Sugestie

Przetargi: Instalacje - wodociągowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 115. Strona: 1 ( z 112)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE na terenie Gminy Miasteczko Śląskie – Termomodernizacja MOPS przy ul. Staromiejskiej 8 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 23.03.19 Śląskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w okolicach ul. Przykoszarowej i Szlacheckiej, Warszawa, Dzielnica Białołęka, z podziałem na Zadania. 22.03.19 Miasto Warszawa
Remonty urządzeń i instalacji bloków energetycznych nr 2, 3, 4, 5, 7, 9 w latach 2019-2020 w Enea Połaniec S.A. 22.03.19 04.04.19 10:00 Kielecki
Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. przewodników Tatrzańskich w Zakopanem 22.03.19 10.04.19 11:00 POLSKA, MAKROREGION POŁUDNIOWY, Małopolskie
Obiekty hydrotechniczne stale pietrzące wodę - konserwacja, roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni JasłoPomiary elektryczne i instalacji odgromowej na obiekcie zaporyPomiar poziomu wód gruntowych w cofce zbiornikaKonserwacja sieci telewizji dozorowej na obiekcie zaporyKonserwacja agregatu awaryjnego zasilania 130kVAUtrzymanie zbiorników wodnych na potoku Tuszymka Duża w km 19+250 w m. Kamionka gm. Ostrów oraz w km 24+710 w m. Cierpisz gm. Sedziszów Młp.Konserwacja systemu ostrzegania ludności na wypadek awarii zaporyKonserwacja systemu ASTKZ zaporyKonserwacja stacji meteo na zaporzeWłączenie do monitoringu CCTV szybów zasówKonserwacja źródeł światła.Konserwacja zasilaczy UPSWykonanie kos 22.03.19 04.04.19 Rzeszowski
Remont instalacji gazowej polegającej na wymianie skrzynek zaworu głównego gazu (3 szt.) budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 93 A-C w Katowicach. 22.03.19 03.04.19 Śląskie
Zakup i dostawa przepustnicy DN150 PN40 z napędem elektrycznym AUMA SA 1. Zakres dostawy przepustnica DN150, PN40 z napędem elektrycznym AUMA SA07 obejmuje: PRZEPUSTNICA VANESSA 30.000, z przyłączami 22.03.19 29.03.19 Świętokrzyskie
Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk Numer referencyjny: PZ.271.1.1.2019.PZZIS-PZZ Zadanie 1 1.Wykonawca wykona projekt ,uzyska prawomocne pozwolenie/zgłoszenie na 22.03.19 09.04.19 Świętokrzyskie
27/2019 Budowę wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej z adaptacją pomieszczenia na węzeł oraz wymianą pionów kanalizacyjnych wraz z miskami ustępowymi, podejściami pod wszystkie urządzenia 22.03.19 05.04.19 Podkarpackie
28/2019 Budowę wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu ziemnego oraz przygotowaniem pomieszczenia na węzeł w piwnicy budynku przy ul. Naruszewicza 22.03.19 05.04.19 Podkarpackie

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE na terenie Gminy Miasteczko Śląskie – Termomodernizacja MOPS przy ul. Staromiejskiej 8 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.03.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY MIASTECZKO ŚLĄSKIE
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w okolicach ul. Przykoszarowej i Szlacheckiej, Warszawa, Dzielnica Białołęka, z podziałem na Zadania.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Remonty urządzeń i instalacji bloków energetycznych nr 2, 3, 4, 5, 7, 9 w latach 2019-2020 w Enea Połaniec S.A.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
Miejsce realizacji: PL: Kielecki

Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. przewodników Tatrzańskich w Zakopanem

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Sewik Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION POŁUDNIOWY
PL: Małopolskie
POLSKA

Obiekty hydrotechniczne stale pietrzące wodę - konserwacja, roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni JasłoPomiary elektryczne i instalacji odgromowej na obiekcie zaporyPomiar poziomu wód gruntowych w cofce zbiornikaKonserwacja sieci telewizji dozorowej na obiekcie zaporyKonserwacja agregatu awaryjnego zasilania 130kVAUtrzymanie zbiorników wodnych na potoku Tuszymka Duża w km 19+250 w m. Kamionka gm. Ostrów oraz w km 24+710 w m. Cierpisz gm. Sedziszów Młp.Konserwacja systemu ostrzegania ludności na wypadek awarii zaporyKonserwacja systemu ASTKZ zaporyKonserwacja stacji meteo na zaporzeWłączenie do monitoringu CCTV szybów zasówKonserwacja źródeł światła.Konserwacja zasilaczy UPSWykonanie kos

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Jaśle
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski

Remont instalacji gazowej polegającej na wymianie skrzynek zaworu głównego gazu (3 szt.) budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 93 A-C w Katowicach.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: KATOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Zakup i dostawa przepustnicy DN150 PN40 z napędem elektrycznym AUMA SA 1. Zakres dostawy przepustnica DN150, PN40 z napędem elektrycznym AUMA SA07 obejmuje: PRZEPUSTNICA VANESSA 30.000, z przyłączami

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk Numer referencyjny: PZ.271.1.1.2019.PZZIS-PZZ Zadanie 1 1.Wykonawca wykona projekt ,uzyska prawomocne pozwolenie/zgłoszenie na

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ZAGNAŃSK
Miejsce realizacji: PL:

27/2019 Budowę wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej z adaptacją pomieszczenia na węzeł oraz wymianą pionów kanalizacyjnych wraz z miskami ustępowymi, podejściami pod wszystkie urządzenia

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

28/2019 Budowę wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu ziemnego oraz przygotowaniem pomieszczenia na węzeł w piwnicy budynku przy ul. Naruszewicza

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL: