Sugestie
I.D.: 23709485

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
07.11.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
71700000 71630000
Termin składania wniosków:
13.11.17
Zamawiający:
STAROSTWO POWIATOWE W RYPINIE
Miejsce realizacji:
PL:
 
 
Miejsce realizacji:
Kujawsko-Pomorskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych przy realizacji inwestycji współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na: dostawę wyposażenia do pracowni weterynaryjnej w ramach zawodu technik weterynarii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu w ramach projektu 21.06.18
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach : Zadanie nr 1 Przebudowa, nadbudowa pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu wraz z 26.06.18
Dot. projektu numer: RPKP.06.01.02-04-0006/16 pn.: „Budowa dwóch budynków przeznaczonych na całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci i młodzieży na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1874/7 i nr  
[Sprostowanie BZP] Przebudowa - modernizacja i adaptacja głównego budynku dydaktycznego Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Numer referencyjn 10.05.19
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 171012C Zbyszewo-Płomiany Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZG.ZP.AZ.271.07.18 Pełnienie nadzoru inwestorskiego  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa drogi gminnej/ulicy Stodólnej w Dobrzyniu nad Wisłą Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZG.ZP.AZ.271.08.18 Pełnienie nadzoru  
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych przez 3 opiekunki/opiekunów na umowę zlecenie w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 20.06.18
Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu 19.06.18
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG REHABILITACJI FIZYCZNEJ NA UMOWĘ ZLECENIE W CELU REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 22.06.18
Opracowanie programu inwestycji, inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej oraz programu funkcjonalno – użytkowego wraz z opisem zamówienia do SIWZ oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania