Sugestie

Przetargi: Instalacje - wodociągowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 417. Strona: 1 ( z 142)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Usługa wymiany dwustopniowego podgrzewania C.W.U na wymiennik płytowy w zakresie: - inwentaryzacji stanu istniejącego węzła w DS. Nestor - opracowanie dokumentacji projektowej remontu węzła C.W.U. 20.05.19 24.05.19 Podkarpackie
„Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rajskie i Zawóz” Numer referencyjny: ZG.270.1.5.2019.ES 1. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 45000000-7 - Roboty 20.05.19 04.06.19 Podkarpackie
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janówka Gmina Szczerców. Numer referencyjny: RI.3.7013.10.2019 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janówka Gmina Szczerców. 20.05.19 05.06.19 Łódzkie
Budowę instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej wraz z przebudową instalacji gazu ziemnego w budynku przy ul. Boh. Westerplatte 4 w Rzeszowie. 20.05.19 30.05.19 Podkarpackie
Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała Numer referencyjny: In.III.271.10.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 w Radomiu wraz z zagospodarowaniem 20.05.19 04.06.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Remont świetlicy wiejskiej we wsi Orzechowicze Numer referencyjny: IGK.271.5.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej we wsi Orzechowicze na działce o nr ew. 29/3, 20.05.19 06.06.19 Podlaskie
Czyszczenie kanalizacji - remonty UiNŁZ i HON I 1. Czyszczenie i próby szczelności kanalizacji w remoncie instalacji Uzdatnianie i Neutralizacja Ługu Zużytego 2. Czyszczenie, przegląd i próby 20.05.19 04.06.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w Michałowicach oraz w ul. Rekreacyjnej w Granicy, w gminie Michałowice 2. Zakres 20.05.19 22.05.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Czyszczenie, udrażnianie instalacji kanalizacji metodą ciśnieniową. 20.05.19 31.05.19 Śląskie
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym, sanitarnym i salami lekcyjnymi wraz z przebudową, z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., elektryczną, 20.05.19 04.06.19 Małopolskie

Usługa wymiany dwustopniowego podgrzewania C.W.U na wymiennik płytowy w zakresie: - inwentaryzacji stanu istniejącego węzła w DS. Nestor - opracowanie dokumentacji projektowej remontu węzła C.W.U.

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
Miejsce realizacji: PL:

„Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rajskie i Zawóz” Numer referencyjny: ZG.270.1.5.2019.ES 1. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 45000000-7 - Roboty

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: NADLEŚNICTWO BALIGRÓD
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janówka Gmina Szczerców. Numer referencyjny: RI.3.7013.10.2019 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janówka Gmina Szczerców.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SZCZERCÓW
Miejsce realizacji: PL:

Budowę instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej wraz z przebudową instalacji gazu ziemnego w budynku przy ul. Boh. Westerplatte 4 w Rzeszowie.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała Numer referencyjny: In.III.271.10.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 w Radomiu wraz z zagospodarowaniem

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA RADOM
Miejsce realizacji: PL:

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Orzechowicze Numer referencyjny: IGK.271.5.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej we wsi Orzechowicze na działce o nr ew. 29/3,

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BIELSK PODLASKI
Miejsce realizacji: PL:

Czyszczenie kanalizacji - remonty UiNŁZ i HON I 1. Czyszczenie i próby szczelności kanalizacji w remoncie instalacji Uzdatnianie i Neutralizacja Ługu Zużytego 2. Czyszczenie, przegląd i próby

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PKN ORLEN S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w Michałowicach oraz w ul. Rekreacyjnej w Granicy, w gminie Michałowice 2. Zakres

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
Miejsce realizacji: PL:

Czyszczenie, udrażnianie instalacji kanalizacji metodą ciśnieniową.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym, sanitarnym i salami lekcyjnymi wraz z przebudową, z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., elektryczną,

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ALWERNIA
Miejsce realizacji: PL: