Sugestie
I.D.: 23663550

„Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
02.11.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
79342000 79342200 22400000 79340000
Termin składania wniosków:
13.11.17
Zamawiający:
URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
Miejsce realizacji:
PL:
 
 
Miejsce realizacji:
Śląskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
„Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III. „Konkurencyjność MŚP” Działanie 3.1. „Poprawa warunków do rozwoju MŚP” Poddziałanie 3.1.1. „Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPOWSL/3.2/2018 w ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie systemu automatycznego lakierowania”, realizowanego zgodnie z umową o 17.09.18
Wybór inwestora zastępczego w związku z realizacją planu naprawczo-rozwojowego Szpitala Murcki Sp. z o.o.  
MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA W GMINIE SKOCZÓW Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.11.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie  
Prowadzenie grupy wsparcia edukacyjnego dla max 20 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej w ramach realizacji projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego 17.08.18
Prowadzenie mediacji rodzinnych dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 17.08.18
Prowadzenie terapii pedagogicznej z diagnozą problemów szkolnych dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 17.08.18
Prowadzenie poradnictwa lekarza rehabilitanta dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 20.08.18
Prowadzenie poradnictwa psychiatrycznego dla uczestników/czek projektu Powiatowe Centrum Usług Społecznych’' realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20.08.18
"Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Będzina - w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie - etap I" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Usługa wykonania badania: „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014-2020 oraz wkładu Programu w realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego”. 12.09.18