Sugestie

Przetargi: Energetyka - elektrownie, elektrociepłownie


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ogłoszeń dla firm z sektora energetycznego. Oferty wyszukujemy w Internecie, prasie i oficjalnych źródłach (BZP, BIP, TED). Pomagamy w dotarciu do ofert dotyczących robót energetycznych, które są interesujące dla Twojej firmy.

Zarejestruj się na 7-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy branże do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 273. Strona: 1 ( z 228)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap I cz. 1. 16.08.18 Miasto Łódź
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Golęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Golęczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipow ... 16.08.18 POLSKA, MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI, Wielkopolskie, Poznański
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn. „Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna” z podziałem na części: Część I: Nadzór w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 16.08.18 Małopolskie
Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego oraz Budowa sieci wodociągowej 16.08.18 Kielecki
Przebudowa sieci ciepłowniczych w w rejonie Ciepłowni Zachód, w rejonie ul. Lipowej i w rejonie ul. Jurowieckiej. 16.08.18 Białostocki
Kontrakt 03 - „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa” 16.08.18 Piotrkowski
„Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków” 16.08.18 Chełmsko-zamojski
Wykonanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z efektywnym energetycznie oświetleniem drogowym ul. Leśna” 16.08.18 21.08.18 Śląskie
860/W/18/Wejherowo wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: 1 Kostkowo Gniewino gmina wiejska ul. Różana - nr dzial.: Kostkowo-35/2 sprawa ZN/4855/3636MZI/2018/1802526 Wykonanie 16.08.18 06.09.18 Pomorskie
Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji o energii jądrowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 16.08.18 24.08.18 Małopolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap I cz. 1.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Veolia Energia Łódź S.A.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Łódź

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Golęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Golęczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipow ...

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Suchy Las
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
POLSKA
PL: Poznański
PL: Wielkopolskie

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn. „Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna” z podziałem na części: Część I: Nadzór w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego oraz Budowa sieci wodociągowej

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.08.18
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Miejsce realizacji: PL: Kielecki

Przebudowa sieci ciepłowniczych w w rejonie Ciepłowni Zachód, w rejonie ul. Lipowej i w rejonie ul. Jurowieckiej.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Enea Ciepło Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Białostocki

Kontrakt 03 - „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD. - KAN." Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Piotrkowski

„Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Chełmsko-zamojski

Wykonanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z efektywnym energetycznie oświetleniem drogowym ul. Leśna”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA LĘDZINY
Miejsce realizacji: PL:

860/W/18/Wejherowo wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: 1 Kostkowo Gniewino gmina wiejska ul. Różana - nr dzial.: Kostkowo-35/2 sprawa ZN/4855/3636MZI/2018/1802526 Wykonanie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ENERGA-OPERATOR S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji o energii jądrowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MINISTERSTWO ENERGII
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
Co zapewniamy?
  • Największa baza ofert
  • Spersonalizowane profile wyszukiwania
  • Codzienne powiadomienia wysyłane mailem
  • Wsparcie naszych konsultantów
  • Eksport do pliku xls
Nasze źródła:
  • Biuletyn Zamówień Publicznych
  • TED
  • Biuletyny Informacji Publicznej
  • Prasa i Internet