Sugestie
I.D.: 25937727

Sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych dla obsługi zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową sieci ciepłowniczych i przyłączy realizowanych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
09.02.18
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
71354000
Termin składania wniosków:
23.02.18
Zamawiający:
TAURON CIEPŁO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji:
PL:
 
 
Miejsce realizacji:
Śląskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych dla obsługi zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową sieci ciepłowniczych i przyłączy realizowanych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji Tauron Ciepło Sp. z o.o. na terenach miast: Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice. Numer: 2018/TC/TC/00117/L

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
„Wdrażanie programu ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom - uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej" - kontrakt IV – budowa sieci ciepłowniczych (2018)  
Świadczenie usług Inżyniera Nadzoru polegających na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego, wykonywaniu nadzoru nad robotami budowlanymi, na świadczeniu usług doradczych związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją Zadań, w tym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, w ramach Projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie ”  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie czystości i porządku  
Opracowanie Dokumentacji Technicznej, stanowiącej część Dokumentacji Przetargowej oraz Świadczenie Usług Doradztwa Technicznego w postępowaniu na wybór Generalnych Wykonawców dla Zadań Inwestycyjnych 23.08.18
Opracowanie Dokumentacji Technicznej, stanowiącej część Dokumentacji Przetargowej oraz Świadczenie Usług Doradztwa Technicznego w postępowaniu na wybór Generalnych Wykonawców dla Zadań Inwestycyjnych 23.08.18
Świadczenie usług organizacyjnej i technicznej obsługi planów zdjęciowych w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Katowicach w okresie 12 miesięcy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/TXTT/3/2018  
[Sprostowanie BZP] „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” 19.05.24
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych w budynkach  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.1.2018.JP 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku  
REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU KTS W ŁAZACH I PLACU W CELU ADAPTACJI NA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W TYM MIEJSCAMI POSTOJOWYMI W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ 20.09.18