Sugestie
I.D.: 22578222

Część NR: 3 Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna ciąg kanalizacyjny E, F, G, H, J, LB

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
22.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45111200 45231300 45232400 45232423 45252100 45231000
Zamawiający:
URZĄD MIASTA RADYMNO
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Podkarpackie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 19/09/2017 Liczba otrzymanych ofert: 5 Liczba odrzuconych ofert: 2 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8378885.46 PLN Cena wybranej oferty: 5876114.51 Oferta z najniższą ceną: 5456467.89 Oferta z najwyższą ceną: 6895233.74 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna” Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem podzielony został na trzy części : Część I zamówienia „Budowa garażu oraz wykonanie robót modernizacyjnych w budynku Oczyszczalni Ścieków w Radymnie” Część II zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna ciąg kanalizacyjny B i D wraz z siecią kanalizacyjną przy ulicy Kochanowskiego” Część III zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna ciąg kanalizacyjny E, F, G, H, J, LB” Opis przedmiotu zamówienia dla części I „Budowa garażu oraz wykonanie robót modernizacyjnych w budynku oczyszczalni ścieków w Radymnie” Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych w szczególności : 1. Budowa wolnostojącego garażu przy budynku oczyszczalni ścieków. 2. Remont/Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową z PVC. 3. Remont i Montaż istniejących stalowych schodów zewnętrznych. 4. Docieplenie żelbetowego wieńca komór reaktora oraz ścian reaktora. 5. Prace polegające na wymianie urządzeń technologicznych na poziomie „1” a w szczególności: a. Demontaż/Montaż istniejącej ściany z płyt sandwich od strony południowej celem ewakuacji istniejącej prasy i montażu wymiennika ciepła. b. Demontaż szybu windy. c. Demontaż i montaż prasy osadów. d. Montaż wymiennika ciepła. e. Montaż pompy ciepła. f. Demontaż i montaż pompy i układu ścieków oczyszczonych. 6. Prace polegające na wymianie urządzeń technologicznych na poziomie „0” a w szczególności: a. Demontaż szybu windy. b. Demontaż drzwi garażowych stalowych. c. Demontaż i montaż bramy. d. Wyłożenie posadzki gresem wysokoudarowym antypoślizgowym o najwyższej klasie ścieralności PEI 5. e. Wyłożenie ścian glazura do wysokości 2 m. f. Demontaż i montaż układu prasy osadów RoS3Q 440 wraz z układem higienizacji. 7. Naprawa / remont skarp z zatrawieniem. 8. Naprawa / wymiana nawierzchni z kostki. 9. Wykonanie opaski z otoczaków kamiennych frakcji 16-32mm wokół reaktora. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają: 1. projekt budowlany i wykonawczy – budowy garażu oraz wykonania robót modernizacyjnych w budynku oczyszczalni Ścieków w Radymnie – załącznik nr 7A do SIWZ. 2. przedmiar robót – załącznik nr 8A do SIWZ. 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9A do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna ciąg kanalizacyjny B i D wraz kanalizacyjną przy ulicy Kochanowskiego”: 1. Zakres rzeczowy projektowanej grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej - ciąg kanalizacyjny „B” obejmuje realizację: a. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz=160 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości L=322,1 m. b. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz=200 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości L=1310,3 m. c. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D = 315 mm 14 szt. d. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D = 400 mm 71 szt. e. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D = 600 mm 17 szt. f. Studzienek rewizyjnych z betonu (beton C35/45), D = 1000 mm 13 szt. 2. Zakres rzeczowy projektowanej grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej - ciąg kanalizacyjny „D” obejmuje realizację: a. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz=160 mm, klasy N (SDR41; SN4) o długości L=83,9 m. b. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz= 160 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości L= 1788,8 m. c. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz= 200 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości L= 3648,2 m. d. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz= 250 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości L= 373,0 m. e. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz= 400 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości L= 11,0 m. f. Kanału sanitarnego z rur PE100 SDR26, Dz= 160/6,2 mm L= 28,10 m. g. Kanału sanitarnego z rur PE100 SDR26, Dz= 225/8,6 mm L=25,0+31,0+36,9=92,9 m. h. Kanału sanitarnego z rur PE100 SDR26, Dz=280/10,7 mm L= 27,0 m. i. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D= 315 mm 125 szt. j. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D= 400 mm 145 szt. k. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D= 600 mm 37 szt. l. Studzienek rewizyjnych z betonu (beton C35/45), BS-1000 59 szt. m. Studzienek rewizyjnych z betonu (beton C35/45), BS-1200 2 szt. 3. Zakres rzeczowy projektowanej grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej - ciąg kanalizacyjny ul. Kochanowskiego obejmuje realizację: a. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz= 160 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości L= 20 m. b. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz= 200 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości L= 402 m. c. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D= 400 mm 6 szt. d. Studzienek rewizyjnych z betonu (beton C35/45), BS-1000 4 szt. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają: 1. projekt wykonawczy – budowa sieci kanalizacji sanitarnej: -ciąg kanalizacyjny „B”, -ciąg kanalizacyjny „D”, -ciąg kanalizacyjny ul. Kochanowskiego - załącznik nr 7B do SIWZ. 2. przedmiar robót – załącznik nr 8B do SIWZ. 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9B do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia dla części III „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna ciąg kanalizacyjny E, F, G, H, J, LB”: 1. Zakres rzeczowy projektowanej grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej - ciąg kanalizacyjny „E” obejmuje realizację: a. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz=160 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości L = 131,3 m. b. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz=200 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości L = 330,0 m. c. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D = 315 mm 5 szt. d. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D = 400 mm 12 szt. e. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D = 600 mm 4 szt. f. Studzienek rewizyjnych z betonu (beton C35/45), D = 1000 1 szt. g. Tłoczni ścieków „PE” wraz z jej zagospodarowaniem 1 kpl. h. Rurociągu tłocz. ścieków surowych z PE 100 SDR 17 Dz = 110 x 6,6 mm, L=129,0 m. 2. Zakres rzeczowy projektowanej grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej - ciąg kanalizacyjny „F” obejmuje realizację a. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz=160 mm, klasy N o długości L = 145,9 m. b. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz=160 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości L = 437,9 m. c. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz=200 mm, klasy N o długości L = 78,0 m. d. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz=200 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości L = 1305,7 m. e. Kanałów sanitarnych z rur PE100 SDR26 Dz=225/8,6 mm o długości L = 28,0 m. f. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D = 315 mm 21 szt. g. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D = 400 mm 29 szt. h. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D = 600 mm 13 szt. i. Studzienek rewizyjnych z betonu (beton C35/45), BS-1000 12 szt. j. Tłoczni ścieków „PF” wraz z jej zagospodarowaniem 1 kpl. k. Rurociągu tłocz. ścieków surowych z PE 100 SDR 17 Dz = 110 x 6,6 mm L=436,0 m. 3. Zakres rzeczowy projektowanej grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej - ciąg kanalizacyjny „G” obejmuje realizację: a. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz=160 mm, klasy N o długości L=57,50 m. b. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz=160 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości L=363,40 m. c. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz=200 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości L=1540,5m. d. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz=250 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości L= 464,0 m. e. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D = 315 mm 28 szt. f. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D = 400 mm 50 szt. g. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D = 600 mm 18 szt. h. Studzienek rewizyjnych z betonu (beton C 35/45), BS-1000 16 szt. i. Tłoczni ścieków „PG” wraz z jej zagospodarowaniem 1 kpl. j. Rurociągu tłocznego ścieków surowych z PE 100 SDR 17 Dz = 160 x 9,5 mm L= 485,50 m. 4. Zakres rzeczowy projektowanej grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej - ciąg kanalizacyjny „H” obejmuje realizację: a. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz=160 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości L= 293,30 m. b. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz=200 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości L = 962,30 m. c. Kanałów sanitarnych z rur polietylenowych Dz=225/8,6 mm PE100 SDR26 o długości L=46,0 m. d. Rurociągu tłocznego ścieków surowych z PE 100 SDR 17 Dz = 110 x 6,6 mm, L= 579,5 m od PH do studzienki E9.1. e. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D = 315 mm 12 szt. f. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D = 400 mm 18 szt. g. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D = 600 mm 5 szt. h. Studzienek rewizyjnych z betonu (beton C35/45), D=1000 20 szt. i. Tłoczni ścieków „PH” wraz z jej zagospodarowaniem 1 kpl. 5. Zakres rzeczowy projektowanej grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej - ciąg kanalizacyjny „J” obejmuje realizację: a. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz=160 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości L=352,2 m. b. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz=200 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości L=1228,0 m. c. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D= 315 mm 5 szt. d. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D= 400 mm 22 szt. e. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D= 600 mm 4 szt. f. Studzienek rewizyjnych z betonu (beton C35/45), D=1000 11 szt. g. Tłoczni ścieków „PJ” wraz z jej zagospodarowaniem 1 kpl. h. Rurociągu tłocznego ścieków surowych z PE 100 SDR 17 Dz = 110 x 6,6 mm L= 809,0 m. 6. Zakres rzeczowy projektowanej grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej - ciąg kanalizacyjny „LB” obejmuje realizację: a. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz=160 mm, klasy N o długości Lc = 30,5 m. b. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz=160 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości Lc =562,5 m. c. Kanałów sanitarnych z rur PVC-U Dz=200 mm, klasy S (SDR 34;SN8) o długości Lc =1731,2 m. d. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D = 315 mm 30 szt. e. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D = 400 mm 69 szt. f. Studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego D = 600 mm 16 szt. g. Studzienek rewizyjnych z betonu (beton C35/45), D=1000 10 szt. h. Tłoczni ścieków „PL” wraz z jej zagospodarowaniem 1 kpl. i. Rurociągu tłocz. ścieków surowych z PE 100 SDR 17 Dz = 110 x 6,6 mm L=164,0 m. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają: 1. projekt wykonawczy – budowa sieci kanalizacji sanitarnej: -ciąg kanalizacyjny „E”, -ciąg kanalizacyjny „F”, -ciąg kanalizacyjny „G”, -ciąg kanalizacyjny „H”, -ciąg kanalizacyjny „J”, -ciąg kanalizacyjny „LB”,- załącznik nr 7C do SIWZ. 2. przedmiar robót – załącznik nr 8C do SIWZ. 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9C do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 3.2 Jeśli gdziekolwiek w projekcie lub SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenie materiałów (nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń) to Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp . W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia zostanie opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Jeżeli, w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy "lub równoważne". Przy czym minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać oferty równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ. Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i związane z tym usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Obowiązek Wykonawcy wskazania równoważności jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych produktów z wymaganiami opisanymi w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania/produktu równoważnego, na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego rozwiązań/ produktów. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z rozwiązaniami/ produktami wskazanym przez zamawiającego. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż rozwiązanie/produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od rozwiązania/produktu wskazanego przez zamawiającego. W tym celu wykonawca powinien precyzyjnie wyspecyfikować – w dokumentach załączonych do oferty – nazwę rozwiązania/produktu, producenta oraz załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne oferowanych rozwiązań/ produktów, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych rozwiązań/ produktów. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie równoważnej oznaczać będzie, że wykonawca oferuje rozwiązania/ produkty według wymagań zamawiającego przedstawionych w załączniku nr 7(A,B,C), 8(A,B,C), 9(A,B,C) Przedmiar, dokumentacja projektowa, STWiORB. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych materiałów lub urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii autora projektu lub ekspertów.

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego.