Sugestie

Przetargi: Geodezja


Poniższa lista pokazuje najnowsze zamówienia oraz zapytania ofertowe z branży geodezyjnej. Jeśli pracujesz w firmie, która zajmuje się geodezją to zachęcamy do zapoznania się z ofertami monitorowanymi codziennie przez nasz dział. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam już wygrywają zamówienia z branży geodezyjnej i zaoszczędź czas poprzez otrzymywanie zleceń, dopasowanych do działalności Twojej firmy.
Zarejestruj się na 7-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 864. Strona: 3 ( z 87)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonanie mapy do celów prawnych obrazującej faktyczny przebieg drogi powiatowej Nr 0821T „ Przychody-Rybitwy” – obejmującej działki położone na terenie gminy Połaniec w obrębie 21.05.18 Świętokrzyskie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. 1998 Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz 21.05.18 Śląskie
PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGM-ZP.272.5.2018.AW1 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia przedmiotem zamówienia 21.05.18 Lubelskie
Utworzenie powiatowej bazy sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz utworzenie powiatowej bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla obszaru miasta Pszczyna Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 21.05.18 Śląskie
Budowa instalacji kanalizacji opadowej wraz z wylotem do fosy fortecznej na działce nr 42, obr. 20 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy Forcie nr 49 1/2 A Mogiła przy ul. Igołomskiej w Krakowie 22.05.18 Małopolskie
„Utworzenie Bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500) dla obszaru powiatu oleckiego wraz 22.05.18 Warmińsko-Mazurskie
Wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów leśnych na gruntach prywatnych, w granicach projektu LIFE 11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”, w powiecie augustowskim: w 22.05.18 Podlaskie
Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja..." 23.05.18 Lubelski
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa mostu w m. Siekierki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 w km 9+072 23.05.18 Zachodniopomorskie
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa mostu w m. Wierzbięcin w ciagu drogi wojewódzkiej nr 144 w km 6+463 23.05.18 Zachodniopomorskie

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonanie mapy do celów prawnych obrazującej faktyczny przebieg drogi powiatowej Nr 0821T „ Przychody-Rybitwy” – obejmującej działki położone na terenie gminy Połaniec w obrębie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. 1998 Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W KŁOBUCKU
Miejsce realizacji: PL:

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGM-ZP.272.5.2018.AW1 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia przedmiotem zamówienia

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE
Miejsce realizacji: PL:

Utworzenie powiatowej bazy sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz utworzenie powiatowej bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla obszaru miasta Pszczyna Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE
Miejsce realizacji: PL:

Budowa instalacji kanalizacji opadowej wraz z wylotem do fosy fortecznej na działce nr 42, obr. 20 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy Forcie nr 49 1/2 A Mogiła przy ul. Igołomskiej w Krakowie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

„Utworzenie Bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500) dla obszaru powiatu oleckiego wraz

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W OLECKU
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów leśnych na gruntach prywatnych, w granicach projektu LIFE 11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”, w powiecie augustowskim: w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY
Miejsce realizacji: PL:

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja..."

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiat Lubelski
Miejsce realizacji: PL: Lubelski

Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa mostu w m. Siekierki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 w km 9+072

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Miejsce realizacji: PL: Zachodniopomorskie

Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa mostu w m. Wierzbięcin w ciagu drogi wojewódzkiej nr 144 w km 6+463

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Miejsce realizacji: PL: Zachodniopomorskie