Sugestie
I.D.: 22809682

Część NR: 7 Nazwa: Remont drogi gminnej w m. Przymiarki – działka o nr ewidencyjnym 37 obręb Jezierzyce

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
30.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45233142 45112730 45233000
Zamawiający:
URZĄD MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Zachodniopomorskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 10/08/2017 Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125100.00 PLN Cena wybranej oferty: 151659.00 Oferta z najniższą ceną: 151659.00 Oferta z najwyższą ceną: 151659.00 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Myślibórz w 2017 roku Numer referencyjny: IN.271.2.2017.MO 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg gminnych na terenie Gminy Myślibórz w 2017 roku. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części. Część 1: Remont drogi gminnej w m. Głazów – działka o nr ewidencyjnym 194 obręb Głazów Zakres zamówienia dla części 1 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni z brukowca na długości 100 mb. Projektowana konstrukcja: • brukowiec z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej; • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - grubość 15 cm; • warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm. Część 2: Remont drogi gminnej w m. Wierzbnica – działka o nr ewidencyjnym 375 obręb Wierzbnica Zakres zamówienia dla części 2 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej, miejscowo umocnionej kruszywem lub destruktem bitumicznym. Projektowana konstrukcja: • warstwa kruszywa łamanego – przekrusz z litej skały 0/31,5 mm miałowana miałem kamiennym 0/5 mm – grubość 10 cm; • profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej. Część 3: Remont nawierzchni placu manewrowego w m. Ławy – działka o nr ewidencyjnym 368 obręb Ławy Zakres zamówienia dla części 3 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez umocnienie kruszywem łamanym Projektowana konstrukcja: • warstwa kruszywa łamanego – przekrusz z litej skały 0/31,5 mm miałowana miałem kamiennym 0/5 mm – grubość 10 cm; • profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej. Część 4: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Mirawno – działka o nr ewidencyjnym 124 obręb Myśliborzyce Zakres zamówienia dla części 4 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez wyprofilowanie oraz uzupełnienie i umocnienie kruszywem łamanym miejsc najbardziej zdegradowanych - Zamawiający zakłada 30% powierzchni jezdni. Część 5: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Listomie – działka o nr ewidencyjnym 64 obręb Listomie Zakres zamówienia dla części 5 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez wyprofilowanie oraz uzupełnienie i umocnienie kruszywem łamanym miejsc najbardziej zdegradowanych - Zamawiający zakłada 40% powierzchni jezdni. Część 6: Remont drogi gminnej w m. Dąbrowa – działka o nr ewidencyjnym 28/2 obręb Dąbrowa Zakres zamówienia dla części 6 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej miejscowo umocnionej kruszywem łamanym lub destruktem bitumicznym Projektowana konstrukcja: • warstwa kruszywa łamanego – przekrusz z litej skały 0/31,5 mm miałowana miałem kamiennym 0/5 mm – grubość 10 cm; • profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej. Część 7: Remont drogi gminnej w m. Przymiarki – działka o nr ewidencyjnym 37 obręb Jezierzyce Zakres zamówienia dla części 7 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na głębokości 20 cm Projektowana konstrukcja: • warstwa odsączająca o grubości 10 cm; • nawierzchnia z kruszywa łamanego – przekrusz betonowy 0/31,5 mm – grubość 10 cm Pobocza: miejsca zawyżone należy ściąć, doły w poboczu zasypać następnie wyprofilować i zagęścić obustronnie na szerokości 1,0 m. 3. Dokumentacja dostarczana przez zamawiającego: 1) Przedmiary robót (załącznik nr 9); 2) Tabela elementów rozliczeniowych (załącznik nr 10). 4. Do obowiązków wykonawcy należy między innymi: 1) zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb wykonawcy, ponoszenie kosztów zużycia niezbędnych mediów oraz likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót; 2) zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy, warunków bezpieczeństwa pracy i osób, ochrony ppoż; 3) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 4) utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji; 5) używanie sprzętu do wykonania robót zgodnego z SIWZ i sprawnego technicznie, dostosowanego do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i zzapewniającego wysoką jakość robót. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Remont drogi gminnej w m. Głazów – działka o nr ewidencyjnym 194 obręb Głazów Zakres zamówienia dla części 1 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni z brukowca na długości 100 mb. Projektowana konstrukcja: • brukowiec z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej; • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - grubość 15 cm; • warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm. Część nr: 2 Nazwa: Remont drogi gminnej w m. Wierzbnica – działka o nr ewidencyjnym 375 obręb Wierzbnica Zakres zamówienia dla części 2 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej, miejscowo umocnionej kruszywem lub destruktem bitumicznym. Projektowana konstrukcja: • warstwa kruszywa łamanego – przekrusz z litej skały 0/31,5 mm miałowana miałem kamiennym 0/5 mm – grubość 10 cm; • profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej. Część nr: 3 Nazwa: Remont nawierzchni placu manewrowego w m. Ławy – działka o nr ewidencyjnym 368 obręb Ławy Zakres zamówienia dla części 3 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez umocnienie kruszywem łamanym Projektowana konstrukcja: • warstwa kruszywa łamanego – przekrusz z litej skały 0/31,5 mm miałowana miałem kamiennym 0/5 mm – grubość 10 cm; • profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej. Część nr: 4 Nazwa: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Mirawno – działka o nr ewidencyjnym 124 obręb Myśliborzyce Zakres zamówienia dla części 4 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez wyprofilowanie oraz uzupełnienie i umocnienie kruszywem łamanym miejsc najbardziej zdegradowanych - Zamawiający zakłada 30% powierzchni jezdni. Część nr: 5 Nazwa: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Listomie – działka o nr ewidencyjnym 64 obręb Listomie Zakres zamówienia dla części 5 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez wyprofilowanie oraz uzupełnienie i umocnienie kruszywem łamanym miejsc najbardziej zdegradowanych - Zamawiający zakłada 40% powierzchni jezdni. Część nr: 6 Nazwa: Remont drogi gminnej w m. Dąbrowa – działka o nr ewidencyjnym 28/2 obręb Dąbrowa Zakres zamówienia dla części 6 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej miejscowo umocnionej kruszywem łamanym lub destruktem bitumicznym Projektowana konstrukcja: • warstwa kruszywa łamanego – przekrusz z litej skały 0/31,5 mm miałowana miałem kamiennym 0/5 mm – grubość 10 cm; • profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej. Część nr: 7 Nazwa: Remont drogi gminnej w m. Przymiarki – działka o nr ewidencyjnym 37 obręb Jezierzyce Zakres zamówienia dla części 7 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na głębokości 20 cm Projektowana konstrukcja: • warstwa odsączająca o grubości 10 cm; • nawierzchnia z kruszywa łamanego – przekrusz betonowy 0/31,5 mm – grubość 10 cm Pobocza: miejsca zawyżone należy ściąć, doły w poboczu zasypać następnie wyprofilować i zagęścić obustronnie na szerokości 1,0 m.

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 – naprawa drogi leśnej pożarowej nr 21 - rewitalizacja nawierzchni (przemieszanie wierzchniej warstwy kruszywa łamanego w technologii mieszania na miejscu, odbudowanie  
Przebudowa drogi gminnej działka nr 104/3 obręb Marcelin Numer referencyjny: RI.271.15.2018.AG Przedmiotem robót jest modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jelenino o 03.08.18
Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206 – dojazdy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZDW.6/391/64/8-4/5/2018 Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) Wyrównanie istniejącej  
Przebudowa wraz z remontem drogi powiatowej nr 1603Z, ul. Wodna w Lipianach Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz z remontem drogi powiatowej nr 1603Z ul. Wodna w Lipianach” zamówienia 26.07.18
Pracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Modernizację drogi oraz odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni w m. Żabowo, przy kościele. II. Opis przedmiotu zamówienia: Zakres opracowania 25.07.18
CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Zadanie nr 7 1 Szwy syntetyczne, niewchłanialne,plecione, poliester.; Grubość nici: 2; Liczba igieł: 1; Długość nici (cm): 75; Długość igły (mm): 40-45;Rodzaj igły: 1/2 tapercut /  
CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie nr 5 1 Szwy syntetyczne niewchłanialne, monofilament, polyamid z igłą; Grubość nici: 4-0; Liczba igieł: 1; Długość nici (cm): 75; Długość igły (mm): 19mm;Rodzaj igły: 3/8  
CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 1 Szwy syntetyczne, niewchłanialne,monofilamentowe, polipropylenowe.; Grubość nici: 6-0; Liczba igieł: 2; Długość nici (cm): 60-75; Długość igły (mm): .9;Rodzaj igły:  
Przebudowa drogi gminnej nr 410005Z w Daleszewie, tj. ulic Sportowej i Akacjowej. Numer referencyjny: BZP.271.72.2018.PB Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 410005Z, tj. ulic: 27.07.18
Przebudowa drogi gminnej nr 435003Z (ul. Kolonia) w miejscowości Cedynia Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PIOS.271.2.2018.SP Zakres prac obejmuje przebudowę budowę drogi gminnej, ul.