Sugestie

Przetargi: Komputery - oprogramowanie

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 844. Strona: 1 ( z 285)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 17.08.2018 R. NA REALIZACJĘ PROINNOWACYJNEJ USŁUGI BADAWCZO - ROZWOJOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GORDIOS SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi B+R w celu 18.08.18 29.08.18 Dolnośląskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 65/08/2018/1.1.1 POIR - zakup upgrade (aktualizacji) oprogramowania SolidWorks do najnowszej wersji Przedmiotem zamówienia jest zakup upgrade (aktualizacji) oprogramowania 18.08.18 29.08.18 Podlaskie
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania, aparatu fotograficznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby projektów pn. „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w 18.08.18 28.08.18 Świętokrzyskie
Wykonanie Systemu „Zintegrowana Platforma Wymiany Danych” wspomagającego procesy w obszarze wspomagania dowodzenia i realizacji zadań Straży Miejskiej m.st. Warszawy 18.08.18 03.09.18 11:00 Miasto Warszawa
Udostępnienie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w modelu SaaS, do kompleksowego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi oraz wspomagającego zarządzanie Biurem ZM GOAP 18.08.18 06.09.18 Wielkopolskie
Odnowienie subskrypcji dostępu do bazy Systemu Informacji Prawnej LEX Bank Prestige 18.08.18 Miasto Warszawa
Świadczenie usług asysty technicznej oraz rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie finansami Miasta (ZSI-FK) dla Gminy Miasta Szczecin 18.08.18 Miasto Szczecin
Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Zduny 18.08.18 Kaliski
Usługi, które będą realizowane od 2018 rokuUsługi organizacyjneUsługi badawcze, eksperckie oraz doradczeUsługi internetowe, kosztorysowe, hotelarskie i inne.Usługi drukowania 18.08.18 31.08.18 POLSKA
Świadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego i eksploatowanego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie oprogramowania do wirtualizacji środowiska oraz przeprowadzenie szkoleń 18.08.18 26.09.18 10:00 Miasto Kraków

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 17.08.2018 R. NA REALIZACJĘ PROINNOWACYJNEJ USŁUGI BADAWCZO - ROZWOJOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GORDIOS SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi B+R w celu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GORDIOS SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 65/08/2018/1.1.1 POIR - zakup upgrade (aktualizacji) oprogramowania SolidWorks do najnowszej wersji Przedmiotem zamówienia jest zakup upgrade (aktualizacji) oprogramowania

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MASTERPRESS S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania, aparatu fotograficznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby projektów pn. „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KIELCE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie Systemu „Zintegrowana Platforma Wymiany Danych” wspomagającego procesy w obszarze wspomagania dowodzenia i realizacji zadań Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Straż Miejska m.st. Warszawy
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Udostępnienie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w modelu SaaS, do kompleksowego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi oraz wspomagającego zarządzanie Biurem ZM GOAP

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
Miejsce realizacji: PL: Wielkopolskie

Odnowienie subskrypcji dostępu do bazy Systemu Informacji Prawnej LEX Bank Prestige

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Narodowy Bank Polski
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Świadczenie usług asysty technicznej oraz rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie finansami Miasta (ZSI-FK) dla Gminy Miasta Szczecin

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
Miejsce realizacji: PL: Miasto Szczecin

Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Zduny

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Zduny
Miejsce realizacji: PL: Kaliski

Usługi, które będą realizowane od 2018 rokuUsługi organizacyjneUsługi badawcze, eksperckie oraz doradczeUsługi internetowe, kosztorysowe, hotelarskie i inne.Usługi drukowania

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Miejsce realizacji: POLSKA

Świadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego i eksploatowanego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie oprogramowania do wirtualizacji środowiska oraz przeprowadzenie szkoleń

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków