia jest 03.08.18 24.08.18 Lubelskie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.26.2018 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: Remont ulicy Górskiej wg wykonanego projektu (około 250 mb). 2. 14.08.18 Małopolskie
Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektów Numer referencyjny: BFE.271.4.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studiów wykonalności projektów (zwane dalej 14.08.18 27.08.18 Podlaskie
RPG.271.8.2018 przebudowę elementów zasilania oświetlenia ulic w Sejnach. Zadanie polega na zastąpieniu istniejących w stacjach transformatorowych układów pomiaru i sterowania energią oświetlenia 14.08.18 28.08.18 Podlaskie

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach - etap I Numer referencyjny: GK.271.045.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach - etap I. Zamieszczony do siwz

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA PYSKOWICE
Miejsce realizacji: PL:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Cepnie, Wabczu, oraz Rybieńcu wraz z remizą OSP Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SASI.271.07.2018.JF Przedmiotem

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY STOLNO
Miejsce realizacji: PL:

Montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie wiejskiej Radymno. Numer referencyjny: ZP.271.10.2018 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie t. j. opracowanie i

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 10.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY RADYMNO
Miejsce realizacji: PL:

Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie Numer referencyjny: 271.17.2018 1. Przedmiot zamówienia: Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 03.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY STRZEGOWO
Miejsce realizacji: PL:

„Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RG.271.2.2018 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY DOBRODZIEŃ
Miejsce realizacji: PL:

Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie Numer referencyjny: ZP.271.23.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 10.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY I MIASTA IŁAWA
Miejsce realizacji: PL:

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym - hybrydy Numer referencyjny: UG.271.26.2018.CT Przedmiotem zamówienia jest

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 03.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY JASTKÓW
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.26.2018 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: Remont ulicy Górskiej wg wykonanego projektu (około 250 mb). 2.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA BOCHNIA
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektów Numer referencyjny: BFE.271.4.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studiów wykonalności projektów (zwane dalej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA BIAŁYSTOK
Miejsce realizacji: PL:

RPG.271.8.2018 przebudowę elementów zasilania oświetlenia ulic w Sejnach. Zadanie polega na zastąpieniu istniejących w stacjach transformatorowych układów pomiaru i sterowania energią oświetlenia

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 14.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA SEJNY
Miejsce realizacji: PL:
Co zapewniamy?
  • Największa baza ofert
  • Spersonalizowane profile wyszukiwania
  • Codzienne powiadomienia wysyłane mailem
  • Wsparcie naszych konsultantów
  • Eksport do pliku xls
Nasze źródła:
  • Biuletyn Zamówień Publicznych
  • TED
  • Biuletyny Informacji Publicznej
  • Prasa i Internet