Sugestie

Przetargi: Facility management

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 803. Strona: 1 ( z 81)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem sprawności technicznej urzadzeń klimatyzacji i wentylacji w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku 22.03.19 Gdański
Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Opolu wraz z koszeniem powierzchni pod obiektami mostowymi na terenie działania OT – z podziałem na zadania 22.03.19 15.04.19 10:00 Opolskie
Usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy - powtórzenie 22.03.19 Miasto Wrocław
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach wewnętrznych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości 22.03.19 Miasto Warszawa
Obiekty hydrotechniczne stale pietrzące wodę - konserwacja, roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni JasłoPomiary elektryczne i instalacji odgromowej na obiekcie zaporyPomiar poziomu wód gruntowych w cofce zbiornikaKonserwacja sieci telewizji dozorowej na obiekcie zaporyKonserwacja agregatu awaryjnego zasilania 130kVAUtrzymanie zbiorników wodnych na potoku Tuszymka Duża w km 19+250 w m. Kamionka gm. Ostrów oraz w km 24+710 w m. Cierpisz gm. Sedziszów Młp.Konserwacja systemu ostrzegania ludności na wypadek awarii zaporyKonserwacja systemu ASTKZ zaporyKonserwacja stacji meteo na zaporzeWłączenie do monitoringu CCTV szybów zasówKonserwacja źródeł światła.Konserwacja zasilaczy UPSWykonanie kos 22.03.19 04.04.19 Rzeszowski
Obiekty hydrotechniczne czasowo piętrzące wodę w tym wały przeciwpowodziowe wraz z międzywalami - konserwacja, roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni JasłoUtrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w m. Osiek Jasielski (wał lewy - 720 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w m. Jasło (wał lewy - 1 915 m, wał prawy - 9 060 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Jasiołki (wał lewy - 2 390 m, wał prawy - 2 385 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych potoku Warzyckiego (wał lewy - 915 m, wał prawy - 942)Wycinka traw i zakrzaczeń z międzywala i z budowli regulacyjnych rzeka Wisłoka 97+500-111+000Remont opaski podłużniej u podstawy wału przeciwpowodziowego rzeka Wisł 22.03.19 03.04.19 Tarnobrzeski
Obiekty hydrotechniczne czasowo piętrzące wodę w tym wały przeciwpowodziowe wraz z międzywalami - konserwacja, roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni JasłoUtrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w m. Osiek Jasielski (wał lewy - 720 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w m. Jasło (wał lewy - 1 915 m, wał prawy - 9 060 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Jasiołki (wał lewy - 2 390 m, wał prawy - 2 385 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych potoku Warzyckiego (wał lewy - 915 m, wał prawy - 942)Wycinka traw i zakrzaczeń z międzywala i z budowli regulacyjnych rzeka Wisłoka 97+500-111+000Remont opaski podłużniej u podstawy wału przeciwpowodziowego rzeka Wisł 22.03.19 03.04.19 Tarnobrzeski
Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2019 r. – obiekty Zarządu Zlewni w Poznaniu 22.03.19 24.04.19 10:00 Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie
,,Utrzymanie oraz modyfikacje systemu Centralnego Archiwum Protokołu Elektronicznego (CAPE)" 22.03.19 25.04.19 11:00 Miasto Wrocław
Obiekty hydrotechniczne czasowo piętrzące wodę w tym wały przeciwpowodziowe wraz z międzywalami - konserwacja, roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni JasłoUtrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w m. Osiek Jasielski (wał lewy - 720 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w m. Jasło (wał lewy - 1 915 m, wał prawy - 9 060 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Jasiołki (wał lewy - 2 390 m, wał prawy - 2 385 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych potoku Warzyckiego (wał lewy - 915 m, wał prawy - 942)Wycinka traw i zakrzaczeń z międzywala i z budowli regulacyjnych rzeka Wisłoka 97+500-111+000Remont opaski podłużniej u podstawy wału przeciwpowodziowego rzeka Wisł 22.03.19 03.04.19 Krośnieński

Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem sprawności technicznej urzadzeń klimatyzacji i wentylacji w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGE Energia Ciepła S.A.
Miejsce realizacji: PL: Gdański

Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Opolu wraz z koszeniem powierzchni pod obiektami mostowymi na terenie działania OT – z podziałem na zadania

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Miejsce realizacji: PL: Opolskie

Usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy - powtórzenie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Miejsce realizacji: PL: Miasto Wrocław

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach wewnętrznych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Obiekty hydrotechniczne stale pietrzące wodę - konserwacja, roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni JasłoPomiary elektryczne i instalacji odgromowej na obiekcie zaporyPomiar poziomu wód gruntowych w cofce zbiornikaKonserwacja sieci telewizji dozorowej na obiekcie zaporyKonserwacja agregatu awaryjnego zasilania 130kVAUtrzymanie zbiorników wodnych na potoku Tuszymka Duża w km 19+250 w m. Kamionka gm. Ostrów oraz w km 24+710 w m. Cierpisz gm. Sedziszów Młp.Konserwacja systemu ostrzegania ludności na wypadek awarii zaporyKonserwacja systemu ASTKZ zaporyKonserwacja stacji meteo na zaporzeWłączenie do monitoringu CCTV szybów zasówKonserwacja źródeł światła.Konserwacja zasilaczy UPSWykonanie kos

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Jaśle
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski

Obiekty hydrotechniczne czasowo piętrzące wodę w tym wały przeciwpowodziowe wraz z międzywalami - konserwacja, roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni JasłoUtrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w m. Osiek Jasielski (wał lewy - 720 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w m. Jasło (wał lewy - 1 915 m, wał prawy - 9 060 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Jasiołki (wał lewy - 2 390 m, wał prawy - 2 385 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych potoku Warzyckiego (wał lewy - 915 m, wał prawy - 942)Wycinka traw i zakrzaczeń z międzywala i z budowli regulacyjnych rzeka Wisłoka 97+500-111+000Remont opaski podłużniej u podstawy wału przeciwpowodziowego rzeka Wisł

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Jaśle
Miejsce realizacji: PL: Tarnobrzeski

Obiekty hydrotechniczne czasowo piętrzące wodę w tym wały przeciwpowodziowe wraz z międzywalami - konserwacja, roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni JasłoUtrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w m. Osiek Jasielski (wał lewy - 720 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w m. Jasło (wał lewy - 1 915 m, wał prawy - 9 060 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Jasiołki (wał lewy - 2 390 m, wał prawy - 2 385 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych potoku Warzyckiego (wał lewy - 915 m, wał prawy - 942)Wycinka traw i zakrzaczeń z międzywala i z budowli regulacyjnych rzeka Wisłoka 97+500-111+000Remont opaski podłużniej u podstawy wału przeciwpowodziowego rzeka Wisł

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Jaśle
Miejsce realizacji: PL: Tarnobrzeski

Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2019 r. – obiekty Zarządu Zlewni w Poznaniu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Miejsce realizacji: PL: Kujawsko-pomorskie
PL: Wielkopolskie

,,Utrzymanie oraz modyfikacje systemu Centralnego Archiwum Protokołu Elektronicznego (CAPE)"

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (na rzecz którego działa, w trybie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy Pzp, Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp. p. z siedzibą w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa)
Miejsce realizacji: PL: Miasto Wrocław

Obiekty hydrotechniczne czasowo piętrzące wodę w tym wały przeciwpowodziowe wraz z międzywalami - konserwacja, roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni JasłoUtrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w m. Osiek Jasielski (wał lewy - 720 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w m. Jasło (wał lewy - 1 915 m, wał prawy - 9 060 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Jasiołki (wał lewy - 2 390 m, wał prawy - 2 385 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych potoku Warzyckiego (wał lewy - 915 m, wał prawy - 942)Wycinka traw i zakrzaczeń z międzywala i z budowli regulacyjnych rzeka Wisłoka 97+500-111+000Remont opaski podłużniej u podstawy wału przeciwpowodziowego rzeka Wisł

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Jaśle
Miejsce realizacji: PL: Krośnieński