Sugestie

Przetargi: Geodezja


Poniższa lista pokazuje najnowsze zamówienia oraz zapytania ofertowe z branży geodezyjnej. Jeśli pracujesz w firmie, która zajmuje się geodezją to zachęcamy do zapoznania się z ofertami monitorowanymi codziennie przez nasz dział. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam już wygrywają zamówienia z branży geodezyjnej i zaoszczędź czas poprzez otrzymywanie zleceń, dopasowanych do działalności Twojej firmy.
Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 503. Strona: 2 ( z 51)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.4.2018 Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych na terenie miejscowości Ślężany. Roboty budowlano-montażowe, inwentaryzacja geodezyjna dokumentacja 18.04.18 POLSKA
wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi pod nazwą: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, 19.04.18 Wielkopolskie
Sprawowanie nadzoru i dozoru geologicznego podczas prac geologicznych wykonywanych zgodnie z zatwierdzonym „Projektem prac geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie wód termalnych otworem 19.04.18 Mazowieckie
CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 19.04.18 Zachodniopomorskie
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 19.04.18 Zachodniopomorskie
SPRAWOWANIE NADZORU I DOZORU GEOLOGICZNEGO PODCZAS PRAC GEOLOGICZNYCH WYKONYWANYCH ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM „PROJEKTEM PRAC GEOLOGICZNYCH NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE WÓD TERMALNYCH OTWOREM 19.04.18 Mazowieckie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 19.04.18 Zachodniopomorskie
Budowa dwóch wiat handlowych w konstrukcji stalowo – drewnianej na terenie działki o nr ew. gr. 48/2, 48/7 oraz 50, obręb ewidencyjny nr 9 w Kartuzach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 20.04.18 Pomorskie
Wykonanie ekspertyz hydrologicznych oraz opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym dla działań na obszarach Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto i Jadowniki Mokre. 20.04.18 Małopolskie
PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGM-ZP.272.12.2018.AW1 3.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie podziałów nieruchomości, celem wydzielenia gruntu zajętego pod 20.04.18 Lubelskie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.4.2018 Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych na terenie miejscowości Ślężany. Roboty budowlano-montażowe, inwentaryzacja geodezyjna dokumentacja

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 18.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY DĄBRÓWKA

wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi pod nazwą: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE WRZEŚNIA
Miejsce realizacji: PL:

Sprawowanie nadzoru i dozoru geologicznego podczas prac geologicznych wykonywanych zgodnie z zatwierdzonym „Projektem prac geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie wód termalnych otworem

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY SOCHACZEW
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY DOBRA
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY DOBRA
Miejsce realizacji: PL:

SPRAWOWANIE NADZORU I DOZORU GEOLOGICZNEGO PODCZAS PRAC GEOLOGICZNYCH WYKONYWANYCH ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM „PROJEKTEM PRAC GEOLOGICZNYCH NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE WÓD TERMALNYCH OTWOREM

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY SOCHACZEW
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY DOBRA
Miejsce realizacji: PL:

Budowa dwóch wiat handlowych w konstrukcji stalowo – drewnianej na terenie działki o nr ew. gr. 48/2, 48/7 oraz 50, obręb ewidencyjny nr 9 w Kartuzach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KARTUZY
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie ekspertyz hydrologicznych oraz opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym dla działań na obszarach Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto i Jadowniki Mokre.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Małopolskie

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGM-ZP.272.12.2018.AW1 3.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie podziałów nieruchomości, celem wydzielenia gruntu zajętego pod

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.04.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE
Miejsce realizacji: PL: