Sugestie

Przetargi: Energetyka - elektrownie, elektrociepłownie


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ogłoszeń dla firm z sektora energetycznego. Oferty wyszukujemy w Internecie, prasie i oficjalnych źródłach (BZP, BIP, TED). Pomagamy w dotarciu do ofert dotyczących robót energetycznych, które są interesujące dla Twojej firmy.

Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy branże do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 295. Strona: 20 ( z 230)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Pełn. nadz. inwest. dla inw.: popr. dostęp. do węzłów autostr. A4 gogolin i olszowa. Etap II. Zad. 5. Bud. obwod. m. Malnia i Chorula w ciągu dr. woj. nr 423 na odc. od km 20+846,46 do km 27+010,10 28.04.18 Opolski
Opracowanie dokumentacji modernizacji systemu wentylacyjnego pomieszczeń generatorów prądu w budynku obróbki osadu na terenie Zakładu „Czajka”, ul. Czajki 4/6 w Warszawie, Dzielnica Białołęka 28.04.18 Miasto Warszawa
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka na efektywność energetyczną w MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 28.04.18 Dolnośląskie
CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym i głównym 30.04.18 Małopolskie
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II - modernizacja instalacji CO i CWU w budynku administracyjnym i głównym 30.04.18 Małopolskie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część I - termomodernizacja budynku administracyjnego i głównego 30.04.18 Małopolskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 3811 N ul. Górna w Kętrzynie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CUW.PK.343.12.2018 Zakres zadania obejmuje w szczególności: 1) Roboty rozbiórkowe i 30.04.18 Warmińsko-Mazurskie
„ Budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu’’. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPI.271.13.2018.ZP1 30.04.18 Kujawsko-Pomorskie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa nowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Maków Podhalański os. Za Wodą - kontynuacja 30.04.18 Małopolskie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): S.270.1.4.2018.SAZ Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku siedziby Nadleśnictwa 30.04.18 Dolnośląskie

Pełn. nadz. inwest. dla inw.: popr. dostęp. do węzłów autostr. A4 gogolin i olszowa. Etap II. Zad. 5. Bud. obwod. m. Malnia i Chorula w ciągu dr. woj. nr 423 na odc. od km 20+846,46 do km 27+010,10

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 28.04.18
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Miejsce realizacji: PL: Opolski

Opracowanie dokumentacji modernizacji systemu wentylacyjnego pomieszczeń generatorów prądu w budynku obróbki osadu na terenie Zakładu „Czajka”, ul. Czajki 4/6 w Warszawie, Dzielnica Białołęka

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 28.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka na efektywność energetyczną w MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 28.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego
Miejsce realizacji: PL: Dolnośląskie

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym i głównym

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 30.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKU
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II - modernizacja instalacji CO i CWU w budynku administracyjnym i głównym

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 30.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKU
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część I - termomodernizacja budynku administracyjnego i głównego

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 30.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKU
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3811 N ul. Górna w Kętrzynie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CUW.PK.343.12.2018 Zakres zadania obejmuje w szczególności: 1) Roboty rozbiórkowe i

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 30.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO
Miejsce realizacji: PL:

„ Budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu’’. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPI.271.13.2018.ZP1

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 30.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa nowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Maków Podhalański os. Za Wodą - kontynuacja

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 30.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): S.270.1.4.2018.SAZ Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku siedziby Nadleśnictwa

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 30.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: NADLEŚNICTWO ŻMIGRÓD
Miejsce realizacji: PL:
Co zapewniamy?
  • Największa baza ofert
  • Spersonalizowane profile wyszukiwania
  • Codzienne powiadomienia wysyłane mailem
  • Wsparcie naszych konsultantów
  • Eksport do pliku xls
Nasze źródła:
  • Biuletyn Zamówień Publicznych
  • TED
  • Biuletyny Informacji Publicznej
  • Prasa i Internet