Sugestie

Przetargi: Fundusze strukturalne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 47. Strona: 1 ( z 5)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru doradców kluczowych z dnia 20.05.2019 r. Nr postępowania 05a/OWES19-22/2019 Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wsparcia 20.05.19 27.05.19 Warmińsko-Mazurskie
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach konkursu: POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 "Uczelnia dostępna" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 przygotowanie 18.05.19 22.05.19 Zachodniopomorskie
Postępowanie w trybie zasady konkurencyjności nr 2 z dnia 19.05.2019 r w zakresie wyboru Kadry naukowo-badawczej zaangażowanej w realizację projektu składanego przez Wnioskodawcę w ramach naboru: 20.05.19 19.06.19 Lubelskie
Wsparcie merytoryczne kadry B+R w zakresie realizacji zadań związanych z projektem pt. „Opracowanie technologii znacząco usprawniającej proces produkcyjny w oparciu o systemy autonomicznego 18.05.19 24.05.19 Wielkopolskie
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru doradców podstawowych z dnia 17.05.2019 r. Nr postępowania 04a/OWES19-22/2019 Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek 17.05.19 24.05.19 Warmińsko-Mazurskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania centrum miejscowości i urządzenia placów zabaw i siłowni plenerowych w roku 2019 na terenie sołectw Gminy Jedlińsk ze środków 17.05.19 28.05.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Zapytanie ofertowe nr 05/2019 Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Oferenta, któremu powierzona zostanie realizacja prac badawczo-rozwojowych związanych z przeprowadzaniem pomiarów i badań, 17.05.19 24.05.19 Małopolskie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZ-271-40/19 1 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i organizacja imprez edukacyjno-promocyjnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 17.05.19 Małopolskie
BDG-V.2611.39.2019.GK usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie Funduszy Europejskich 17.05.19 24.05.19 Małopolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr. OPS.261.16.2019 Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników w formie indywidualnych spotkań z psychologiem i 17.05.19 27.05.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru doradców kluczowych z dnia 20.05.2019 r. Nr postępowania 05a/OWES19-22/2019 Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wsparcia

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA
Miejsce realizacji: PL:

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach konkursu: POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 "Uczelnia dostępna" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 przygotowanie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI W SZCZECINIE
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie w trybie zasady konkurencyjności nr 2 z dnia 19.05.2019 r w zakresie wyboru Kadry naukowo-badawczej zaangażowanej w realizację projektu składanego przez Wnioskodawcę w ramach naboru:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POTEST SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Wsparcie merytoryczne kadry B+R w zakresie realizacji zadań związanych z projektem pt. „Opracowanie technologii znacząco usprawniającej proces produkcyjny w oparciu o systemy autonomicznego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: BRIDGESTONE POZNAŃ SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru doradców podstawowych z dnia 17.05.2019 r. Nr postępowania 04a/OWES19-22/2019 Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania centrum miejscowości i urządzenia placów zabaw i siłowni plenerowych w roku 2019 na terenie sołectw Gminy Jedlińsk ze środków

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU
Miejsce realizacji: PL:

Zapytanie ofertowe nr 05/2019 Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Oferenta, któremu powierzona zostanie realizacja prac badawczo-rozwojowych związanych z przeprowadzaniem pomiarów i badań,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: 1000 REALITIES SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZ-271-40/19 1 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i organizacja imprez edukacyjno-promocyjnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

BDG-V.2611.39.2019.GK usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie Funduszy Europejskich

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr. OPS.261.16.2019 Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników w formie indywidualnych spotkań z psychologiem i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GMINA MILANÓWEK
Miejsce realizacji: PL: