Sugestie

Przetargi: Fundusze strukturalne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 36. Strona: 1 ( z 4)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: "Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.79.2018 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) 16.01.19 Śląskie
Kampania promocyjna Numer referencyjny: OR-IV.272.2.2.2019 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kreatywnej i strategicznej koncepcji oraz realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego 16.01.19 30.01.19 Podkarpackie
Usługi doradztwa prawnego Numer referencyjny: 1/DWF/PN/2019 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa prawnego na potrzeby Departamentu Wdrażania EFS w MRPiPS, który zobowiązany jest 16.01.19 30.01.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Opracowanie projektu budowy oświetlenia -fundusz sołecki Bartołty Wielkie 16.01.19 31.01.19 Warmińsko-Mazurskie
Stowarzyszenie Na Tak zaprasza do składania ofert w postępowaniu na świadczenie usług asystenckich. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 6 asystentów - osób świadczących usługi asystenckie w 16.01.19 23.01.19 Wielkopolskie
Przygotowanie publikacji promujących działania i efekty realizacji 8 projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 15.01.19 24.01.19 Łódzkie
Opracowanie wniosku o zmianę Pozwolenia Zintegrowanego dla instalacji składowania odpadów paleniskowych Pióry 15.01.19 21.01.19 Świętokrzyskie
Opracowanie graficzne, skład, łamanie oraz zamieszczanie w mediach lokalnych i regionalnych materiałów dot. RPO WP 2014-2020 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, skład, łamanie oraz 14.01.19 23.01.19 Podkarpackie
Organizacja specjalistycznych usług doradczych w ramach projektu z Poddziałania 2.1.2 „Profesjonalizacja usług biznesowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 11.01.19 21.01.19 Łódzkie
Zapytanie ofertowe nr 01/2019 na usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacyjnego produktu – produktu Stabilis Monitoring INDIGOBIRD Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia 11.01.19 17.01.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: "Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.79.2018 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KNURÓW
Miejsce realizacji: PL:

Kampania promocyjna Numer referencyjny: OR-IV.272.2.2.2019 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kreatywnej i strategicznej koncepcji oraz realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Usługi doradztwa prawnego Numer referencyjny: 1/DWF/PN/2019 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa prawnego na potrzeby Departamentu Wdrażania EFS w MRPiPS, który zobowiązany jest

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie projektu budowy oświetlenia -fundusz sołecki Bartołty Wielkie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY BARCZEWO
Miejsce realizacji: PL:

Stowarzyszenie Na Tak zaprasza do składania ofert w postępowaniu na świadczenie usług asystenckich. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 6 asystentów - osób świadczących usługi asystenckie w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STOWARZYSZENIE NA TAK
Miejsce realizacji: PL:

Przygotowanie publikacji promujących działania i efekty realizacji 8 projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA ŁODZI WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie wniosku o zmianę Pozwolenia Zintegrowanego dla instalacji składowania odpadów paleniskowych Pióry

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ENEA BIOENERGIA SP. Z O.O. POŁANIEC
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie graficzne, skład, łamanie oraz zamieszczanie w mediach lokalnych i regionalnych materiałów dot. RPO WP 2014-2020 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, skład, łamanie oraz

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE DLA AKTYWNYCH RODZIN
Miejsce realizacji: PL:

Organizacja specjalistycznych usług doradczych w ramach projektu z Poddziałania 2.1.2 „Profesjonalizacja usług biznesowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 11.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: DRUKARNIA MIW J.MOSSAKOWSKI P. I M. PODMAJSTRZY S.C.
Miejsce realizacji: PL:

Zapytanie ofertowe nr 01/2019 na usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacyjnego produktu – produktu Stabilis Monitoring INDIGOBIRD Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 11.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: INDIGOBIRD SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL: