Sugestie

Przetargi: Geodezja


Poniższa lista pokazuje najnowsze zamówienia oraz zapytania ofertowe z branży geodezyjnej. Jeśli pracujesz w firmie, która zajmuje się geodezją to zachęcamy do zapoznania się z ofertami monitorowanymi codziennie przez nasz dział. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam już wygrywają zamówienia z branży geodezyjnej i zaoszczędź czas poprzez otrzymywanie zleceń, dopasowanych do działalności Twojej firmy.
Zarejestruj się na 7-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 669. Strona: 1 ( z 67)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
ZN/SSE/29./2019/OTR wykonanie robót budowalnych polegających na rozbiórce: 1) budynku obróbki cieplnej „HARTOWNI” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 27/17; 27/5 w Radomiu. 2) 22.05.19 06.06.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Przebudowa drogi dojazdowej i zatoki postojowej w miejscowości Tarnawatka, działki ewidencyjne nr 453/6, 452/6, 453/7, 453/9 Numer referencyjny: IR.271.16.2019.MT Przedmiotem zamówienia jest 22.05.19 06.06.19 Lubelskie
Przetarg 108-P-2019 WYKONANIE STAŁEJ USŁUGI W ZAKRESIE PRAC HYDROGEOLOGICZNYCH NA UJĘCIACH WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ NA TERENACH GRUPY AZOTY S.A. 1. wykonywaniem usługi stałej w zakresie 21.05.19 04.06.19 Małopolskie
Zadanie V.3: Rozwój matematycznego modelu sieci kanalizacyjnej (Zadanie V.3.1, Zadanie V.3.3, Zadanie V.3.4, Zadanie V.3.5, Zadanie V.3.6). 21.05.19 24.06.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Szacowanie wartości zamówienia - usługi kontroli prac geodezyjnych w zakresie osnowy wysokościowej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 cena za całą usługę zgodnie z opisem zadania w OPZ 1 usługa 21.05.19 28.05.19 Wielkopolskie
Realizacja kursów zwózkowo-rozwózkowych w obszarze działania POL RD Poznań - usługa G (podział na 11 części) 22.05.19 05.06.19 11:00 POLSKA
Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (od rzek) w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla regionów wodnych GWW i GZW 22.05.19 Miasto Warszawa
Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” 22.05.19 Chełmsko-zamojski
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych 22.05.19 26.06.19 10:00 Świętokrzyskie
Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach będących w Zasobie KOWR OT w Bydgoszczy położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, obejmujące jedno zadanie 22.05.19 Kujawsko-Pomorskie

ZN/SSE/29./2019/OTR wykonanie robót budowalnych polegających na rozbiórce: 1) budynku obróbki cieplnej „HARTOWNI” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 27/17; 27/5 w Radomiu. 2)

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa drogi dojazdowej i zatoki postojowej w miejscowości Tarnawatka, działki ewidencyjne nr 453/6, 452/6, 453/7, 453/9 Numer referencyjny: IR.271.16.2019.MT Przedmiotem zamówienia jest

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY TARNAWATKA
Miejsce realizacji: PL:

Przetarg 108-P-2019 WYKONANIE STAŁEJ USŁUGI W ZAKRESIE PRAC HYDROGEOLOGICZNYCH NA UJĘCIACH WODY PODZIEMNEJ I POWIERZCHNIOWEJ NA TERENACH GRUPY AZOTY S.A. 1. wykonywaniem usługi stałej w zakresie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GRUPA AZOTY S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Zadanie V.3: Rozwój matematycznego modelu sieci kanalizacyjnej (Zadanie V.3.1, Zadanie V.3.3, Zadanie V.3.4, Zadanie V.3.5, Zadanie V.3.6).

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Szacowanie wartości zamówienia - usługi kontroli prac geodezyjnych w zakresie osnowy wysokościowej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 cena za całą usługę zgodnie z opisem zadania w OPZ 1 usługa

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Miejsce realizacji: PL:

Realizacja kursów zwózkowo-rozwózkowych w obszarze działania POL RD Poznań - usługa G (podział na 11 części)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.05.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: „Poczta Polska Spółka Akcyjna”
Miejsce realizacji: POLSKA

Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (od rzek) w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla regionów wodnych GWW i GZW

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.05.19
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiat Włodawski
Miejsce realizacji: PL: Chełmsko-zamojski

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiat Buski
Miejsce realizacji: PL: Świętokrzyskie

Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach będących w Zasobie KOWR OT w Bydgoszczy położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, obejmujące jedno zadanie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Miejsce realizacji: PL: Kujawsko-pomorskie