Sugestie

Przetargi: Energetyka - linie energetyczne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 726. Strona: 1 ( z 73)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Roboty budowlane polegające na budowie ścieżki rowerowej przy al. Wyzwolenia 16.10.18 22.11.18 11:00 Rzeszowski
Rozbudowa Al. Racławickich w Lublinie od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich (...) 16.10.18 26.11.18 10:30 Lubelski
Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską... 16.10.18 21.11.18 09:30 Kielecki
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: oświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ul. Kaliskiej we Wrześni 15.10.18 Wielkopolskie
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Oświetlenie parkingu przy ul. Starodąbrowskiej 6” 15.10.18 Małopolskie
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami i szafą oświetlenia oraz przyłączem kablowym nn do szafy oświetlenia przy ulicy Wólczańskiej w Lublinie w zakresie od ulicy Feliksa 15.10.18 Lubelskie
Rozbudowa ul. Źródlanej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.39.2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi gminnej ulicy Źródlanej 15.10.18 Śląskie
Budowa oświetlenia ulicznego w Przewalu-I etap Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP. 271.8.2018 Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Przewalu- I etap” 15.10.18 Lubelskie
Budowa preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu, zlokalizowanego w ciągu drogi ekspresowej S7 w km 13+850 (MOP Smyków) oraz w km 1+850 na terenie Miejsca Kontroli Pojazdów – Wrzosy Numer 15.10.18 Świętokrzyskie
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1,2,3 Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej sieci oświetlenia ulicznego napowietrzno – kablowego lub wymiana części infrastruktury technicznej TAURON Dystrybucji S.A 15.10.18 Małopolskie

Roboty budowlane polegające na budowie ścieżki rowerowej przy al. Wyzwolenia

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski

Rozbudowa Al. Racławickich w Lublinie od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich (...)

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Miejsce realizacji: PL: Lubelski

Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską...

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Miejsce realizacji: PL: Kielecki

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: oświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ul. Kaliskiej we Wrześni

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Oświetlenie parkingu przy ul. Starodąbrowskiej 6”

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W TARNOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami i szafą oświetlenia oraz przyłączem kablowym nn do szafy oświetlenia przy ulicy Wólczańskiej w Lublinie w zakresie od ulicy Feliksa

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa ul. Źródlanej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.39.2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi gminnej ulicy Źródlanej

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA USTROŃ
Miejsce realizacji: PL:

Budowa oświetlenia ulicznego w Przewalu-I etap Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP. 271.8.2018 Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Przewalu- I etap”

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY TYSZOWCE
Miejsce realizacji: PL:

Budowa preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu, zlokalizowanego w ciągu drogi ekspresowej S7 w km 13+850 (MOP Smyków) oraz w km 1+850 na terenie Miejsca Kontroli Pojazdów – Wrzosy Numer

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KIELCACH
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1,2,3 Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej sieci oświetlenia ulicznego napowietrzno – kablowego lub wymiana części infrastruktury technicznej TAURON Dystrybucji S.A

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BOCHNIA
Miejsce realizacji: PL: