Sugestie

Przetargi: Gospodarka leśna

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 455. Strona: 1 ( z 46)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wycinka drzew oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotomyskiego 20.05.19 28.05.19 Wielkopolskie
Wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni parku w miejscowości Markowce Numer referencyjny: GKI.271.8.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni parku stanowiącym zespół 20.05.19 28.05.19 Podkarpackie
: "Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnyo - konserwacyjnych drzew zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy Wadowice wraz z terenami objętymi ochroną konserwatorską w 2019 roku" Numer 20.05.19 28.05.19 Małopolskie
CZĘŚĆ I Wykonanie i montaż nowego oznakowania (66 szt.), a także demontaż wraz z utylizacją wskazanego starego oznakowania (15 szt.) na terenie wybranych obszarów chronionych; CZĘŚĆ II Zabezpieczenie 20.05.19 31.05.19 Zachodniopomorskie
Usługi polegające na utrzymaniu zieleni na terenach będących własnością Skarbu Państwa oraz Gminy Miasta Rzeszów 17.05.19 Rzeszowski
Usługi wycinki drzew wraz z frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w 2019 r. 17.05.19 Kujawsko-Pomorskie
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Prudnik obręb Prudnik w II, III, IV kwartale roku 2019 17.05.19 Nyski
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na leśnictwa Siedem Źródeł w latach 2019-2020 17.05.19 Opolski
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka w roku 2019 – III postępowanie. 17.05.19 Kielecki
Usługa sadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu wraz z dostawą 17.05.19 POLSKA

Wycinka drzew oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotomyskiego

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni parku w miejscowości Markowce Numer referencyjny: GKI.271.8.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni parku stanowiącym zespół

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SANOK
Miejsce realizacji: PL:

: "Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnyo - konserwacyjnych drzew zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy Wadowice wraz z terenami objętymi ochroną konserwatorską w 2019 roku" Numer

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY WADOWICE
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ I Wykonanie i montaż nowego oznakowania (66 szt.), a także demontaż wraz z utylizacją wskazanego starego oznakowania (15 szt.) na terenie wybranych obszarów chronionych; CZĘŚĆ II Zabezpieczenie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE
Miejsce realizacji: PL:

Usługi polegające na utrzymaniu zieleni na terenach będących własnością Skarbu Państwa oraz Gminy Miasta Rzeszów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów. Postępowanie prowadzi UM Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski

Usługi wycinki drzew wraz z frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w 2019 r.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Województwo Kujawsko–Pomorskie, pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Miejsce realizacji: PL: Kujawsko-pomorskie

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Prudnik obręb Prudnik w II, III, IV kwartale roku 2019

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik
Miejsce realizacji: PL: Nyski

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na leśnictwa Siedem Źródeł w latach 2019-2020

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno
Miejsce realizacji: PL: Opolski

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka w roku 2019 – III postępowanie.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka
Miejsce realizacji: PL: Kielecki

Usługa sadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu wraz z dostawą

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej
Miejsce realizacji: POLSKA