Sugestie

Przetargi: Instalacje - wodociągowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 608. Strona: 1 ( z 161)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
MODERNIZACJA HYDROFORNI W DĘBACH SZLACHECKICH - II ETAP Numer referencyjny: ZP.271.5.2018 ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE. 1. Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach kołnierzowych ? 100-200 mm - 150 m 19.09.18 05.10.18 Wielkopolskie
Wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku OSIR Huragan Wołomin przy ul. Korsaka 4 05-200 Wołomin, dz. nr 147/9 obręb 27 jednostka ewid. 143412_47 Wołomin - miasto, w imieniu Zamawiającego 19.09.18 08.10.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Wykonanie i podłączenie przydomowej oczyszczalni ścieków – BPOŚ 20 - ( do 20 RML ) zgodnej z normą PN – EN 12566 – 3 + A2:2013 oznakowanej znakiem CE posiadającej parametry techniczne przedstawione 19.09.18 19.10.18 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrzewo, gmina Prusice dz. nr 81/1,56/2 AM-1 Numer referencyjny: ZP.271.1.40.2018 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach 19.09.18 04.10.18 Dolnośląskie
Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” Usługi transportowe – Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów (PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW ROGOWIEC, ul. 19.09.18 04.10.18 Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie
Dyżuru pogotowia technicznego na wypadek awarii instalacji, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania elektrycznej zasilającej i oświetleniowej, gazowej w kompleksach wojskowych Olsztyn, 19.09.18 24.09.18 Warmińsko-Mazurskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od ul. Dolnej Wsi, wzdłuż działki nr 660 obręb Wójtowa Wieś, do ronda w rejonie ul. Pliszki w Gliwicach - Etap II (odcinek od ul. Dolnej Wsi 19.09.18 02.10.18 Śląskie
Rozbudowa budynku socjalnego wielorodzinnego w m. Choczeń, gm. Mochowo Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa niepodpiwniczonego, dwukondygnacyjnego, wolnostojącego budynku mieszkalnego 19.09.18 04.10.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Remont pomieszczeń w budynku nr 4 w kpl 8710 ul. Narutowicza 4, 10-581 Olsztyn Numer referencyjny: Znak sprawy: 22WOG-ZP.2712.55.2018/A/1153/2600/RB/PN Przedmiotem zamówienia jest " Remont 19.09.18 04.10.18 Warmińsko-Mazurskie
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 – I etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile. Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 – I etap realizacji inwestycji w rejonie 19.09.18 23.10.18 Wielkopolskie

MODERNIZACJA HYDROFORNI W DĘBACH SZLACHECKICH - II ETAP Numer referencyjny: ZP.271.5.2018 ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE. 1. Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach kołnierzowych ? 100-200 mm - 150 m

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY OSIEK MAŁY
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku OSIR Huragan Wołomin przy ul. Korsaka 4 05-200 Wołomin, dz. nr 147/9 obręb 27 jednostka ewid. 143412_47 Wołomin - miasto, w imieniu Zamawiającego

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY WOŁOMIN
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie i podłączenie przydomowej oczyszczalni ścieków – BPOŚ 20 - ( do 20 RML ) zgodnej z normą PN – EN 12566 – 3 + A2:2013 oznakowanej znakiem CE posiadającej parametry techniczne przedstawione

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA GOŁDAP
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrzewo, gmina Prusice dz. nr 81/1,56/2 AM-1 Numer referencyjny: ZP.271.1.40.2018 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY PRUSICE
Miejsce realizacji: PL:

Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” Usługi transportowe – Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów (PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW ROGOWIEC, ul.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHEŁMNO
Miejsce realizacji: PL:
PL:

Dyżuru pogotowia technicznego na wypadek awarii instalacji, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania elektrycznej zasilającej i oświetleniowej, gazowej w kompleksach wojskowych Olsztyn,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: 22 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE JEDNOSTKA WOJSKOWA 3674
Miejsce realizacji: PL:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od ul. Dolnej Wsi, wzdłuż działki nr 660 obręb Wójtowa Wieś, do ronda w rejonie ul. Pliszki w Gliwicach - Etap II (odcinek od ul. Dolnej Wsi

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GLIWICACH
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa budynku socjalnego wielorodzinnego w m. Choczeń, gm. Mochowo Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa niepodpiwniczonego, dwukondygnacyjnego, wolnostojącego budynku mieszkalnego

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY MOCHOWO
Miejsce realizacji: PL:

Remont pomieszczeń w budynku nr 4 w kpl 8710 ul. Narutowicza 4, 10-581 Olsztyn Numer referencyjny: Znak sprawy: 22WOG-ZP.2712.55.2018/A/1153/2600/RB/PN Przedmiotem zamówienia jest " Remont

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: 22 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE JEDNOSTKA WOJSKOWA 3674
Miejsce realizacji: PL:

Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 – I etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile. Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 – I etap realizacji inwestycji w rejonie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL: