Sugestie
I.D.: 22767512

Część NR: 4 Nazwa: Zadanie 4- Dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni urządzeń i systemów energetyki Odnawialnej ZSP nr 3 w Tarnobrzegu

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
29.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
09331100 30232100 32322000 38300000 38411000 38425600 38552000 38652100 39112000 39113600 39160000 42131141 48700000 39162100
Zamawiający:
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Podkarpackie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 10/08/2017 Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66576.75 PLN Cena wybranej oferty: 81658.96 Oferta z najniższą ceną: 81658.96 Oferta z najwyższą ceną: 81658.96 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ ujęta w 8 zadaniach Zadanie 1- Dostawa sprzętu komputerowego do Pracowni budownictwa ZSP nr 3 w Tarnobrzegu Zadanie 2- Dostawa sprzętu komputerowego do Pracowni urządzeń sanitarnych ZSP nr 3 w Tarnobrzegu Zadanie 3- Dostawa sprzętu komputerowego do Pracowni urządzeń i systemów energetyki Odnawialnej ZSP nr 3 w Tarnobrzegu Zadanie 4- Dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni urządzeń i systemów energetyki Odnawialnej ZSP nr 3 w Tarnobrzegu Zadania 5- Dostawa sprzętu komputerowego do Pracowni badania i ochrony środowiska ZSP nr 3 w Tarnobrzegu Zadanie 6- Dostawa mebli biurowych do Pracowni badania i ochrony środowiska ZSP nr 3 w Tarnobrzegu Zadanie 7- Dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni badania i ochrony środowiska ZSP nr 3 w Tarnobrzegu Zadanie 8- Dostawa sprzętu komputerowego do Pracowni miernictwa i geodezji ZSP nr 3 w Tarnobrzegu

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test