Sugestie

Przetargi: Facility management

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 773. Strona: 1 ( z 78)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Kontrola i nadzór wykonawczy nad pracami scaleniowymi w ramach realizacji projektu „Scalenie gruntów obiekt Marcinkowice.” o powierzchni obszaru scalenia 428,1186 ha, realizowanego przez Powiat 20.05.19 24.05.19 Małopolskie
BZP-ZZP-2374-31-BAF-4.8-MZ/2019 świadczenie usługi konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacji w obiekcie Zamawiającego przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie 20.05.19 24.05.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Przegląd budynku administracyjno-biurowego w Warszawie - Przegląd budynku administracyjno-biurowego w Warszawie Przegląd budynku administracyjno-biurowego w Warszawie 20.05.19 23.05.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
SPRAWA Nr 88/ZP/5WSzKzP – SP ZOZ/2019 USŁUGA PRZEGLĄDU OKRESOWEGO 3 AUTOMATÓW CZYSZCZĄCO DEZYNFEKUJĄCYCH MEIKO KD 30.2 20.05.19 21.05.19 Małopolskie
Remont kotłowni gazowej w budynku socjalnym w Porcie Jachtowym - Basen Północny Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie naprawy kotłowni gazowej dwufunkcyjnej wraz z wpięciem jej wukład 20.05.19 28.05.19 Zachodniopomorskie
1. Realizacja usług w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji i serwisowania, kontroli szczelności instalacji i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz ich ewentualnych napraw w okresie 20.05.19 14.06.19 Wielkopolskie, Dolnośląskie, Łódzkie
RZ.ZOO.1.281.1.2019 Usługa sprzątania pomieszczeń w Zarządzie Zlewni w Krośnie oraz podległych Nadzorach Wodnych Cześć 1 - Utrzymanie czystości powierzchni w pomieszczeniach zajmowanych przez Zarząd 20.05.19 24.05.19 Podkarpackie
Wykonanie przeglądów budowlanych obiektów Okresowa kontrola stanu technicznego roczna oraz pięcioletnia. 20.05.19 21.05.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Wykonanie: „Okresowego 5-cio letniego przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania zgodnie z art. 62 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z późniejszymi zmianami za 20.05.19 30.05.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Zarządzanie projektem pn.: „Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze 17.05.19 23.05.19 Dolnośląskie

Kontrola i nadzór wykonawczy nad pracami scaleniowymi w ramach realizacji projektu „Scalenie gruntów obiekt Marcinkowice.” o powierzchni obszaru scalenia 428,1186 ha, realizowanego przez Powiat

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W MIECHOWIE
Miejsce realizacji: PL:

BZP-ZZP-2374-31-BAF-4.8-MZ/2019 świadczenie usługi konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacji w obiekcie Zamawiającego przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Miejsce realizacji: PL:

Przegląd budynku administracyjno-biurowego w Warszawie - Przegląd budynku administracyjno-biurowego w Warszawie Przegląd budynku administracyjno-biurowego w Warszawie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Miejsce realizacji: PL:

SPRAWA Nr 88/ZP/5WSzKzP – SP ZOZ/2019 USŁUGA PRZEGLĄDU OKRESOWEGO 3 AUTOMATÓW CZYSZCZĄCO DEZYNFEKUJĄCYCH MEIKO KD 30.2

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Remont kotłowni gazowej w budynku socjalnym w Porcie Jachtowym - Basen Północny Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie naprawy kotłowni gazowej dwufunkcyjnej wraz z wpięciem jej wukład

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WYSPIARZ W ŚWINOUJŚCIU
Miejsce realizacji: PL:

1. Realizacja usług w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji i serwisowania, kontroli szczelności instalacji i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz ich ewentualnych napraw w okresie

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: LOTOS KOLEJ SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:

RZ.ZOO.1.281.1.2019 Usługa sprzątania pomieszczeń w Zarządzie Zlewni w Krośnie oraz podległych Nadzorach Wodnych Cześć 1 - Utrzymanie czystości powierzchni w pomieszczeniach zajmowanych przez Zarząd

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE-ZARZĄD ZLEWNI W KROŚNIE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie przeglądów budowlanych obiektów Okresowa kontrola stanu technicznego roczna oraz pięcioletnia.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RADOMIU
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie: „Okresowego 5-cio letniego przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania zgodnie z art. 62 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z późniejszymi zmianami za

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BRÓDNO ADMINISTRACJA OSIEDLA PODGRODZIE
Miejsce realizacji: PL:

Zarządzanie projektem pn.: „Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU
Miejsce realizacji: PL: